ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Από τις πιο χαρακτηριστικές πρωτοβουλίες ευρύτερης πολιτιστικής σημασίας για την ενδοχώρα της Πελοποννήσου είναι η «Έκθεση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Πελοποννήσου» και η δημιουργία «Παρατηρητηρίου Εναλλακτικού Τουρισμού», με τη συμμετοχή των καποδιστριακών δήμων της περιοχής.

Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν μέρος του στρατηγικού σχεδίου πολιτιστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής των αρχαίων πόλεων πέριξ της Ολυμπίας.

 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Έκθεσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τρία συνέδρια για την πολιτιστική ανάπτυξη και τον εναλλακτικό τουρισμό τις χρονιές 2002, 2003, 2004. Έχουν εκδοθεί σχετικά βιβλία και πρακτικά των συνεδρίων.

Επίσης, στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου, με πρωτοβουλία των έντεκα Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό και της Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος», υλοποιείται το σχέδιο για τον προγραμματισμό μιας ολοκληρωμένης και ουσιαστικής πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και προβολής του τόπου.

 

Μπορείτε να επιλέξετε το σχέδιο που σας ενδιαφέρει και να το δείτε αναλυτικά.

 

Σχέδιο 1. Αρχαίες πόλεις πέριξ της Ολυμπίας

Σχέδιο 2. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση

Σχέδιο 3. Η χάρτα οικοτουριστικών διαδρόμων Ερυμάνθου – Φολόης

Σχέδιο 4. Διαδρομές Ηρακλή στην περιοχή ανατολικής και δυτικής Πελοποννήσου

Σχέδιο 5. Ολοκληρωμένο οικοτουριστικό σχέδιο δήμου Αροανίας

Σχέδιο 6. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων δήμου Πηνείας

Σχέδιο 7. Ένωση συλλόγων Δήμου Κοντοβαζαινας