ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Σχέδιο 5.Στόχος του τοπικού σχεδίου οικοτουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Αροανίας είναι να δημιουργήσει τις υποδομές για μικρό πακέτο επίσκεψης και υπαίθριων δραστηριοτήτων, που θα προσελκύσουν ομάδες επισκεπτών για οικοτουρισμό. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Οικοτουριστικες διαδρομές που αφορούν στο παραποτάμιο μονοπάτι από την πλατεία του χωριού ως τις πηγές Βασιλικής και την διαμόρφωση πάρκων αναψυχής. Η ενεργεία αυτή περιλαμβάνει την μελέτη κατασκευής των μονοπατιών (διάνοιξη και επένδυση με πέτρα), τη σήμανσή τους και την εγκατάσταση info – kiosk.
 • Υποδομές εξυπηρέτησης υπαιθρίων δραστηριοτήτων, όπως rafting και Canoe Kayak. Η ενεργεία αυτή αφορά sτην εγκατάσταση ξύλινων kiosk για την εύρυθμη λειτουργία των υπαιθρίων δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη υπαίθριας αγοράς με ξύλινα περίπτερα. Η ενεργεία αυτή αφορά στη χωροθέτηση και διαμόρφωση του χώρου της αγοράς και στην εγκατάσταση των κινητών περιπτέρων.
 • Ανάπτυξη πίστας Ορειβατικού Ποδήλατου (Mountain Bike) στην περιοχή Χελιδονούς έως Κουρνιάκου Πλατανίτσα. Η ενέργεια αυτή αφορά στη μελέτη κατασκευής, που περιλαμβάνει τη διάνοιξη και σήμανση της πίστας.
 • Δημιουργία μουσείου και εγκατάσταση Info kiosk στον αρχαιολογικού χώρο της ακρόπολης. Η ενεργεία αυτή αφορά στη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του μουσείου. Επίσης, στην επιλογή και ανάπτυξη του software και στην εγκατάσταση του Info kiosk στον χώρο του μουσείου.
 • Ολοκληρωμένη ανάδειξη του χώρου της Ακρόπολης και των τοιχίων της Βυζαντινής εκκλησιάς που υπάρχει διπλά από τον Αρχαιολογικό χώρο. Η ενεργεία αυτή αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του φωτισμού, στην καθαριότητα και στην περίφραξη των σχετικών χώρων.

Η φιλοσοφία του σχεδίου αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση και συμπλήρωση του παραδοσιακού θεσμού της αγροτικής οικονομίας και πολιτιστικής έκφρασης και αφετέρου, στην δημιουργία προϋποθέσεων και κοινωνικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη του οικοτουρισμου-αγροτουρισμου.

Το αντικείμενο της πρότασης είναι η δημιουργία του τοπικού Κέντρου οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης του αγροτουρισμού στην ορεινή περιοχή του Ερυμάνθου Αχαΐας, και συγκεκριμένα στην αρχαία Ψωφίδα. Σκοπός είναι η συνολική προβολή και ανάδειξη της συγκεκριμένης περιοχής και η δημιουργία και ενίσχυση ρεύματος επισκεπτών, στο πλαίσιο του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού.

Ταυτόχρονα, η πρόταση αποσκοπεί στην δημιουργία επικοινωνιακών γεγονότων για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και προϊόντων της περιοχής, καθώς και του ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.

Ειδικότερα, στον τομέα της οργάνωσης θα πρέπει να δημιουργηθεί βάσης δεδομένων με την καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό στην περιοχή και των δυνατοτήτων επιλογής που έχει ο επισκέπτης.

Θα περιλαμβάνει την προβολή των επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με τα πολιτιστικά και λαογραφικά γεγονότα της περιοχής, των αξιοθέατων που μπορεί κανείς να επισκεφθεί, των υπαίθριων δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει και των τοπικών προϊόντων και γεύσεων που μπορεί να γνωρίσει και να απολαύσει.

Το Κέντρο θα προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης και οργάνωσης πακέτων τουρισμού και ανταλλαγών, με θέματα την ανάδειξη των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, καθώς και πληροφορίες και εικονογραφικό υλικό για την ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και αγροτικής κληρονομιάς, του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντός της.

Επίσης, το Κέντρο θα λάβει μέριμνα για την ανάδειξη και την προβολή της ταυτότητας των τοπικών προϊόντων, την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και Εκθέσεων τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, την οργάνωση εκδηλώσεων, περιηγήσεων, εκδρομών και ανταλλαγών μεταξύ ομάδων κοινού πολιτιστικού και οικολογικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα των νέων γεωργών, βιοκαλλιεργητών και επιχειρηματιών αγροτουρισμού.

Μέσα στις προθέσεις είναι να γίνονται πωλήσεις υλικού, CD ROM, τουριστικών οδηγών, χαρτών, καρτών, κτλ., πωλήσεις πληροφοριακού υλικού, ενοικιάσεις εξοπλισμού υπαίθριων δραστηριοτήτων καθώς και οργάνωση ετήσιας Έκθεσης Αγροτουρισμού, Γεωτουρισμού, Περιβαλλοντικής Δράσης, Βιολογικών Προϊόντων και Μεσογειακής διατροφής.

Η προβολή προϊόντων και επιχειρήσεων θα πραγματοποιείται με ενοικιάσεις περιπτέρων, χώρων διαφήμισης και προβολής επιχειρήσεων.

Παράλληλα, θα προσφέρονται υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων για τον εναλλακτικό και αγροτικό τουρισμό, για εκπαιδευτικά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και Εκθέσεις. Τέλος, το Κέντρο θα αναλαμβάνει την οργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγών με άλλα περιφερειακά δίκτυα και οργανώσεις ομάδων περιβαλλοντικής ευαισθησίας και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου, θα υπάρχουν πληροφορίες που θα παρέχονται δωρεάν, για την συνολική προβολή της περιοχής, καθώς και υπηρεσίες από τις οποίες θα υπάρχουν έσοδα, όπως τα τουριστικά πακέτα αγροτουρισμού, η οργάνωση περιηγήσεων – εκδρομών, η ενοικίαση εξοπλισμού για κάμπινγκ και extreme sports, η ενοικίαση περιπτέρων της έκθεσης, οι πωλήσεις cd – rom, τουριστικών οδηγών και εισητηρίων εκδηλώσεων. Επίσης, προβλέπονται έσοδα από διαφημίσεις στην Έκθεση και στο web site, χορηγίες για τη διοργάνωση της έκθεσης και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτουρισμό.

Το επενδυτικό σχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, της αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονομιάς και του οικιστικού περιβάλλοντος της περιοχής ως στοιχείων προσέλκυσης της επισκεψιμότητας τουριστών. Στοχεύει επίσης στην ευρύτερη προβολή σημείων τουριστικής έλξης, τα φαράγγια και τα ορειβατικά μονοπάτια, καθώς και στην προβολή των παραδοσιακών τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Το Κέντρο οργάνωσης και πληροφόρησης, με την λειτουργία του, αναμφίβολα θα ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό ενημέρωσης των αγροτών. Επίσης, θα εμψυχώσει και τις συμπληρωματικές δράσεις, που μπορούν να παρακινήσουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τον αγροτουρισμό, αλλά και για την παραγωγή προτύπων τοπικών προϊόντων ποιότητας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχεδίου, πρόκειται να προβληθούν τα εξής φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής:

 • Ο υδάτινος πλούτος του ποταμού Ερυμάνθου που προσφέρει την δυνατότητα για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό τουρισμού, αφού μέσα από την προβλεπόμενη από το έργο επικοινωνιακή δραστηριότητα, δημιουργείται πόλος έλξης επισκεπτών και επενδυτών. Η μοναδική μορφολογία του φαραγγιού του επιτρέπει την καταλληλότητά του για ποτάμια αθλήματα, όπως το canoe-kayak.
 • Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στους οποίους αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά.
 • Οι παραδοσιακές αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές τεχνοτροπίες που αρχίζουν από παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια, εκκλησίες και γεφύρια. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τους νερόμυλους, δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

  Η προβολή των μοναστηριών του Πορετσού και των Αγίων Θεοδώρων και των ναών Αγίου Παύλου Σοποτού είναι επίσης απαραίτητη.

 • Οι αγροτικές ασχολίες και τα παραδοσιακά αγνά κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής – Η παραδοσιακή «εμποροζωοπανήγυρη» των Τριποτάμων, που είναι πλέον τους καθιερωμένος θεσμός, εκσυγχρονίζεται με την προσθήκη έκθεσης οικοτουρσμού – αγροτουρισμού.
 • Οι άριστες προϋποθέσεις της περιοχής για ανάπτυξη της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Επίσης οι παραπάνω ενέργειες δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην περιοχή και προκαλούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών για περιηγήσεις σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, σε χωριά που έχουν κτίσματα-φορείς της τοπικής αρχιτεκτονικής και κουλτούρας καθώς και για παρακολούθηση τοπικών εκδηλώσεων και παραδοσιακών πανηγυριών.