ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχέδιο 6.

Το πρόγραμμα για τον Δήμο Πηνείας επικεντρώνεται στη δημιουργία βάσης δεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένες δομές διαρκούς επικοινωνίας, μηχανισμοί προώθησης και εμπλοκή των συλλογικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Ειδικότερα, το σχέδιο στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή των πλούσιων φυσικών διαθεσίμων της περιοχής, τα οποία χαρακτηρίζονται από τον υδάτινο πλούτο της λίμνης και του ποταμού Πηνειού και προσφέρουν την δυνατότητα για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό τουρισμού.

Η τεχνίτη λίμνη του Πηνειού ολοκληρώθηκε το 1967 και είναι ένα από τα σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα του νομού Ηλείας. Παράλληλα, έχει και μεγάλη οικολογική αξία, καθώς φιλοξενεί αρκετά είδη μεταναστευτικών πουλιών και τέσσερα είδη ψαριών, όπως το στροσίδι, η γαϊτάνα, ο κυπρίνος και το χέλι.

Παρόλα αυτά, και παρά τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για ενασχόληση των επισκεπτών με το ερασιτεχνικό ψάρεμα και παρατήρηση πουλιών, η λίμνη ως υδροβιότοπος παραμένη ακόμη αναξιοποίητη.

Εξάλλου, τα παρόχθια δάση της λίμνης παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον από χλωριδική και φυτοκοινωνιολογική άποψη ενώ είναι ένα από τα λίγα παραποτάμια δάση που έχουν διασωθεί στην Πελοπόννησο και προσφέρονται για δράσεις στον οικοτουρισμό.

Άλλο σημαντικό φυσικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το δάσος (δρυοδάσος) της Καπέλης – Φολοής – Πηνείας. Αποτελεί σπάνιο δασικό σύμπλεγμα συνολικής έκτασης 218.260 στρεμμάτων και είναι το μοναδικό φυσικό αυτοφυές δρυοδάσος, όχι μονό του ελλαδικού χώρου, αλλά και ολοκλήρων των Βαλκανίων. Σε αυτό το δίκτυο αναπτύσσονται διαδρομές αναψυχής και περιπάτου. Καταφύγιο θηραμάτων αναπτύσσεται στα όρια των κοινοτήτων Κεραμιδιάς, Αυγής, Εφύρας, Οινόης και Περιστερίου. Πρόκειται για ελεγχόμενη και προστατευμένη περιοχή έκτασης 10.000 στρεμμάτων περίπου.

Με βάση όλα τα παραπάνω φυσικά διαθέσιμα, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την περιοχή και να αναπτύξουν ειδικά χόμπι, όπως:

 • Πεζοπορία στα παρόχθια δάση
 • Παρατήρηση πουλιών
 • Ερασιτεχνική αλιεία
 • Αθλητικές δραστηριότητες (kayak, rafting κ.α.)
 • Δραστηριότητες αναψυχής

Επίσης, το σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία προστιθεμένης αξίας, μέσα από την ανάδειξη των πολιτιστικών διαθεσίμων της περιοχής. Έτσι, περιλαμβάνει:

 • Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, την Αρχαία Λασιών, Αρχαία Πόλης Αρμάτωβα, Αρχαία Οινόη, Εφύρα και Κάστρο Σταμερό Χατζή.
 • Προβολή της περιοχής της Αρχαίας Ήλιδας, που γειτνιάζει με την Αρχαία Ολύμπια, και σύνδεσης πακέτων επισκεψιμότητας με αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικά μνημεία.
 • Καταγραφή της παράδοσης (ήθη και έθιμα) της τοπικής ιστορίας της περιοχής, τις εκδηλώσεις, τα τοπικά φαγητά κτλ.
 • Προβολή των τοπικών προϊόντων και της πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής, μέσα από τα τοπικά πανηγύρια και ιδιαίτερα την ζωοπανήγυρης, που γίνεται στην τοποθεσία Τζάμι, με έκθεση τοπικών προϊόντων και αγροτουρισμού.
 • Περιηγήσεις σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου.
 • Εκδρομές σε περιοχές, με βάση τον Δήμο Πηνείας, οπού υπάρχει γειτνίαση.
 • Παρακολούθηση τοπικών εκδηλώσεων και παραδοσιακών πανηγυριών.

Με βάση όλα τα παραπάνω πολιτιστικά διαθέσιμα οι επισκέπτες μπορούν να προσκληθούν να γνωρίσουν τον τοπικό πολιτισμό τα έθιμα και τις εκδηλώσεις έχοντας την δυνατότητα να συμμετέχουν σε: Η πρώτη δράση του έργου αναφέρεται στη δημιουργία δύο εντύπων, του τουριστικού και του επενδυτικού οδηγού.

Ο τουριστικός οδηγός προτείνεται να έχει θέμα τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής που μπορεί να έχουν ενδιαφέρον επισκεψιμότητας. Παράλληλα, θα υπάρχει καταγραφή της τοπικής ιστορίας και ανάδειξη του λαογραφικού του υλικού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο τουριστικός οδηγός θα έχει τις εξής ενότητες:
 
α) Φυσικά μνημεία της περιοχής (Ποτάμια, βουνά, πηγές)
β) Αρχιτεκτονική κληρονομιά (γεφύρια και χωριά της περιοχής)
γ) Αρχαιολογικά Μνημεία (χώροι ανασκαφής, λοιπά μνημεία)
δ) Μονές και υστεροβυζαντινά μνημεία
ε) Δράσεις εναλλακτικού τουρισμού (Πεζοπορικές και ορειβατικές διαδρομές, canoe-kayak)
στ) Πληροφορίες για συγκοινωνιακό δίκτυο, καταλύματα, διαμονή διασκέδαση.
ζ) Κατάλογο των τοπικών επιχειρήσεων

Ο επενδυτικός οδηγός θα αναφέρεται σε οικονομικά στοιχεία της περιοχής, σε επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα στον τομέα του εναλλακτικό τουρισμό. Επίσης, θα περιλαμβάνει κατάλογο με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής.

Η παραπάνω δράση θα συμπληρωθεί από την έκδοση έντυπου χάρτη της περιοχής, πάνω στον οποίο θα απεικονίζονται οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την περιοχή.

Η τρίτη δράση αναφέρεται στη διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου οικοτουρισμού-αγροτουρισμού, με στόχο την ανάδειξη νέων ευκαιριών ανάπτυξης στην περιοχή, με κατεύθυνση την πράσινη και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.

Τέλος, η τέταρτη δράση αφορά στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ που θα προβάλλει την ιστορία και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής του Δήμου Αροανίας. Το ντοκιμαντέρ θα περιλαμβάνει 5λεπτες επιμέρους θεματικές ταινίες, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

Οι ταινίες αυτές θα αναφέρονται σε πεζοπορικές διαδρομές, στον υδάτινο πλούτο, στα μνημεία (την Αρχαία Ψωφίδα, κ.λ.π), στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, στα τοπικά πανηγύρια, στη φυσική ζωή στην ύπαιθρο και τις βασικές υποδομές της περιοχής, το συγκοινωνιακό δίκτυο, καταλύματα, διατροφή κ.λ.π.

Η πέμπτη δράση αφορά στην καταχώρηση διαφημιστικών μηνυμάτων σε έντυπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα (σε ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικά τοπικής εμβέλειας) με σκοπό την προβολή των φυσικών και πολιτιστικών διαθέσιμων της περιοχής του Δήμου Αροανίας.