ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχέδιο 7.Pρόγραμμα συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Κοντοβάζαινας. Το αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένων δράσεων καταγραφής και αξιολόγησης στοιχείων, τα οποία μπορούν να συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής.

Στόχος είναι η αύξηση της επενδυτικής δραστηριότητας στον οικοτουρισμό-αγροτουρισμό και της επισκεψιμότητας στην περιοχή.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί κατ’ αρχήν στην δημιουργία βάσης δεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να προκύψουν συγκεκριμένες δομές διαρκούς επικοινωνίας, μηχανισμοί προώθησης και εμπλοκή των συλλογικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Η ανάδειξη και προβολή των πλούσιων φυσικών διαθεσίμων της περιοχής θα προσφέρουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον εναλλακτικό τουρισμό, αφού κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία πόλου έλξης επισκεπτών και επενδυτών.

Όταν αναφερόμαστε στα φυσικά διαθέσιμα της περιοχής, εννοούμε κυρίως την τεχνητή λίμνη και τον ποταμό του Λάδωνα, στοιχεία του νομού που έχουν μεγάλη οικολογική και ιστορική αξία.

Η λίμνη του Λάδωνα συνδέεται με τον ομώνυμο ποταμό του οποίου η ιστορική σημασία είναι ευδιάκριτη, καθώς κατά μήκος του πραγματώθηκε η περιήγηση του Παυσανία.

Εξάλλου, η λίμνη του φράγματος έχει μεγάλη οικολογική αξία κατά την περίοδο της μετανάστευσης των πτηνών λόγω της ευνοϊκής της θέσης και του κλίματος.

Παράλληλα, υπάρχει ένα μικρός σχετικά αριθμός μεταναστευτικών πουλιών (τα περισσότερα είδη προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις) που ξεχειμωνιάζουν στη λίμνη, αυτό οφείλεται στο ότι η περιοχή λειτουργεί ως τεχνητός υδροβιότοπος και ενδείκνυται η δημιουργία σχετικού παρατηρητηρίου.

Ο ποταμός Λάδωνας αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους ποταμούς της Πελοποννήσου με σημαντικές μυθολογικές αναφορές που ξεχωρίζει για την αισθητική του φυσικού του περιβάλλοντος. Η συμβολή του ποταμού Λάδωνα στη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη της περιοχής είναι μεγάλη. Εξίσου μεγάλη είναι και η δυνατότητά του να αποτελεί βασικό μοχλό τοπικής τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων και την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών ανάδειξής του.

Μια άλλη εν δυνάμει αξιοποιήσιμη παράμετρος του ποταμού Λάδωνα είναι και η παράκτια διαδρομή κατά μήκος του. Πρόκειται για μια διαδρομή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και γοητείας, ιδανική για την προσέλκυση και ικανοποίηση ακόμη και των πιο απαιτητικών φυσιολατρών. Προσφέρει το πεδίο για ποικίλες δράσεις και πρωτοβουλίες στον αγροτουρισμό, όπως οι δραστηριότητες kayak που ήδη έχουν πραγματωθεί.

Εξίσου κεφαλαιώδης για την περιοχή είναι και η δυνητική αξιοποίηση του ποταμού Ερύμανθου. Συγκεκριμένα, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά πολλών χωριών της ευρύτερης περιοχής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αθρόα προσέλευση ευρωπαίων φυσιολατρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν ανακαλύψει την αισθητική αξία του οικοσυστήματος που τον κοσμεί.

Η μοναδική μορφολογία του φαραγγιού του επιτρέπει την πραγματοποίηση ποτάμιων αθλημάτων, όπως το canoe-kayak.

Με βάση τα παραπάνω, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την περιοχή και να αναπτύξουν διάφορα χόμπι όπως πεζοπορία στα παρόχθια δάση, παρατήρηση πουλιών, ερασιτεχνική αλιεία, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής.

Το έργο προβλέπει ενέργειες ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, για τους οποίους αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά. Η αρχαία πόλη Θελπούσα είναι από αυτούς τους χώρους που συναντά κανείς στην παράκτια διαδρομή του Λάδωνα.

Έως σήμερα διατηρούνται λείψανα-τεκμήρια του οχυρωματικού του περιβόλου, λείψανα μιας δεξαμενής για νερό και ερείπια πλινθόκτιστου οικοδομήματος ρωμαϊκών χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θελπούσα συγκαταλέγεται στις λίγες αρκαδικές πόλεις που αναφέρει ο «Συνέκδημος» του Ιεροκλέους.

Ασφαλώς, τα ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής δεν περιορίζονται στις ανωτέρω αναφορές. Περιλαμβάνουν ακόμη τους αρχαιολογικούς χώρους των Θαλιάδων, το ιερό της ελευσίνιας Δήμητρας, το ιερό της Ερυκίνης Αφροδίτης στον Άγιο Πέτρο, το Κάστρο της Μονοβύζας, τις Ιερές Μονές της Αγίας Παρασκευής στη Βάχλια και της Ζωοδόχου πηγής στην Κλειβωκά.

Ένα άλλο μέρος της πολιτιστικής κουλτούρας της περιοχής σχετίζεται με παραδοσιακές αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές τεχνοτροπίες, που αρχίζουν από τα παραδοσιακά πλινθόκτιστα σπίτια, τις εκκλησίες και τα γεφύρια και φθάνουν έως τις παραδοσιακές μεθόδους σμίλευσης της πέτρας. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τους νερόμυλους, που είναι δείγματα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Άλλη μια πολιτιστική διάσταση της περιοχής είναι οι τοπικές εκδηλώσεις, οι οποίες ενισχύουν τον παραδοσιακό, τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Ακόμη και αυτή η διάσταση είναι βέβαιο ότι μπορεί να ενταχθεί στο όραμα και στο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης, εάν συνδεθεί ικανοποιητικά με το πρόγραμμα επίσκεψης των αναμενόμενων επισκεπτών στην περιοχή.

Όλα τα παραπάνω αξιοθέατα αποτελούν μέρος μόνο του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, τα οποία δύναται να προβληθούν και να αξιοποιηθούν με βιώσιμες διαμορφωτικές παρεμβάσεις και να αποτελέσουν κομμάτι της τουριστικής προστιθέμενης αξίας της περιοχής.