Περιγραφή του Δήμου

Ο Δήμος Πηνείας δημιουργήθηκε από την συνένωση δέκα έξι πρώην κοινοτήτων, Αγνάντα, Αγραπιδοχώρι, Άνθωνας, Αυγή, Βελανίδι, Βουλιαγμένη, Εφύρα, Κάμπος, Λαγάνας, Λάτα, Λουκάς, Μαζαράκι, Οινόη, Ροδιά, Σιμοπούλου και Σκλίβα. Ο Δήμος βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα του νομού Ηλείας και συνορεύει βόρεια με τον νομό Αχαΐας, Β.Δ. με τους δήμους Βουπρασίας και Αμαλιάδας, νοτιά με το δήμο Ωλένης και δυτικά με το δήμο Λασίωνος.

Η έδρα του δήμου είναι το Σιμοπούλο. Ο συνολικός πληθυσμός του δήμου είναι 5.660 κάτοικοι (απογραφή 2001) και η έκταση του είναι 148,6 χιλ. στρέμματα. Πρόκειται για περιοχή που ανήκει στην ορεινή-ημιορεινή ζώνη της Ηλείας και παρουσιάζει μεγάλο περιβαλλοντολογικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον, καθώς στην περιοχή του δήμου δεν έχει αναπτυχθεί βιομηχανική δραστηριότητα και έχει διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Δήμου είναι η αναπτυξιακή καθυστέρηση σε σχέση με τον υπόλοιπο νομό και η ενασχόληση των κατοίκων με παραδοσιακές παραγωγικές δραστηριότητες.

Τοπική Οικονομία

O παραγωγικός ιστός του δήμου βασίζεται στον πρωτογενή τομέα, όπου κυριαρχούν μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει μικρή συμμετοχή στο τοπικό εισόδημα (ελαιουργικές και λατομικές μονάδες). Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται η βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία.

Ο τουριστικός τομέας και ειδικότερα ο οικοτουρισμός-αγροτουρισμός, μολονότι η περιοχή προσφέρεται ιδιαίτερα, βρίσκεται σε εμβρυακό επίπεδο με ελλιπή ξενοδοχειακή υποδομή. Κατά τα άλλα η περιοχή έχει οδικές προσβάσεις καλού επιπέδου εξυπηρέτησης, ενώ στους τομείς της αγροτικής και δασικής οδοποιίας υπάρχουν ελλείψεις, οι οποίες βελτιώνονται σταδιακά στο επίπεδο της δημοτικής οδοποιίας.

Τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες (έργα)

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες που να υλοποιούνται στον δήμο, από επαγγελματίες του χώρου στο πλαίσιο της τουριστικής προσφοράς. Αυτός είναι ένας στόχος που θα πρέπει ο δήμος να ικανοποιήσει άμεσα, αξιοποιώντας τα πολιτιστικά και φυσικά διαθέσιμα της περιοχής και δίνοντας εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης στον τοπικό πληθυσμό.

Φυσικά και Πολιτιστικά διαθέσιμα (συγκριτικά πλεονεκτήματα)

Τα πλούσια φυσικά διαθέσιμα της περιοχής χαρακτηρίζονται από τον υδάτινο πλούτο της λίμνης και του ποταμού Πηνειού όπου προσφέρονται για πεζοπορία, παρατήρηση πουλιών, ερασιτεχνική αλιεία, αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αναψυχής.

Ειδικότερα όσον αφορά στα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα της περιοχής είναι:

  • Η τεχνητή λίμνη του Πηνειού, η οποία ολοκληρώθηκε το 1967, είναι ένα από τα σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα του νομού Ηλείας με μεγάλη οικολογική και οικονομική αξία για τον νομό. Ωστόσο, ως οικότοπος παραμένει ουσιαστικά αναξιοποίητος μέχρι σήμερα.
  • Τα παρόχθια δάση της λίμνης, που διατηρούνται ως ένα βαθμό στο τμήμα του Πηνειού και βρίσκονται πριν από το φράγμα, παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον από χλωριδική άποψη. Είναι ένα από τα λίγα παραποτάμια δάση που έχουν διασωθεί στην Πελοπόννησο και προσφέρονται για δράσεις στον οικοτουρισμό.
  • Σύμφωνα με την μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών η λίμνη του φράγματος έχει μεγάλη οικολογική αξία κατά την περίοδο της μετανάστευσης των πτηνών, λόγω της ευνοϊκής της θέσης και του κλίματος της. Παράλληλα, υπάρχει ένα μικρός σχετικά αριθμός μεταναστευτικών πουλιών (τα περισσότερα είδη προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις) που ξεχειμωνιάζουν στη λίμνη. Αυτό οφείλεται στο ότι η περιοχή λειτουργεί ως τεχνητός υδροβιότοπος και ενδείκνυται η δημιουργία σχετικού παρατηρητηρίου.
  • Άλλο σημαντικό φυσικό πλεονέκτημα της περιοχής είναι το δάσος (δρυοδάσος) της Καπέλης – Φολοής – Πηνείας το οποίο αποτελεί ένα σπάνιο δασικό σύμπλεγμα συνολικής έκτασης 218.260 στρεμμάτων.
  • Επίσης, στη λίμνη υπάρχουν κυρίως τέσσερα είδη ψαριών το στροσίδι, η γαϊτάνα, ο κυπρίνος και το χέλι, και υπάρχουν προϋποθέσεις για ενασχόληση των επισκεπτών με το ερασιτεχνικό ψάρεμα.
  • Γειτνίαση σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως Αρχαία Λασιών, Αρχαία Πόλη Αρμάτωβα, Αρχαία Οινόη, Εφύρα και Κάστρο Σταμερό Χατζή.
  • Διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και παραδοσιακών πανηγυριών.

 

Επιστροφή στο αναπτυξιακό προφίλ των ορεινών περιοχών της Πελοποννήσου