που αφορούν Δήμους, Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Ανέργους και Νέους Επαγγελματίες

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή  κι αφορούν Δήμους, Επιχειρήσεις, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Ανέργους καθώς και Νέους Επαγγελματίες.

Εκτιμώντας ότι το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσουν πολύ περισσότερα προγράμματα, πολλά εκ των οποίων θα αφορούν τις Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, το Πανελλήνιο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ δεσμεύεται να συνεχίσει την έγκαιρη ενημέρωση με στόχο να παρέχει στις οργανώσεις κάθε σχετική πληροφόρηση κι υποστήριξη. Για την διευκόλυνσή σας παραθέτονται links

 


Α – Ανοιχτά προγράμματα για ΟΤΑ

 1. Ενίσχυση Δήμων για δαπάνες ενίσχυσης συγχρηματοδοτούμενων έργων μέχρι 50.000 ευρώ

  (από 23/11/2011 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού)

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ  σε μορφή pdf

 2. Ποιους αφορά: Δήμους σε περιφέρειες

   

  Κρήτη, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία και Νησιά Βορείου Αιγαίου

 3. Υποδομές Σύγχρονου Πολιτισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  (6/12/2011 – 31/12/2011)

  πρόσκληση : ΕΣΠΑ

 4. Κοινωνική Ενσωμάτωση Ειδικών Ομάδων στην Περιφέρεια Αττικής

  (1/11/2011 – 31/1/2012)

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 5. Υλοποίηση προγράμματος Τουριστικής Προβολής στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

  (από 24/10/2011 έως 31/12/2011 )

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 6. Δημιουργία, συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης και ανάδειξης σημαντικών τουριστικών, πολιτιστικών και φυσικών πόρων μιας περιοχής.

  Ποιους αφορά:

  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) Σε περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης-Βορείου Αιγαίου -Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου-Θεσσαλίας-Ιονίων Νήσων- Κρήτης –Πελοποννήσου

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 7. Ανάδειξη και προβολή τοπίων και μνημείων φυσικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  (5/10/2011 – 13/8/2012)

  Ποιους αφορά:

  Δήμοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 8. Προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

  (έως την 31/12/2013)

  Ποιους αφορά:

  ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 9. Αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

  (Έως 31/12/2013)

  Ποιους αφορά:

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 10. Δράσεις τουριστικής προβολής στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

  (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)

  Ποιους αφορά:

  Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου / Δήμοι Περιφέρειας Βορ. Αιγαίου

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 11. Bελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

  ( έως 31/12/2013)

  Ποιους αφορά:

  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 12. Προώθηση των φυσικών πόρων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

  (19/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)

  Ποιους αφορά:

  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 13. Τουριστικές Υποδομές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

  (19/9/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)

  Ποιους αφορά:

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου
  • ΟΤΑ Α΄Βαθμού Περιφέρειας Πελοποννήσου

  πρόσκληση: ΕΣΠΑ

Β – ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΠΙΔ και Μη Κερδοσκοπικούς Φορείς

Κοινωνική Ενσωμάτωση Ειδικών Ομάδων στην Περιφέρεια Αττικής

(1/11/2011 – 31/1/2012)

Ποιους αφορά:

Εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

πρόσκληση: ΕΣΠΑ

Γ – ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ – ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους με:

 1. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών
 2. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής κ.α

  ((15/11/2011 – 15/1/2012)

 3. πρόσκληση: ΕΣΠΑ

Δ – ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη Προγράμματος “Εναλλακτικός Τουρισμός”

(Έως 31/12/2011)

πρόσκληση: ΕΣΠΑ

 

Συνεργάτες: Ν. Ανδρινόπουλος – Ν. Κλάδης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 2108813760, 2108813761