για την ενδοχώρα της Πελοποννήσου

Του Βασίλη Τακτικού

Η περιβαλλοντική οργάνωση «Ερύμανθος», που δραστηριοποιείται στην ομώνυμη ορεινή περιοχή των νομών Αχαϊας, Ηλείας, και Αρκαδίας, καλλιεργεί συστηματικά την τελευταία πενταετία πρωτοβουλίες πολιτών με περιβαλλοντική ευαισθησία στο πέρασμα από τη συντηρητική στη δημιουργική οικολογία με υποβολή και υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων oικοανάπτυξης. Το Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «Απία Φύση» που δραστηριοποιείται σε όλη την Πελοπόννησο, με κύριο μοχλό έκφρασης το 8ετούς κυκλοφορίας Πελοποννησιακό περιοδικό ΕΠΑΘΛΟ, καλλιεργεί την περιβαλλοντική συνείδηση, προβάλει και αναδεικνύει την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής δράσης του και συντονίζει Δήμους, Πολιτιστικούς Φορείς, και ΜΚΟ στο όραμα καινοτόμων οικοτουριστικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

 Κι αυτό το όραμα επιτυγχάνεται μόνον με την ανάπτυξη της πράσινης και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας. Σε ένα τομέα που η Πελοπόννησος έχει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ν’ αξιοποιήσει. Ειδικότερα σημαντικές δυνατότητες οικοανάπτυξης συναντάμε σήμερα στην ορεινή ενδοχώρα της Πελοποννήσου όπου παρουσιάζεται αντίθεση, από τη μια μεριά μείωση του πληθυσμού και από την άλλη πλούσια φυσικά μορφολογικά στοιχεία και λείψανα αρχαίων πόλεων.

Μια τέτοια σειρά πόλεων με θεματικό περιεχόμενο είναι οι τόποι όπου ο Ηρακλής κατά τη μυθολογία πραγματοποίησε σχεδόν τους μισούς άθλους του. Λέρνα, Νεμέα, Στυμφαλία, Κλείτορας, Ερύμανθος, (Ψωφίδα), Φολόη, Ήλιδα. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται σε μια νοητή γραμμή που ξεκινάει από την Αργολίδα ( Μυκήνες) και καταλήγει στην Αρχαία Ολυμπία. Σ’ αυτό τον άξονα σκεφτήκαμε μια μεγάλη θεματική διαδρομή στα χνάρια των μύθων και των άθλων του Ηρακλή – μια διαδρομή με μεγάλη παγκόσμια αναγνωσιμότητα αυτών των μύθων, σε βαθμό τέτοιο που μπορούν ν’ αποτελέσουν μια εξαιρετική θεματική εναλλακτικού τουρισμού (οικολογικού, πολιτιστικού) και να προσελκύσουν επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα πρότυπο πάνω σ’ αυτή την ιδέα είναι το πάρκο Αστερίξ στην Γαλλία, το οποίο δείχνει πως μπορούν να λειτουργήσουν τέτοιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και να προκύψουν και κάποιες άλλες ιδέες εφαρμογής της πρότασης.

Προϋπόθεση βέβαια είναι η διαδημοτική, περιφερειακή συνεργασία με Δήμους, συλλόγους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ιδιώτες για να δημιουργήσουν όλοι μαζί ένα ξεχωριστό τουριστικό πόρο, προστιθέμενη αξία στην περιοχή και τοπική απασχόληση.

Η Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος καλλιεργεί αυτή την ιδέα τα τρία τελευταία χρόνια προτείνοντας θεματικά πάρκα, οικοχωριά-κατασκηνώσεις και εν γένει χώρους εμπνευσμένους από το μύθο σε κάθε προαναφερόμενη περιοχή από τους άθλους και μύθους του Ηρακλή, αλλά και άλλες δράσεις εξυπηρέτησης για τον περιηγητικό τουρισμό, καθώς και την ανάδειξη προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και έχει κερδίσει σημαντικούς υποστηρικτές της πρότασης.

Η «Απία Φύση», με αιχμή του δόρατος το πανπελοποννησιακό περιοδικό ΕΠΑΘΛΟ, καλλιεργεί και προβάλει τα τελευταία 8 χρόνια τη μυθική και πολιτιστική κληρονομιά των τόπων του Ηρακλή και την ιδέα της προστασίας και ανάδειξής τους.

Ιδιαίτερα στην έδρα και τις όμορες περιοχές της, η «Απία Φύση» έχει συμβάλει αποφασιστικά στην προετοιμασία της ιδέας των τόπων του Ηρακλή εστιάζοντας στους Δήμους των γνωστότερων άθλων του όπως η Στυμφαλίας η Νεμέα, η Λέρνα…

Η ιδέα αυτή είναι πλέον αρκετά ώριμη στους Δήμους Ερυμάνθου Ηλείας και έχει καλλιεργηθεί ανάλογα και από την Αγροτουριστική στους Δήμους Λέρνας και Στυμφαλίας. Γενικότερα η Αγροτουριστική θα πρέπει να επισημάνουμε συνέβαλε ως φορέας στην ωριμότητα της πρότασης για να ενταχθεί στον προγραμματισμό της περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ε.Ο.Τ.

Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το κράτος δια μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων και του αναπτυξιακού νόμου διαθέτουν σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

Ένα σχετικό πρόγραμμα είναι: «Τα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης» των οποίων οι υποβολές των προτάσεων λήγουν στις 2 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα αφορά δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΟΤΑ Ά και ‘Β βαθμού, συνεταιρισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Επιμελητήρια, Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα, Επαγγελματικές Οργανώσεις, περιβαλλοντικές και λοιπές οργανώσεις, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς εταίρους κ.τ.λ. Κατά την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται να έχουν συστήσει οι φορείς κάποιο εταιρικό σχήμα με νομική οντότητα, παρά μόνο να υποβάλλουν ένα σύμφωνο για τη μεταξύ τους μελλοντική συνεργασία.

Κλειδί για την διαμόρφωση τέτοιων επιχειρησιακών προγραμμάτων διαδημοτικής και διανομαρχιακής συνεργασίας κοινωνικού κεφαλαίου είναι πριν από όλα η δημιουργία μιας ουσιαστικής, δηλαδή δημιουργικής, κοινότητας συμφερόντων στην οποία εμπλέκονται Δήμοι, συλλογικές οργανώσεις, και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η σύνθεση του κοινωνικού κεφαλαίου μιας περιοχής θεωρείται σήμερα ο βασικότερος πλουτοπαραγωγικός πόρος καθώς ο εναλλακτικός τουρισμός απαιτεί, πλέον των φυσικών-πολιτιστικών πλεονεκτημάτων, υψηλό επίπεδο συνεργασίας και ποιότητας υπηρεσιών.

Κρίσιμο στοιχείο στην πληρότητα του προγράμματος θεωρείται η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις οι οποίες θα αξιοποιήσουν τις βασικές υποδομές του προγράμματος για την δημιουργία του συνολικού προϊόντος εναλλακτικού τουρισμού.

Οι Μ.Κ.Ο Ερύμανθος και Απία Φύση, σε συνεργασία με Δήμους και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και την συμβουλευτική εταιρεία «ΟΙΚΟΔΡΑΣΕΙΣ» έχει προετοιμάσει σε μεγάλο βαθμό την σύνθεση των παραγόντων και της ιδέας για την υποβολή σχετικού προγράμματος. Το πρόγραμμα μέχρι την υποβολή του (τέλος Σεπτεμβρίου) είναι ανοικτό σε συμμετοχές συλλογικών οργανώσεων και σημαντικών ιδιωτικών προτάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες
Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος «ΟΙΚΟΔΡΑΣΕΙΣ»
Τηλ. : 210 8813760, 2107713761, 6978 926693

Το πρόγραμμα αναλυτικά