* του Βασίλη ΤακτικούΣτις περισσότερες φορές η κοινωνία αποδεδειγμένα βρίσκεται πιο μπροστά από τα κόμματα και το πολιτικό σύστημα για την προστασία του περιβάλλοντος, πιο μπροστά από την κομματική και κρατική γραφειοκρατία στο οικολογικό ζήτημα.

Υπάρχει όμως και η άλλη διάσταση που κάνει επίκαιρη την ανάγκη για την οικολογικοποίηση της πολιτικής.

 

Είναι το ζήτημα της οικοανάπτυξης και της πράσινης επιχειρηματικότητας έναντι ρυπογόνας επιχειρηματικότητας που το αντιλαμβάνεται και το θέτει το καταναλωτικό κίνημα και κομμάτι της αγοράς∙ Το ζήτημα της οικοδιαχείρισης των μεγάλων πόλεων για το οικιστικό πρόβλημα και τις υπερτιμημένες αντικειμενικές αξίες γης.

Έχουμε πλέον μια συνειδητοποίηση έναντι του πεδίου της μεγάλης κερδοσκοπίας που γίνεται εις βάρος των νοικοκυριών της οικιακής οικονομίας και των καταναλωτών. Και μπορούμε να επισημάνουμε εκτός από τις ρυπογόνες μορφές ενέργειας που προβληματίζουν το κόστος κατοικίας στις μεγαλουπόλεις είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το εισόδημα, τις ευκαιρίες της απασχόλησης, αφού οι επενδυτικοί πόροι εγκλωβίζονται και δεν πηγαίνουν σε άλλες παραγωγικές επενδύσεις με τις οποίες θα μπορούσε να γίνει οικοανάπτυξη στην ύπαιθρο.

Μια άλλη παρενέργεια των μεγαλουπόλεων – τερατουπόλεων είναι η καταφυγή στα προάστια για την προσσέγιση του πράσινου περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα διαρκώς την επέκταση της κερδοσκοπίας στις αξίες γης και τις κατασκευές εις βάρος της υπαίθρου που ερημώνεται και της ποιότητας ζωής εν γένει.

Η οικολογικοποίηση της πολιτικής λοιπόν είναι αναγκαία για ν’αντιμετωπιστεί το ζήτημα της οικοδιαχείρισης των μεγάλων πόλεων με καινοτομίες στην οικιστική πολιτική, στις μεταφορές και στην κατανάλωση ενέργειας.

Η οικοδιαχείριση των μεγαλουπόλεων και η οικοανάπτυξη της υπάιθρου είναι ζητήματα που αναγκαστικά θα απασχολήσουν στο μέλλον τις κυβερνήσεις, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Προς το παρόν δεν έχουν τεθεί παρά μόνον αδύναμα και αποσπασματικά από τα κάτω από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Το παρήγορο είναι ότι η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον είναι το μοναδικό ζήτημα που ευαισθητοποιεί την ελληνική κοινωνία για να συμμετάσχει σε συλλογικές δράσεις και το γεγονός ότι υπάρχουν πρόθυμες επιχειρήσεις για να επενδύσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι τα χαμηλά αντανακλαστικά των κομμάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης δε θα σταθούν τελικά εμπόδιο για να περάσει η οικολογική πολιτική στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

 

* Ο Βασίλης Τακτικός είναι δημοσιογράφος – μελετητής, εκπρόσωπος του Δικτύου Οικοανάπτυξης Πελοποννήσου « Δ. ΟΙ. ΠΕ.»