opensource-400x345jpgΤα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, δραστηριοποιούνται εθελοντικοί σύλλογοι που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο χώρο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κυρίως μέσω της ενημέρωσης, της παροχής υπηρεσιών και της υποστήριξης των χρηστών των υπολογιστών και των τεχνολογιών του Διαδικτύου.

eel_lakΑνάλογες κινήσεις έχουν γίνει και στη χώρα μας, με ανάπτυξη σημαντικών πρωτοβουλιών, πολλές από τις οποίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία κοινοτήτων “ψηφιακώς διασυνδεδεμένων” χρηστών των νέων τεχνολογιών και στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ).

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί φορείς (σύλλογοι, σωματεία, αστικές μη -κερδοσκοπικές εταιρείες) που ασχολούνται με τις ασύρματες ευρυζωνικές ψηφιακές τηλεπικοινωνίες.

Οι κυριότεροι είναι 

Περισσότερα από 3.300 σημεία σε 55 και πλέον πόλεις της Ελλάδας έχουν δηλωθεί ως πιθανοί κόμβοι ασύρματου δικτύου και 250 από αυτά είναι ήδη ενεργοί κόμβοι. Οι ελληνικές ασύρματες δικτυακές κοινότητες πρωτοπορούν και βρίσκονται σήμερα, από πλευράς μεγέθους και ενδιαφέροντος, στην πρώτη θέση στην Ευρώπη και σε μία από τις πρώτες πέντε θέσεις στον κόσμο!

Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας (ΕΧΦΛΕ – Hellenic Linux User Group (HELLUG) – http://www.hellug.gr/) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 1998, στην Αθήνα. Τα μέλη του ασχολούνται, χρησιμοποιούν ή αντιμετωπίζουν θετικά το συγκεκριμένο λειτουργικό, με στόχο την κοινή τους δραστηριότητα σε θέματα προώθησης του Linux και του ανοιχτού λογισμικού γενικότερα, στη χώρα μας.

Η ΕΧΦΛΕ έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες με κύριο άξονα τον εξελληνισμό του Linux και την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από αυτό και τα γραφικά του περιβάλλοντα, ενώ δημιούργησε και το πρώτο ελληνικού on-line περιοδικό για Linux («Magaz» – http://magaz.hellug.gr )

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (ΣΡΕ – http://www.grc.gr ) δημιουργήθηκε το 1995 και είναι πανελλήνιο, μη κερδοσκοπικό σωματείο που ενδιαφέρεται για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού και την αναβάθμιση της τεχνολογίας των ραδιοεπικοινωνιών.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση νέων τεχνολογιών στην εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας ως προσφορά στα μέλη του και στο κοινωνικό σύνολο σε ειδικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ο ΣΡΕ από την ίδρυσή του, εξαπλώνει τις τεχνολογίες PACKET και APRS (ψηφιακές μορφές επικοινωνίας).

To APRS μαζί με την τεχνολογία GPS, το Internet και τους πομποδέκτες επιτρέπει στους ραδιοερασιτέχνες να επικοινωνούν με όλο το κόσμο μέσω ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας, ανταλλάσσοντας γραπτά μηνύματα σαν τα SMS, αλλά και να βλέπουν πλήθος χρήσιμες πληροφορίες για τους συναδέλφους τους ή τον καιρό, πάνω σε ψηφιακό χάρτη στο PC τους.

Τον Νοέμβριο του 2003 ο ΣΡΕ δημιούργησε το πρώτο ραδιοερασιτεχνικό VORTAL και Forum στην Ελλάδα (Ham Wireless Networks, www.hwn.gr)

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών Internet (ΕΕΧΙ – http://www.eexi.gr) αποτελεί μία προσπάθεια να έρθουν σε επαφή όλοι οι Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ένα μη-κερδοσκοπικό σωματείο με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων καναλιών επικοινωνίας και συνεργασίας και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των επαναστατικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες επικοινωνίας μέσω υπολογιστών.

Η Ένωση Πολιτών για την Παρέμβαση(http://www.paremvassi.gr) είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, μη-κομματικό σωματείο που αριθμεί περίπου 300 τακτικά μέλη και 660 «ψηφιακούς φίλους». Σκοπός του είναι η προώθηση του ευρωπαϊκού εκσυγχρονισμού της Ελλάδας μέσω της ενδυνάμωσης της Κοινωνίας Πολιτών.

Από το 1999, η Παρέμβαση παρέχει ενημέρωση στον πολίτη σε ό,τι αφορά ένα νέο μοντέλο Διακυβέρνησης το οποίο θα εξασφαλίζει πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ κράτους – πολίτη – αγοράς.

Μέσω εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-governance) και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-democracy) αναπτύσσονται με πρωτοποριακό τρόπο διαφορετικές μορφές «συμμετοχικότητας» (e-participation) που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κρατικών πολιτικών (policies).

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού είναι ένας μη -κυβερνητικός Οργανισμός (ΜΚΟ) με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση της πύλης http://www.anthropos.gr ώστε να γίνει σημείο αναφοράς για τους ελληνικούς εθελοντικούς ΜΚΟ.

Γεννήθηκε από την πρωτοβουλία των ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (http://www.msf.gr) και Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη (ΚΕ.Σ.Σ.Α.) ΔΗΜΗΤΡΑ (http://kessa.dimitra.gr).

Η δημοφιλέστατη πύλη του Κέντρου προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης ενός ΜΚΟ με συγκεκριμένα κριτήρια και, επιπλέον, πληροφορίες για δράσεις που ενισχύονται από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και για θέσεις εθελοντικής εργασίας στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Το Ανθρώπινο Δίκτυο (e-Ακτιβιστές σχεδιάστηκε με στόχο τη δημιουργία κοινότητας στελεχών και πολιτών με γνώσεις, ενδιαφέροντα και ψηφιακές δεξιότητες. Δεν αφορά μόνο στελέχη με επιστημονική κατάρτιση στις ΤΠΕ, αλλά εστιάζει στην κινητοποίηση όσων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και έχουν βασικές δεξιότητες σε ΤΠΕ, τις οποίες αξιοποιούν καθημερινά σε διαφορετικούς τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας.

Κύριο πεδίο δραστηριοποίησης είναι η περιφέρεια και κάθε μέλος του Ανθρώπινου Δικτύου μπορεί να δραστηριοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα στις δράσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, με τρόπους που ταιριάζουν στις προτεραιότητές του και τον ελεύθερο χρόνο του.

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΔΕΤ, διαχειρίζεται ή συμμετέχει σε έργα όπως το e-Business Forum (http://www.ebusinessforum.gr) και

η Εκπαιδευτική Στήριξη του προγράμματος Δικτυωθείτε (http://www.go-online.gr), τα οποία έχουν σκοπό να προωθήσουν τις τεχνολογίες του Διαδικτύου και τις εφαρμογές τους στις ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Επιπλέον, στοχεύουν στη διαμόρφωση και ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (η-Επιχειρείν), την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στη νέα ψηφιακή οικονομία.

Επιπλέον, η ΕΔΕΤ έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την προώθηση της χρήσης και ανάπτυξης Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) στην Ελλάδα, με παράλληλη διερεύνηση από ειδική ομάδα εργασίας της διεθνούς εμπειρίας και των ωφελειών από τη χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ στην εκπαίδευση, στο δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.

Επίσης, συντηρεί τους δικτυακούς τόπους http:/www.open-source.gr, με χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσμους και http://www.ellak.gr, για την υποστήριξη της ελληνικής κοινότητας του ΕΛ/ ΛΑΚ.

Το ΕΛ/ ΛΑΚ χρησιμοποιείται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα από πολλές δεκαετίες.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη χρήση του ΕΛ/ ΛΑΚ( π.χ. τα Ευρωπαϊκά προγράμματα ITCOLE, OSMOSIS, ELECTRA κλπ).