Με βάση το νέο νόμο 4019/2011, για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, που θα τεθεί σε εφαρμογή από το Μάρτιο του 2012, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας Πολιτών, ξεκινάει η πρωτοβουλία δημιουργίας ειδικών επιχειρήσεων για κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά εστιατόρια, κοινωνικά σχολικά κυλικεία, φροντίδα στο σπίτι ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ, συνεργεία καθαριότητας, κ.λ.π.

Κεντρικός στόχος του εγχειρήματος αυτού είναι φθηνές προμήθειες και υπηρεσίες σε κοινωνικά αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να πέσουν οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών  50% κάτω του κόστους των συναλλαγών, που ισχύουν στην αγορά.

Άλλος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες και νέους.

Κίνητρο για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην παρούσα φάση αποτελεί βέβαια η επιχορήγηση της συνεταιριστικής μερίδας του κάθε συνεταιριζόμενου κατά 10.000 ευρώ, που κατά τις πληροφορίες μας ξεκινάει από το Μάρτιο του 2012, με την εφαρμογή του νόμου 4019/2012, με το Μητρώο Κοινωνικών Συνεταιρισμών του Υπουργείου Εργασίας. Στους συνεταιρισμούς αυτούς μπορούν να συμμετέχουν και μία έως δύο υπάρχουσες Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, αντίστοιχου σκοπού.

Για την συστηματική πληροφόρηση και οργάνωση των ομάδων που προτίθενται να συστήσουν κοινωνικό συνεταιρισμό, το Παρατηρητήριο έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα υποστήριξης και ενημέρωσης και θα διοργανώσει σχετικό σεμινάριο ενδιαφερομένων.

Υπεύθυνη συντονισμού και πληροφοριών της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ορίστηκε η Μαρία Σεϊτοπούλου, στέλεχος του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου.

Πληροφορίες:  211 1825967, 210-8813760, 2108813761, 6979 241027