Στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της σπατάλης των κοινοτικών πόρων

Καλέσαμε σήμερα εδώ εκ μέρους του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου για να μιλήσουμε για τις κοινωνικές αναπτυξιακές εταιρίες και τον ρόλο τους  στην δημιουργία  τοπικής απασχόλησης και αντιμετώπισης της ανεργίας στο πλαίσιο του νέου νόμου 4019 για την κοινωνική οικονομία.

Θα μιλήσουμε για τον κινηματικό χαρακτήρα των κοινωνικών αναπτυξιακών Συμπράξεων και τις καλές πρακτικές για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών μπορεί να πάει πιο μπροστά από το κίνημα της της «πατάτας».

Πέρα από τα κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια που οργανώνονται πλέον σε όλες τις πόλεις. Το κίνημα αυτό μπορεί να δημιουργήσει κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις και επιχειρήσεις στο τομέα της υγείας ,της ενέργειας της βιολογικής Γεωργίας και αγροτουρισμού.

Και μπορούμε να παρουσιάσουμε το παράδειγμα 5 περιφερειακών Παρατηρητηρίων Δυτικής Ελλάδας ,Πελοποννήσου, Αττικής, Θεσσαλίας, και Μακεδονίας και έχουν ξεκινήσει μια ανοικτή προσπάθεια συμμετοχής όσο το δυνατόν πιο πολλών συλλογικών φορέων.

Βασιζόμαστε στην πεποίθηση ότι, αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να ληφθούν από τους κοινωνικούς συλλογικούς φορείς από τα κάτω  και όχι μόνον το κράτος και την γραφειοκρατία του και τους μεσάζοντες, που σπαταλούν τους πόρους.

Το κεντρικό μήνυμα της ενημερωτικής εκδήλωσης συμπυκνώνεται στην δράση των Κοινωνικών αναπτυξιακών συμπράξεων με την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην κινητοποίηση των ανθρώπινων πόρων μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία.

  • Οι διαθέσιμοι πόροι από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο πρέπει να διοχετεύονται απευθείας στις επιχειρήσεις, απασχόληση και αυτοαπασχόληση και όχι στην ψευδοβιομηχανία της κατάρτισης που 22 χρόνια κατασπαταλά τους πόρους χωρίς αντίκρισμα.
  • Το παρατηρητήριο λέει Ναι στις δημιουργικές Συμπράξεις με την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από τα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ αλλά αντιστέκεται στην υφαρπαγή των συγκεκριμένων πόρων από τις αμαρτωλές αναπτυξιακές των Δήμων που εξυπηρετούν το διεφθαρμένο πελατειακό πολιτικό σύστημα.

Λέει Ναι στη συνεργασία με τους Δήμους στη αξιοποίηση δημοτικών υποδομών σε κτίρια και εκτάσεις και λέει όχι στην υφαρπαγή  πόρων από το ΕΚΤ με τη συνεχόμενη στρέβλωση της σχετικής κοινωνικής νομοθεσίας για έμμεσες πελατειακές προσλήψεις στους Δήμους η συντήρηση αυτών των θέσεων.

Έχοντας προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες κατά της υφαρπαγής των πόρων της κοινωνικής οικονομίας από το δημόσιο.

  • Καλεί τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών να αντισταθούν προβαίνοντας σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της διαχειριστικής Αρχής του Υπ. Εργασίας των αναπτυξιακών Εταιριών και των δήμων που παράνομα ορίζονται συντονιστές εταίροι στα προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΣΠΑ.

Δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε φαινόμενα, όπως συνέβησαν στο  παρελθόν, που τα χρήματα που προορίζονταν για τα  προγράμματα  «Stage»  και για τα προγράμματα των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων κατέληξαν επί της ουσίας με διάφορες μεθοδεύσεις στις «τσέπες» των επιτηδείων και όχι στους πραγματικούς αποδέκτες τους, δηλαδή τους κοινωνικά αποκλεισμένους.

Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι, συνεχίζεται η ίδια παρελκυστική τακτική, παρά τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν, ότι  από τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται  για την κατάρτιση των ανέργων, θεωρητικά ωφελούνται από αυτό το σύστημα μόλις το 1,2 %  του συνόλου των ανέργων που τελικά  βρίσκουν εργασία.

Επισημαίνουμε ότι, το πολιτικό μας σύστημα το οποίο έχει τεράστιες ευθύνες και για την έκρηξη της ανεργίας πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους, ότι κάθε υπερβάλλουσα θέση στο δημόσιο που υπερβαίνει τα λογικά όρια κόστους των δημόσιων υπηρεσιών στοιχίζει στην κοινωνία με την μείωση τριπλάσιων θέσεων εργασίας στο ιδιωτικό τομέα και την κοινωνική οικονομία.

Η εγκληματική αυτή πολιτική λειτουργία πρέπει να σταματήσει με άμεση προσφυγή στα ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου.

Όπως θα πρέπει να αναδειχθεί η μεγάλη δημόσια πολιτική απάτη με την ψευδοβιομηχανία της κατάρτισης και της ψευδεπίγραφης δια βίου μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, στην πρώτη περίπτωση μόλις το 1,2% από τους καταρτισμένους βρίσκει πραγματική εργασία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ενώ στην δεύτερη περίπτωση το ελληνικό δημόσιο έχει βαφτίσει με διάφορους τρόπους μορφές της δημόσιας εκπαίδευσης σε δια βίου κατάρτιση υφαρπάζονται πόρους που προορίζονται από Ε.Ε. για την εξωσχολική επιμόρφωση των πολιτών καλύπτοντας καθ΄υπέρβαση της κοινοτικής νομοθεσίας πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου και της δημόσιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινωνική αντίσταση πολιτών και καταναλωτών σε αυτή την αφαίμαξη και σπατάλη των πόρων

Θα πρέπει επίσης  να αντιληφθούμε όλοι ότι η υπερεκπαίδευση υπερκατάρτιση οδηγεί στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα στην παραπαιδεία και στην ‘πτυχολογία’ που καταλήγει στην ανεργία  πτυχιούχων απροσάρμοστων με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

Το πρόβλημα στο τομέα της παιδείας είναι ανάλογο με το τομέα της υγείας και η υπερεκπαίδευση – παραεκπαίδευση μοιάζει με την πολυφαρμακία που αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και καταστρέφει την υγεία.

Στην προκειμένη περίπτωση κατασπαταλούνται οι πόροι του ευρωπαικού κοινωνικού ταμείου που είναι για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού χωρίς αντίκρισμα.

Ο κινηματικός χαρακτήρας των κοινωνικών αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι απαραίτητος για τρεις λόγους. Οργανωτικά για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατία και των μεσαζόντων που απομυζούν τους πόρους, διαχειριστικά για να υπάρξει κοινωνικός έλεγχος και κοινωνικά για την απελευθέρωση των ανθρώπινων πόρων από τις αγκυλώσεις των συστημάτων υγείας και παιδείας και της οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής στην ύπαιθρο.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις με την ενεργοποίηση των καταναλωτών και των εθελοντικών οργανώσεων μπορούν έμπρακτα να μειώσουν το κόστος των ανταλλαγών για τους πολίτες να περιορίσουν τα έξοδα σε χρήμα  για κάθε νοικοκυριό να μειώσουν την φτώχεια. Να προωθήσουν τα συστήματα μη χρηματικών ανταλλαγών και την κοινωνική αλληλεγγύη να δώσουν ανάσα στους οικονομικά αδύναμους αλλά και να τονώσουν δημιουργικά τις τοπικές κοινωνίες.

Η μη κερδοσκοπική κοινωνική οικονομία όπως σε όλες τις Ευρωπαικές χώρες, δίνει λύσεις στην ανεργία και την καταπολέμηση της φτώχειας μπορεί να δώσει και στη χώρα μας με την εξοικονόμηση πόρων αλλά και με την ενεργοποίηση ανενεργών πόρων..

Σε αυτό το πνεύμα οι κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις καλούν τους ενεργούς πολίτες και κάθε ευπατρίδη πολιτικό στην ανατροπή των κατεστημένων αντιλήψεων που οδηγούν στην κρίση και στην διαφθορά και την ανεργία. Παράλληλα, οι κοινωνικές αναπτυξιακές Συμπράξεις δημιουργούν το πρότυπο μιας οργανωτικής βάσης για αυτενέργεια της κοινωνίας στις καλές πρακτικές και στη δημιουργία νέων κοινωνικών  επιχειρήσεων.

Καλούμε όλους, σε αυτή την ανοικτή δημιουργική και συμμετοχική διαδικασία για να υπάρξει και στην χώρα μας πραγματική κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία με προπομπό τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.

Για το Παρατηρητήριο των οργανώσεων της κοινωνίας  πολιτών

Βασίλης Τακτικός

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κύριο Διαβάτη, τηλέφωνο: 2108813760, 2108813761, 6988089702, e-mail: erymanthos2@gmail.com