Για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις 

  

Ένα δίκτυο υποστήριξης των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την ανάπτυξη της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της ανισότητας των ευκαιριών και της φτώχειας.

Ένα ηθικό δίκτυο για την διάχυσης της ενημέρωσης και της συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας απέναντι στη λογική της γραφειοκρατίας, της «μίζας» και της «αρπαχτής» που αποσάθρωσε  την ελληνική οικονομία.  

 

Το « Δίκτυο Συμβουλευτικής και Συνεργατισμού» συγκροτείται από  έμπειρα στελέχη και συνταξιούχους που θέλουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό έχει ήδη αναλάβει την σύνταξη προγραμμάτων για τις κοινωνικές αναπτυξιακές συμπράξεις……..στα πλαίσιο δράσης του Πανελλήνιου παρατηρητήριου..  

Η πληροφόρηση του δικτύου θα παρέχεται δωρεάν… και  η σύνταξη μελετών με το σύστημα μη χρηματικών ανταλλαγών της τράπεζας χρόνου στα μέλη…

Εντός των ημερών θα ανακοινωθεί λίστα με σύμβουλους – μέντορες σε όλη την χώρα. 


Για το «πανελλήνιο Παρατηρητήριο» 

Βασίλης Τακτικός 

Βαγγέλης Σπινθάκης  

Χρήστος Καραζούπης 

Κώστας Σκριάπας 

Δημήτρης Μιχαιλίδης 

Πληροφορίες: anadrash@otenet.gr

2108813760, 2108813761