Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο μέτρο 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία» (ΕΠΑΛ) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 για επενδύσεις σε νέες μονάδες υδατοκαλλιέργειας ή τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.  Συγκεκριμένα, από το πρόγραμμα υδατοκαλλιέργειας ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις παρακάτω παραγωγικές επενδύσεις:

 • Δράση 1: Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων
 • Δράση 2: Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων.
 • Δράση 3: Αύξηση της ποσότητας γόνου που παράχθηκε σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις που αφορούν:

Κατασκευή, επέκταση, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων παραγωγής, κυρίως για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, η υγιεινή, η υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και η ποιότητα των προϊόντων, να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή να ενισχυθούν οι θετικές επιπτώσεις σε αυτό.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων λήγει την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012.

Στόχοι των δράσεων είναι:

 1. Διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας
 2. Εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας που μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες προς το περιβάλλον
 3. Στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «νέα είδη» θεωρούνται: όλα τα είδη υδρόβιων οργανισμών εκτός από τσιπούρα (Sparus aurata), λαβράκι (Dicentrarchus labrax), μύδια (Mytilus galloprovincialis)πέστροφα (Oncohrynchus mykiss) και κυπρίνο (Cyprinus carpio).


Τι περιλαμβάνουν οι Δράσεις

Δράση 1

 1. Ίδρυση νέων μονάδων
 2. Αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων στην ίδια έκταση

Δράση 2

 1. Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέα έκταση
 2. Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέες εγκαταστάσεις στην ίδια έκταση
 3. Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων
 4. Μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης σε πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις
 5. Εκσυγχρονισμό υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλεύσεων σε λιμνοθάλασσες, όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακές μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας
 6. Στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από άγριους θηρευτές
 7. Στήριξη της απευθείας πώλησης από τις μονάδες υδατοκαλλιέργειας
 8. Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών
 9. Χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας
 10. Χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων
 11. Εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κ.λπ. (ISO, HACCP, EMAS, OHSAS, CSR, κ.λπ.)

Δράση 3

 1. Ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου
 2. Εκσυγχρονισμό με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση
 3. Επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας
 4. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση

Δικαιούχοι επιδότησης για υδατοκαλλιέργειες

Δικαιούχοι να είναι:

 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών,
 • Συλλογικοί φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, καθώς επίσης και
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης και τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης.

Ποσοστό επιδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος που θα διατεθεί ως δημόσια δαπάνη για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων είναι 30,6 εκατ. ευρώ.

Η κάθε πρόταση που θα κατατεθεί μπορεί να περιλαμβάνει προϋπολογισμό από 20 χιλ. ευρώ έως 1,2 εκατ. ευρώ για τις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας και έως 2,5 εκατ. ευρώ για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Τα ποσοστά επιδότησης των επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιέργειας κυμαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την Περιφέρεια εγκατάστασης. Ευνοϊκά ποσοστά ενίσχυσης δίνονται σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά, χωρίς να ισχύουν οι περιορισμοί μεγέθους της επιχείρησης. Τα νησιά αυτά είναι τα εξής:

 • Της Περιφέρειας Β. Αιγαίου
 • Της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου
 • Σαμοθράκη
 • Θάσος
 • Βόρειες Σποράδες
 • Σκύρος και Σκυροπούλα
 • Κύθηρα και Αντικύθηρα
 • Γαύδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Χρυσή, Κουφονήσι, Δραγονάδα, Διονυσάδες, Δία, Ελάσα
 • Οθωνοί, Ερεικούσα, Μαθράκι, Παξοί, Αντίπαξοι
 • Στροφάδες,
 • Σαπιέντζα, Σχίζα και
 • Εχινάδες

Περισσότερες πληροφορίες

Αιτήσεις με πλήρη φάκελο κατατίθενται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Αλιείας (Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα) και γίνονται δεκτές έως την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους:

Γιάννη Σακελλαρίου και Γιώργο Φλέρη, τηλ. 2131501183 και 2131501182,

καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.alieia.gr/4pp/2_1_1.htm.

Θυμίζουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή προτάσεων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων στό μέτρο 2.3 του ΕΠΑΛ.

Πηγή : http://www.epidotisimag.gr/2012/04/enisxyseis-se-epixeiriseis-ydatokalliergeias/

Περισσότερες πληροφορίες από το ΙΝ.ΜΕ.ΚΟ. : 2108813760, 2108813761, 2111825967