ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αριστοτέλους 38,    Τ.Κ. 104 33, Αθήνα Τ: 210 8224384 F: 210 8218117 Email: info@dionet.gr msdio@dionet.gr Web: www.dionet.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εκπαιδευτικό Σεμινάριο:

«Ίδρυση Αγροτικής Επιχείρησης Πρωτογενούς Τομέα & Μεταποίησης»

Θεσσαλονίκη 5 Ιουλίου 2012,

Ο Οργανισμός ΔΗΩ, με στόχο να ανταποκριθεί στις μεγάλες και συνεχώς αυξανόμενες νέες ανάγκες της αγοράς κάτω από τις ιδιαίτερες σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, προχώρησε στην εισαγωγή Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ως  μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Τα προγράμματα αυτά, τα οποία θα είναι εξειδικευμένης θεματολογίας, με  επικαιροποιημένο και πλούσιο υλικό προς τους καταρτιζόμενους, θα πραγματοποιούνται μέσω Σεμιναρίων ή /και Ενδο-επιχειρησιακής Εκπαίδευσης, από έμπειρους και πιστοποιημένους εισηγητές, με το κύρος και την αξιοπιστία του ονόματος ‘ΔΗΩ’.

Ο πρώτος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα  :

« Ίδρυση Αγροτικής Επιχείρησης Πρωτογενούς Τομέα & Μεταποίησης » (κωδ. Σεμιναρίου: 051*)

πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία στην Αθήνα και προγραμματίζεται και για τη Θεσσαλονίκη στις 5 Ιουλίου 2012, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ερωτήματα όπως: πως θα γίνω αγρότης, πως θα ξεκινήσω μονάδα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων καθώς και πώς θα ξεκινήσω μία αγροτική εκμετάλλευση  θα απαντηθούν και θα αναλυθούν κατά τη  διάρκεια του σεμιναρίου.

Αιτήσεις Συμμετοχής και Αναλυτικό Πρόγραμμα  θα βρείτε στο site του Οργανισμού ΔΗΩ (www.dionet.gr ).


Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 82 24 384 ή στο 2310 523236.