podilatonΣτο Αριστοτέλειο το πρώτο Σύ­στηµα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων! Το κόστος, ανάλογα µε τις ώρες χρή­σης, θα κυµαίνεται από ένα έως πέ­ντε ευρώ.

Η πανεπιστηµιακή κοινότητα του ΑΠΘ για µια ακόµα φορά πρωτοτυ­πεί, αφού αποφάσισε τη δηµιουργία του πρώτου στην Ελλάδα συστήµα­τος κοινόχρηστων ποδηλάτων για τους φοιτητές και τους εργαζόµενους στο πανεπιστήµιο.

 

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Πρό­γραµµα Ολοκληρωµένης Περιβαλ­λοντικής ∆ιαχείρισης του ΑΠΘ µε στόχο την ελάττωση του αριθµού των κινούµενων αυτοκινήτων στον χώρο του πανεπιστηµίου και µεταξύ άλλων στοχεύει στη βελτίωση των συνθη­κών µετακίνησης, στον περιορισµό των ατοµικών δαπανών των χρηστών του συστήµατος για αγορά καυσίµων ή εισιτηρίων και στην οικονοµική στή­ριξη φοιτητών του ΑΠΘ που θα απασχοληθούν για τις ανάγκες λειτουργί­ας του συστήµατος.

Για κάθε χρήση ποδηλάτου προ­καταβάλλεται ποσό ενός ευρώ για τους φοιτητές και 1,50 ευρώ για τους εργαζόµενους µε δικαίωµα χρήσης τριών ωρών. Για κάθε επό­µενη µετά την τρίτη ώρα η χρέω­ση είναι τριάντα λεπτά. Για ηµερή­σια, δωδεκάωρη χρήση η συνολική χρέωση είναι τρία ευρώ για 24ωρη τέσσερα και για χρήση κατά τη δι­άρκεια του Σαββατοκύριακου 5 ευρώ.

Σε πρώτη φάση το σύστηµα διαθέτει 60 ποδήλατα, τα οποία θα προορίζο­νται για αστική – περιαστική χρήση και θα είναι διαθέσιµα καθηµερινά. Στο σύστηµα κοινόχρηστων ποδηλάτων θα εργάζονται 10 φοιτητές σε θέσεις µερικής απασχόλησης, ενώ τα έσοδα που θα προκύψουν θα χρησιµοποι­ηθούν για τη συντήρηση και την επέ­κταση του συστήµατος.

Το σχέδιο αναπτύχθηκε και υποστη­ρίζεται από την εταιρεία Cyclopolis σε συνεργασία µε το ΑΠΘ. Η Cyclopolis είναι ελληνική εταιρεία κατασκευ­ής Συστηµάτων ∆ιάθεσης Κοινό­χρηστων Ποδηλάτων, τα οποία κα­τασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

Πηγή : Το Ποντίκι