Με πρωτοβουλίες της Α.Μ.Κ.Ε. Ερύμανθος προωθούνται μια σειρά δράσεις για την Τοπική Ανάπτυξη της  νότιας πλευράς του Ερυμάνθου με επίκεντρο τα Τριπόταμα και την Αρχαία Ψωφίδα.

1) Άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στα Καλάβρυτα και στο Αίγιο με τους ωφελούμενους εργαζόμενους να φτάνουν τους 80, 30 άτομα στα Καλάβρυτα και 50 άτομα στο Αίγιο. Οι δράσεις περιλαμβάνουν διάνοιξη/σήμανση μονοπατιών και καθαρισμό ποταμιών και αυλαίων άρδευσης και διαχείριση infokiosk. 

2) Στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης Τοπικής Απασχόλησης προωθούνται Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί.

Ο Ερύμανθος θα αναλάβει την υποστήριξη 4 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων «συλλογικού και παραγωγικού σκοπού» και 1 ΟΕ με σύνολο 22 ωφελούμενους. Ο Ερύμανθος θα αναλάβει από την αρχή μέχρι το τέλος την δράση, από την επιλογή των ωφελουμένων, την κατάρτιση τους στο αντικείμενο, την γενικότερη υποστήριξή τους και θα συμμετάσχει ως εταίρος στην κοινωνική επιχείρηση που θα συστήσουν. Συγκεκριμένα

  • · 1 κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ιππικός συνεταιρισμός» με 9 ωφελούμενους στα Τριπόταμα Καλαβρύτων
  • · 1 κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με 6 ωφεολύμενους για το αγρόκτημα, τον ξενώνα και την συλλογή-τυποποίηση και διάθεση βοτάνων στη Μονή Πορετσού
  • · 1 ΟΕ με 2 ωφελούμενουςγια τα κοινωνικά δίκτυα στη Δυτ. Ελλάδα (social media) και την Συμβουλευτική υγιεινής διατροφής-διαβίωσης-άσκησης στη Δυτ. Ελλάδα
  • · 1 κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «συλλογικού σκοπού» με 5 ωφελούμενους στον αγροτουρισμό-οικοτουρισμό

3) Επίσης, το παράρτημα της Αθήνας βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, με την έκδοση ηλεκτρονικών εφημερίδων στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας  που θα την πωλούν άστεγοι και άνεργοι  για την κοινωνική και οικονομική ενίσχυσή τους ,θεματολογίας οικολογικών ζητημάτων και ζητημάτων των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, δικτύωσης και υποστήριξης.