Η ΑΜΚΕ Ερύμανθος ανακοινώνει ότι σήμερα 17 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, ωφελουμένων και απορριπτέων που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο νομό Αχαίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΚΟΧ 44.702/1/2012 σχετική ανακοίνωση.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων
Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά ΑΜΚΑ
Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων
Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων κατά ΑΜΚΑ
Πίνακας απορριπτέων

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός  δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να προσέλθουν στα Δημαρχιακά καταστήματα του Δήμου Αιγιαλείας και Ψωφίδας Καλαβρύτων και να αποδεχθούν ή μη, εγγράφως τη θέση εργασίας τους.

Έντυπο αποδοχής θέσης

Η υποβολή των ενστάσεων κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα ΤΘ 14307, ΤΚ 11510). Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 18/7/2012 ημέρα Τετάρτη εώς και 20/7/2012 ημέρα Παρασκευή.