Με πρωτοβουλίες της ΑΜΚΕ Ερύμανθος υλοποιούνται μια σειρά δράσεων για την Τοπική Ανάπτυξη της νότιας πλευράς Ερυμάνθου με επίκεντρο τα Τριπόταμα και την Αρχαία Ψωφίδα και γενικότερα στο Δήμο Καλαβρύτων. Ταυτόχρονα, μια άλλη δράση υλοποιείται στο Δήμο Αιγιαλείας που σκοπό έχει την ανάδειξη της περιοχής.

Πρώτη ενέργεια είναι η υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας το οποίο απασχολεί 80 άτομα, για τους Δήμους Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, με καθήκοντα  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ ή ΠΕ Πολιτικών Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής. Το πρόγραμμα ήδη έχει ξεκινήσει να ισχύει από 27 Ιουλίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2012.

Γενικός στόχος του προγράμματος- υπό τον τίτλο «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης Σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινοφελούς  Χαρακτήρα, Στην Περιφέρεια  Δυτ. Ελλάδας»- είναι η καταπολέμηση της ανεργίας μέσω του σχεδιασμού ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση 30 ατόμων οι οποίες συμβάλλουν στην αναβάθμιση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και της τοπικής επιχειρηματικότητας  του Δήμου Καλαβρύτων.

Ωστόσο, οι σχεδιαζόμενες δράσεις δεν έχουν μόνο προσωρινή διάσταση αλλά και έντονη κοινωνική και οικονομική διάσταση, όπως η ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού αλλά και δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη οικότοπων.

Συνοπτικά το περιεχόμενο του έργου θα αναπτυχθεί σε 2 δράσεις/υποέργα. Μια πρώτη δράση είναι η διάνοιξη και σήμανση  μονοπατιών, ο καθαρισμός των ποταμών Ερύμανθος και Αροάνιος και γενικότερα της περιοχής, με αναμενόμενα αποτελέσματα την αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, την καταλληλότητα για εναλλακτικό τουρισμό, την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας για το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Η άλλη δράση είναι η δημιουργία βάσης δεδομένων και πληροφόρησης οικοτουρισμού- αγροτουρισμού. Ουσιαστικά, η δράση αυτή αποτελεί έναν επικοινωνιακό πυλώνα που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά σε σχέση με την ελκυστικότητα της περιοχές και τις υφιστάμενες υποδομές που αφορούν τον εναλλακτικό τουρισμό.

Άλλωστε, η περιοχή του Ερυμάνθου έχει αναγνωρισμένη αξία σε σχέση με τους φυσικούς και αρχαιολογικούς  πόρους  (ποτάμια, μονοπάτια, μνημεία ιστορικής σημασίας) και υφιστάμενες υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τουρίστες και επισκέπτες (ξενοδοχεία, ξενώνες, ταβέρνες, υποδομές ράφτινγ και πολλά άλλα). Στόχος, λοιπόν, της δράσης αυτής είναι η διασύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, η πληροφόρηση των επισκεπτών για όλες τις διαθέσιμες επιλογές εστίασης/φιλοξενίας και η πληροφόρηση των επισκεπτών για όλους τους επισκέψιμους και ελκυστικούς προορισμούς της περιοχής.

Κατά συνέπεια, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση/τόνωση της επισκεψιμότητας στην περιοχή, η προσέλκυση και η επαναληψιμότητα των επισκέψεων από άτομα με ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τον εναλλακτικό τουρισμό, η άμβλυνση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος (περισσότεροι επισκέψιμοι τόποι, επιλογές τουρισμού και τους μη θερινούς μήνες) που συμβάλλει στην αύξηση των συνολικών ετήσιων εσόδων για την περιοχή από τους επισκέπτες και η ενθάρρυνση νέων επενδύσεων στον τουρισμό.

Αντίστοιχα, για το δήμο Αιγιαλείας οι προσλήψεις 50 ατόμων αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό.    Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάδειξη της τοπικής και φυσικής κληρονομιάς μέσω της διάνοιξης/σήμανσης μονοπατιών και του καθαρισμού χειμάρων/ποταμιών. Τα ποτάμια που διασχίζουν την περιοχή έχουν αναγνωσμένη αξία σαν φυσική ομορφιά και η χιλιομετρική έκτασή τους είναι πολύ μεγάλη. Η αξιοποίησή τους, λοιπόν, ως τουριστικοί προορισμοί προϋποθέτει την καθαριότητα και την ύπαρξη ειδικά διαμορφωμένων και σεσημασμένων περιπατιτικών διαδρομών. Επιπλέον, μια άλλη δράση είναι η ηλεκτρονική διάθεση πληροφοριών και φωτογραφιών σχετικά με τις επιλογές εναλλακτικού τουρισμού, εστίασης, φιλοξενίας καθώς και των φυσικών χώρων που αξίζουν να επισκεφτούν οι φυσιολάτρες. 

Παράλληλα, η ΑΜΚΕ «Ερύμανθος» στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης τοπικής απασχόλησης πρόκειται να προωθήσει το σχηματισμό κοινωνικών συνεταιρισμών. Σε αυτό το πρόγραμμα, ο μη Κερδοσκοποικός Οργανισμός «Ερύμανθος» αναλαμβάνει την υποστήριξη τεσσάρων (4) κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων «συλλογικού και παραγωγικού σκοπού» και μιας (1) ΟΕ με σύνολο 22 ωφελουμένους. Ο Ερύμανθος θα αναλάβει από την αρχή ως το τέλος την δράση, από την επιλογή των ωφελουμένων, την κατάρτισή τους στο αντικείμενο, την γενικότερη υποστήριξή τους και θα συμμετάσχει και ως εταίρος στην κοινωνική επιχείρηση που θα συστήσουν. Συγκεκριμένα προβλέπεται ο σχηματισμός:

•    μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Ιππικός συνεταιρισμός» με 9 ωφελούμενους στα Τριπόταμα Καλαβρύτων

•    μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με 6 ωφελούμενους για το αγρόκτημα, τον ξενώνα και την συλλογή-τυποποίηση και διάθεση βότανα στην Μονή Πορετσού

•    μίας ΟΕ με 2 ωφελούμενους για τα Κοινωνικά δίκτυα στην Δυτ. Ελλάδα (social media) και την Συμβουλευτική υγιεινής διατροφής – διαβίωσης – άσκησης στην Δυτ. Ελλάδα

•    μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «συλλογικού σκοπού»  με 5 ωφελούμενους στον αγροτουρισμό – οικοτουρισμό