ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΡΧΑΙΑΣ ΨΩΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ


Με πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ Ερύμανθος και της Παγκαλαβρυτινής Ένωσης έχει κατατεθεί πρόγραμμα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανάπτυξη της απασχόλησης μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιρισμών, ως συνέχεια των παρεμβάσεων Κοινωφελούς εργασίας και ανάπτυξη κοινωνικών Συνεταιρισμών στην περιοχή στα πλαίσια του νόμου για την κοινωνική οικονομία.

Ο στόχος είναι η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μέσα από την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των τριών περιφερειακών ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδας με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης και την δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών στους τομείς του αγροτουρισμού – οικοτουρισμού, ήπιων μορφών ενέργειας, κοινωνικής φροντίδας, προώθησης τοπικών προϊόντων και των social media

 •  Πρόκειται για την ανάπτυξη δυο κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση αγροκτημάτων από Μονές κ.λ.π. και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων
 •  Για την ανάπτυξη μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης παραγωγικού για την χειροτεχνία
 •  Για την ίδρυση τριών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων «κοινωνικής φροντίδας» για την Βοήθεια στο σπίτι στα Καλάβρυτα, το Αίγιο και το Αγρίνιο.
 •  Για την ίδρυση μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης στο Αίγιο στον τομέα της αγγειοπλαστικής και της κεραμικής
 •  Για την ίδρυση μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Ιππικός συνεταιρισμός» στην Αρχαία Ψωφίδα Καλαβρύτων.
 •  Για την ίδρυση μίας ΟΕ με δυο ωφελούμενους για τα Κοινωνικά δίκτυα στην Δυτ. Ελλάδα (social media) και την Συμβουλευτική υγιεινής διατροφής – διαβίωσης – άσκησης στην Δυτ. Ελλάδα
 •  Για την ίδρυση μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «συλλογικού σκοπού» με 5 ωφελούμενους στον αγροτουρισμό.
 •  Για την ίδρυση μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης πρατηρίου τοπικών προϊόντων στην Ολυμπία
 •  Για την ίδρυση μίας  κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «συλλογικού σκοπού» για την προώθηση, ανάπτυξη των φωτοβολταικών συστημάτων
 •  Για την ίδρυση μίας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «συλλογικού σκοπού» για τον οικοτουρισμό

Στο τοπικό σχέδιο εμπλέκονται συνολικά 53 φορείς πρωτοβάθμιας οργάνωσης κυρίως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συγκροτούνται σε μόνιμα κοινωνικά δίκτυα, δύο δήμοι και μια κοινωφελής επιχείρηση δήμου που συνθέτουν ένα μοναδικό κοινωνικό κεφάλαιο συνεργατικής δικτύωσης.

Δυνατότητες στην περιοχή παρέμβασης

Σκοπός του προγράμματος είναι:

 •  Η δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων τουρισμού και βιοτεχνίας συμβάλλοντας στην αύξηση της απασχόλησης των αγροτικών περιοχών σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προώθησης ενεργειών κατάρτισης σε δεξιότητες απαραίτητες για την διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και ανάπτυξη μικροεπιχειρήσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης αγροτικής οικονομίας.
 •  Η βελτίωση της απασχόλησης στον τομέα της γεωργίας με την προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση στο τομέα της ενημέρωσης, εξειδίκευσης και κατάρτισης.
 •  Η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες αναψυχής, για εναλλακτικές μορφές τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, περιπατητικός τουρισμός, συνεδριακός κ.λ.π.) και για πολιτιστικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο-εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
 •  Η δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών παραδοσιακών προϊόντων. Συγκεκριμένα, στον αγροτοδιατροφικό τομέα διαγράφονται σημαντικές προοπτικές δημιουργίας μικρών τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα αξιοποιούν τα υψηλής ποιότητας τοπικά γεωργικά-κτηνοτροφικά προϊόντα της περιοχής και θα παράγουν ποιοτικά προϊόντα πιστοποιημένα (ΠΠΓΕ). Η πιο πάνω προοπτική μπορεί να ενισχυθεί από την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, που μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση των προϊόντων και να συμβάλει στην προβολή και την προώθησή τους.

Προσέγγιση

Η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας υποφέρει από αποβιομηχάνιση εδώ και πολλά χρόνια την στιγμή που δεν έχει ως τώρα αναπτυχθεί μια νέα εργασιακή κουλτούρα, σε νέα επιχειρηματικά πεδία που αφορούν το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική φροντίδα. Αυτά τα τρία πεδία είναι ακριβώς στο κέντρο των δράσεων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Άρα υπάρχει προνομιακό πεδίο για νέες επιχειρηματικές και κοινωνικές δραστηριότητες που προβλέπει η συγκεκριμένη δράση.

 •  Τα Καλάβρυτα έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα λόγων της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς (Χελμός, χιονοδρομικό, Βουραικός, Μέγα Σπήλαιο). Το πρόβλημα είναι ότι δεν αναπτύσσεται παράλληλα και μια δυναμική αγροτική παραγωγή που θα μπορούσε και να εμπλουτίσει και να αναδείξει περαιτέρω το τουριστικό προϊόν. Οι μονές Αγ. Θεοδώρων και Πορετσού Καλαβρύτων διαθέτουν αγροτικές εκτάσεις που μπορούν να τις προσφέρουν για εκμετάλλευση.
 •  Ο ιππικός τουρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και στα Καλάβρυτα θα καταστεί μια βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, αφού θα προσφέρει νέες ευκαιρίες για περιήγηση με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντας.
 •  Αν και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την τοποθέτηση οικιακών φωτοβολταικών συστημάτων απουσιάζει μια πρωτοβουλία για την ενημέρωση και την υποστήριξη των ενδιαφερομένων νοικοκυριών που θα ενδιαφέρονταν, και μάλιστα σε καιρό αύξησης της τιμής των ορυκτών καυσίμων, να προσφύγουν στην ανανεώσιμη αυτή ενέργεια.
 •  Στο Αίγιο ολοκληρώνεται εντός του 2012 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς στήριξη 200 ατόμα που έχουν ανάγκη. Η συνέχιση της δράσης αυτής είναι κοινωνικά απαραίτητη και οικονομικά βιώσιμη.
 •  Στο Αίγιο δραστηριοποιείται ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Τέχνη και φύση» και έχει ήδη δημιουργήσει με τις δράσεις του μια ροή επισκεπτών προς δραστηριότητες που σχετίζονται με την φύση και τον πολιτισμό. Έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση και η ποιοτική βελτίωση αυτών των υπηρεσιών την καθιστούν βιώσιμες επιχειρηματικά.
 •  Η «Βοήθεια στο σπίτι» ολοκληρώνεται στο Αγρίνιο με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς στήριξη 400 ατόμα που έχουν ανάγκη. Η συνέχιση της δράσης αυτής είναι κοινωνικά απαραίτητη και οικονομικά βιώσιμη.

Σύνολο Περιφέρειας

Τα Κοινωνικά δίκτυα και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές στην Δυτ. Ελλάδα μπορούν να μειώσουν θεαματικά το κόστος των συναλλαγών σε καίρια θέματα όπως είναι η προβολή και η ανάδειξη επιχειρήσεων και προϊόντων, η συμβουλευτική κλπ. Την σημερινή εποχή όπου το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται δραματικά, ενώ παράλληλα διογκώνεται η ανάγκη για ένα ισορροπημένο τρόπο ζωής των πολιτών στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, πρέπει να επινοήσουμε νέους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας που να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετεί και η δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για τα κοινωνικά δίκτυα και την λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου συμβουλευτικής που θα εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια και όχι μόνο.

Σχετικά με την Παγκαλαβρυτινή Ένωση

Η Παγκαλαβρυτινή Ένωση θα αναλάβει την προετοιμασία, την δικτύωση, την συμβουλευτική και εκπαίδευση των ωφελούμενων για την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

 • Μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης παραγωγικού σκοπού με σύνολο 7 ωφελούμενους για την αξιοποίηση διαθέσιμων αγροκτημάτων από Μονές κ.λ.π. και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων τα οποία να αξιοποιούν τις τοπικές ιδιαιτερότητες
 • Μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης παραγωγικού σκοπού με 5 ωφελουμένους για την χειροτεχνία (παραδοσιακή ξυλογλυπτική ή γλυπτική π.χ. παραγωγή κέρινων ομοιωμάτων κ.λ.π., ή παραδοσιακών ενδυμάτων, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής τέχνη και τεχνική που θα αναδεικνύει τον παραδοσιακό χαρακτήρα και θα αναδεικνύει την τοπική παράδοση με διερεύνηση παραδοσιακών προτύπων, προώθηση, ανάπτυξη και παραγωγή χειροτεχνικών προϊόντων λαϊκής τέχνης.

Η Παγκαλαβρυτινή θα αναλάβει τις εξής δράσεις.

 • Δικτύωση. Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων, αντιπροσωπευτικών φορέων, ΟΤΑ και εθνικοτοπικών συλλόγων Δ. Ελλάδας και Πελοποννήσου για την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής παρέμβασης.
 • Επιμόρφωση των 12 ωφελουμένων
 • Συμβουλευτική. Επιλογή και διάγνωση αναγκών ωφελουμένων για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Υποστήριξη ωφελουμένων για τις υποχρεώσεις τους (π.χ. φύλαξη τέκνων, σίτιση).

Σχετικά με την ΑΜΚΕ Ερύμανθος

Ο Ερύμανθος θα αναλάβει την προετοιμασία, την δικτύωση, την συμβουλευτική και εκπαίδευση των ωφελούμενων για την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα :

 •  Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Ιππικός συνεταιρισμός» με 9 ωφελούμενους στα Τριπόταμα Καλαβρύτων
 •  Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με 6 ωφελούμενους για το αγρόκτημα, τον ξενώνα και την συλλογή-τυποποίηση και διάθεση βότανων στην Μονή Πορετσού
 •  Μια ΟΕ με 2 ωφελούμενους για τα Κοινωνικά δίκτυα στην Δυτ. Ελλάδα (social media) και την Συμβουλευτική υγιεινής διατροφής – διαβίωσης – άσκησης στην Δυτ. Ελλάδα
 •  Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «συλλογικού σκοπού»  με 5 ωφελούμενους στον αγροτουρισμό – οικοτουρισμό

Ο Ερύμανθος θα αναλάβει τις εξής δράσεις:

 •  Δικτύωση. Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση μεταξύ συνεταιρισμών για την προώθηση του αγροτουρισμού και 1 εργαστήρι (workshop). Αποστολή ωφελουμένων σε αγροτουριστική έκθεση.
 • Ενημέρωση. Συνέδριο για την κοινωνική οικονομία και έκθεση τοπικών προϊόντων στην Αρχαία Ψωφίδα.
 • Επιμόρφωση. Θεωρητική 30 ωρών και πρακτική άσκηση 19 ωρών
 • Συμβουλευτική. Επιλογή και διάγνωση αναγκών ωφελουμένων για την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Μία ατομική και δύο ομαδικές συνεδρίες ανά ωφελούμενο. Υποστήριξη ωφελουμένων για τις υποχρεώσεις τους (φύλαξη τέκνων, σίτιση). Σύνταξη business plan και αιτήσεων υπαγωγής σε άλλα προγράμματα.

Σχετικά με το Δήμο Αιγιαλείας

Συμπράττουν τρεις φορείς

 1. Δήμος Αιγιαλείας θα στηρίξει τους ωφελουμένους παρέχοντας την τεχνογνωσία που διαθέτει στο αντικείμενο αυτό και προσφέροντας υλικοτεχνική υποστήριξη.

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα αναλάβει τις εξής δράσεις:

 •  Δικτύωση. Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση μεταξύ συνεταιρισμών για την προώθηση του αγροτουρισμού και 1 εργαστήρι (workshop).
 •  Ενημέρωση. Ημερίδα για τον αγροτουρισμό και την κοινωνική οικονομία

2. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α θα αναλάβει την προετοιμασία,          .     την δικτύωση, την εκπαίδευση των ωφελούμενων για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Ο ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α θα αναλάβει τις εξής δράσεις:

 •  Δικτύωση. Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση μεταξύ των κοινωφελών επιχειρήσεων της Δυτ. Ελλάδας  Μέρες καριέρας. Αποστολή ωφελουμένων σε συναντήσεις κοινωνικών επιχειρήσεων κοινωνικής φροντίδας.
 •  Επιμόρφωση. Θεωρητική 40 ωρών και πρακτική άσκηση 9 ωρών (στις εγκαταστάσεις της ΔΗΕΚΕΠΑ) των 6 ωφελουμένων. Θα επιλεγούν και επιστημονικές ειδικότητες κοιν. λειτουργού και νοσηλευτή

3. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Τέχνη και φύση» θα αναλάβει από την αρχή ως το τέλος την δράση, από την επιλογή των ωφελουμένων, την κατάρτισή τους στο αντικείμενο, την γενικότερη υποστήριξή τους και θα συμμετάσχει και ως εταίρος στην κοινωνική επιχείρηση που θα συστήσουν.

Ο  Πολιτιστικός Σύλλογος «Τέχνη και φύση» θα συμμετάσχει στις εξής δράσεις.

 •  Επιμόρφωση. Θεωρητική 40 ωρών και πρακτική άσκηση 9 ωρών.

Σχετικά με το Δήμος Ολυμπίας

Ο Δήμος Ολυμπίας θα αναλάβει την συμβουλευτική και εκπαίδευση των ωφελούμενων για την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Ο Δήμος Ολυμπίας θα αναλάβει τις εξής δράσεις:

 • Ενημέρωση . Διεθνές συνέδριο εθελοντισμού στην Αρχαία Ολυμπία για την κοινωνική και πολιτιστική επιχειρηματικότητα.
 • Επιμόρφωση. Θεωρητική 40 ωρών και πρακτική άσκηση 9 ωρών.

Σχετικά με τη ΔΗΩ για της βιολογικές καλλιέργειες

Η ΔΗΩ θα αναλάβει την προετοιμασία, την δικτύωση, την συμβουλευτική και εκπαίδευση των ωφελούμενων για την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:.

 • Δικτύωση. Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση μεταξύ της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης παραγωγής κοπριάς και των βιολογικών αγροκτημάτων της Δυτ. Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Εξεύρεση κοινών προμηθευτών, για κοινές αγορές προϊόντων, ανάπτυξη κοινών δικτύων διανομής. Μέρες καριέρας στα Καλάβρυτα για την βιοκαλλιέργεια. Αποστολή ωφελουμένων σε εκθέσεις βιολογικών προϊόντων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 • Επιμόρφωση. Θεωρητική 40 ωρών και πρακτική άσκηση 9 ωρών των 5 ωφελουμένων στην κοινωνική επιχείρηση παραγωγής κοπριάς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗ ΕΝΩΣΗ

Ο Ιστορικός Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1873 και έχει συνεχή δράση ως σήμερα για την προώθηση της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Καλαβρύτων. Υπήρξαν πολλοί και σημαντικοί σταθμοί στα 137 χρόνια από την ίδρυση του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια σημαντικά γεγονότα.

1) Τον Μάιο του 1879 ο Σύλλογος αποφασίζει την έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας μικρού σχήματος με τίτλο «Η ΛΑΥΡΑ».

2) Στις 3 Φεβρουαρίου 1895, ο Σύλλογος φέρνει από τα Καλάβρυτα το Ιερό και Ιστορικό Λάβαρο της Αγίας Λαύρας.

3) Το 1896 ο Σύλλογος αναλαμβάνει τη λειτουργία της «Σχολής Λαού».

4) Στις 25 Μαΐου του 1984, ο Σύλλογος αποκτά τα δικά του γραφεία, που βρίσκονται στην οδό Γούναρη.

ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Οργάνωση περιβαλλοντικής πολιτιστικής και ανθρωπιστικής δράσης

Η Μ.Κ.Ο. «Ερύμανθος» ιδρύθηκε στις 7/4/2001 στην Αθήνα και απαρτίζεται από 21 μέλη. Τελευταία τροποποίηση στο καταστατικό της έγινε στις 18/4/2007.

Στις δραστηριότητές του εντάσσονται τα ακόλουθα:
Συντονίζει την εθελοντική δραστηριότητα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή της Πελοποννήσου και ειδικότερα των ποταμών της περιοχής,
Αναπτύσσει σημαντική συμβουλευτική δράση στον ομέα οικοτουρισμού – αγροτουρισμού. Στα πλαίσια αυτά έχει πραγματοποιήσει ειδικές εκδόσεις, βιβλία, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια κ.τ.λ. και έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για μια σειρά από έργα, σε ένα μεγάλο αριθμό φορέων. Αναλυτικότερα:
Έχει εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια στον τομέα του οικοτουρισμού – αγροτουρισμού, τα οποία έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί στους Δήμους Αροάνιας, Λαμπείας, Λασιώνος, Φαρρών και Πηνείας.
 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 1. Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιγείρας, Ερινεού, Διακοπτού, Συμπολιτείας, Ακράτας και Αιγίου.
 2. Η ΔΗΚΕΠΑ είναι η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αιγιαλείας που έχει ως αντικείμενο δραστηριοτήτων την άσκηση πολιτικής για την κοινωνική πολιτική του δήμου, για το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
 3. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΤΕΧΝΗ & ΦΥΣΗ» ιδρύθηκε το 2004 και διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και στεγάζεται στο Εικαστικό  Εργαστήρι Ζωγραφικής Κεραμικής, το οποίο λειτουργεί στο Αίγιο.   Ιδρύθηκε με μοναδικό στόχο τη διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από τη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και επισκέψεων για μαθητές της Πρωτοβάθμιας και τηςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και την οργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για όσους επιθυμού   να έλθουν σε επαφή με την αρχαιότατη τέχνη της κεραμικής.

ΔΗΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Η Ολυμπία αποτελεί σταθμό και αφετηρία για όλη την ανθρωπότητα στο διάβα των αιώνων. Σήμερα δε που η πείνα των λαών. θεριεύει και οι εξοπλισμοί των κρατών μεγαλώνουν, το πνεύμα του Ολυμπισμού μπορεί και πάλι να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια κοινωνία ανθρώπινη.
Στη σύγχρονη λοιπόν ιστορία η Ολυμπία έχει να παίξει μόνο θετικό ρόλο. Πέραν αυτού και στα πλαίσια της νέας διοικητικής δομής του «Καλλικράτη», ο δήμος της Αρχαίας Ολυμπίας έχει να επιδείξει πολλές φυσικές ομορφιές, όπως το δρυοδάσος της Φολόης και το ελατοδάσος της Λαμπείας, το όρος του Ερυμάνθου και τον ομώνυμο ποταμό «ο καθαρότερος των όλων» όπως τον χαρακτηρίζει ο Παυσανίας, μνημεία της Αρχαίας Ελλάδας, όπως το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο των 50 θαλαμοειδών ταφών, η αρχαία πόλις Λασιώνα, το κάστρο της Οχιάς, και ο ναός της Άρτεμης στον Ερύμανθο, πλούσια πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά σε κάθε χωριό των πρώην δήμων Λαμπείας, Λασιώνος, Φολόης που σήμερα μαζί με αυτόν της Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούν ένα ενιαίο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΩ

Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων – ΔΗΩ, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993 και είναι Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία. Βασικός στόχος και σκοπός του Οργανισμού είναι η πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Στους σκοπούς του Οργανισμού συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη δράση ή ενέργεια που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διάδοση της βιολογικής γεωργίας, αλλά και γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία της υγείας των καταναλωτών.

ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ

Γ’ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 69 ΑΘΗΝΑ 10433

ΤΗΛ/FAX:210 8813760, 210 8813761 

Email: erymanthos2@gmail.com