Η νέα Οικοpress που ξανακυκλοφορεί ως ηλεκτρονική έκδοση, είναι προϊόν του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, με συμπράττοντες φορείς την Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος είναι η ανάδειξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην Αττική και η υλοποίηση προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Αττικής.


Διαβάστε το Newsletter του πρώτου μας τεύχους…