Η Οίκοpress Ξαναζωντανεύει. Η νέα Οικοpress που ξαναχτυπά, είναι προϊόν του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, με συμπράττουσα την Περιφέρεια Αττικής 

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=489;2012-09-28-19-05-30&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

Αστικό Περιβάλλον και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα της Περιφέρειας και των Δήμων της Αττικής δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στο ζήτημα της διαχείρησης σκουπιδιών και της μόλυνσης.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=482;2012-09-28-14-31-32&catid=44;oikologia&Itemid=50


Αστική ρύπανση και πολιτικές ορθής διαχείρισής της – Μέρος Α

Οι οικονομικές μεταβολές στην περιφέρεια κατά τη μεταπολεμική περίοδο οδήγησαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού των αγροτικών περιοχών προς τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=484;2012-09-28-17-14-21&catid=44;oikologia&Itemid=50


Βιοκλιματική Πολιτική και Πράσινη Ανάπτυξη στην Αθήνα

Το κλίμα σε κάθε περιοχή του πλανήτη μπορεί να περιγραφεί σε τρία διαφορετικά επίπεδα, πηγαίνοντας από το γενικό προς το ειδικό, από τη μεγαλύτερη κλίμακα στη μικρότερη: το μακροκλίμα, το μεσοκλίμα και το μικροκλίμα.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=457;2012-09-11-11-20-59&catid=45;anaptixi&Itemid=51

Δημόσια Διαβούλευση και ΜΚΟ: το ημιτελές εγχείρημα

Η δημόσια διαβούλευση ανάμεσα στους εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται κατ’ ουσίαν ακόμα στα σπάργανα.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=468;2012-09-27-09-38-15&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.)
http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=471;about-pesko&catid=54;2011-11-18-13-37-35&Itemid=62

Αρωματικά Φυτά και Βότανα στον Αστικό Χώρο

Τα αρωματικά φυτά αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία του φυτικού βασιλείου  και κατέχουν μια ιδιάζουσα θέση στη ζωή όλων των λαών και όλων των εποχών,  λόγω των  αιθέριων ελαίων τους.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=459;2012-09-12-07-32-49&catid=44;oikologia&Itemid=50

Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ για την προστασία του περιβάλλοντος στον Αστικό Χώρο της Αθήνας και η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=461;2012-09-17-09-17-57&catid=44;oikologia&Itemid=50

«Οι ρίζες της δημοκρατίας και της διατηρήσιμης ανάπτυξης: συνεργασία της Ευρώπης με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων» (12/9/2012)

Άποψη για ΟΚΠ / Πολιτική ΕΕ / Αυτορρύθμιση και λειτουργία ΟΚΠ / Διαφάνεια και λογοδοσία στο εθνικό επίπεδο / ΟΚΠ, Κοινωνικές υπηρεσίες και ΕΕ / Χάρτες πορείας
http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=462;l-r&catid=53;koinoniki-oikonomia&Itemid=60


Διακρατικό Πρόγραμμα MED

Το πρόγραμμα MED είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τις ανταλλαγές μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, και την προώθηση μιας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=467;-med&catid=43;epidotiseis&Itemid=49

Πώς θα προστατευθεί ο καταναλωτής Συνέντευξη με τον Κ. Λύγκα

Το Καταναλωτικό Κίνημα στη χώρα μας έχει μακρά ιστορία και φυσικά στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία έχει κάθε λόγο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=487;2012-09-28-18-09-00&catid=53;koinoniki-oikonomia&Itemid=60


Διάνοιξη περιπατητικών μονοπατιών Αρχαίας Ψωφίδας – Ερυμάνθου

Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας της ΑΜΚΕ Ερύμανθος με συμπράττοντα τον Δήμο Καλαβρύτων μια από τις σημαντικότερες εργασίες που έχουν αρχίσει και ολοκληρώνονται αυτές τις ημέρες είναι η διάνοιξη περιπατητικών μονοπατιών πέριξ του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ψωφίδας.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=470%3A2012-09-25-12-19-53&catid=48%3Ainaction&Itemid=55


Η Σημασία του Ψηφιακού Περιεχομένου στη Δράση των Κοινωνικών Οργανώσεων

H ψηφιοποίηση της χρηστικής πληροφορίας και η διάχυσή της μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων στον τελικό χρήστη τη καθιστά το σημαντικότερο συστατικό στοιχείο του νέου μοντέλου της οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=478;2012-09-28-09-33-34&catid=46;diktiosi&Itemid=52