Στόχος αυτής της έκδοσης είναι να αναδειχθεί, να αποτυπωθεί και να προβληθεί το πραγματικό ενδιαφέρον του Δήμου για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε πράξεις.


Η οριζόντια συνεργασία και οι συμπράξεις με όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών στην Αθήνα.


Η χρηστική ενημέρωση  γι’ αυτά τα θέματα προς όλους τους ωφελούμενους και τους πολίτες.


Η ενίσχυση της κοινωνικής διαβούλευσης και των κοινωνικών συμπράξεων με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.


Η ενίσχυση και επέκταση δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες δομές κοινωνικής στήριξης του Δήμου.


Η ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης για τον περιορισμό της ανεργίας και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε τοπικό επίπεδο.

   

 Διαβάστε το Newsletter του πρώτου μας τεύχους…