Γράφει η Χριστίνα Ανδρέου

Κοινωνιολόγος


Κοινωνική έρευνα

 

«Η σοφία του ουρανού έχει θεσπίσει ότι ο άνθρωπος πάντοτε θα έχει ανάγκη των συνανθρώπων του»

(Θεόκριτος, Αρχαίος Έλληνας ποιητής, 3ος π.Χ.)


Τις ανάγκες των ανθρώπων στις ημέρες μας τις διακρίνουμε παντού: η ανάγκη για εργασία πιο επιτακτική από ποτέ, η ανάγκη για στέγη βασική προτεραιότητα, για τροφή και ρουχισμό καθημερινή σε ένα μεγάλο αριθμό των κατοίκων αυτής της πόλης. Άνθρωποι που ζουν στο περιθώριο και στα όρια της φτώχειας, ουσιοεξαρτημένοι, αλλοδαποί και μετανάστες, άτομα με αναπηρίες, άστεγοι και νεοάστεγοι προσπαθούν όλοι να επιβιώσουν υπό συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες. Τα προβλήματα, καθημερινά, παίρνουν τόσο μεγάλες διαστάσεις που δύσκολα μπορεί κανείς να γυρίσει το κεφάλι σε ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Καθίσταται, έτσι, εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουν όλοι πώς και πού μπορούν να στραφούν για να τη βρουν.


Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες λάμβαναν και συνεχίζουν να λαμβάνουν πολύ μεγάλο μέρος της προσοχής των κοινωνιών και των τοπικών αρχών. Με τη δημιουργία φορέων, κυβερνητικών ή μη, κέντρων υποστήριξης, γραφείων ενημέρωσης, που λειτουργούν σχεδόν σε κάθε δήμο της πόλης μας, προσπαθούν να διευκολύνουν τις ομάδες αυτές και να βρουν πρακτικές λύσεις στα προβλήματά τους. Αποτελεί, όμως, πολύ σημαντικό κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας, το να γνωρίζουμε και να διαπιστώνουμε πως όλα τα άτομα που βρίσκονται πραγματικά σε ανάγκη, είναι ενήμερα για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του κάθε δήμου και του κάθε φορέα. Ποιοι είναι, πού στεγάζονται και κυρίως ποιες υπηρεσίες παρέχονται και πού, πρέπει να είναι γνωστοποιημένα και κατανοητά στα άτομα των ευπαθών ομάδων.


Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασίας Χρηστικής Ενημέρωσης για Αστικό Περιβάλλον και Ανθρωπιστικής Δράσης», η ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ διεξάγει κοινωνική έρευνα, με τίτλο «Κατά πόσο γνωρίζουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην περιοχής της Αττικής για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες;», με σκοπό τη διερεύνηση των τρόπων ενημέρωσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης αυτής, όσον αφορά στα προγράμματα του Δήμου Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κύριο μέλημα της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ θα είναι να πραγματοποιηθεί και προσωπική επαφή με τους υπεύθυνους των αρμόδιων φορέων και των γραφείων που λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου, αλλά και με άτομα που λαμβάνουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντίληψη του ζητήματος.


Η πεποίθηση, πως η έρευνα και τα αποτελέσματα αυτής θα αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των τοπικών αρχών για την περεταίρω κατανόηση των προβλημάτων και την καλυτέρευση, ενδεχομένως, των κρίσιμων υπηρεσιών που προσφέρονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μας καθιστά βέβαιους για την ανταπόκριση των φορέων, καθώς και των ατόμων των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων κατά τη διαδικασία της διεξαγωγής της.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εν λόγω έρευνας, τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στη Διαδικτυακή Εφημερίδα της ΑΜΚΕ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, Social Activism Αθηνών.