saa 


Editorial 

Σκοπός της Social Activism Αθηνών είναι ο κοινωνικός ακτιβισμός και η ανάδειξη των μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού στο κέντρο της Αθήνας.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=513;editorial&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

 

Δομές και Υποδομές του Δήμου Αθηναίων για τις ευπαθείς ομάδες, την τρίτη ηλικία & τους μετανάστες.

Στα πλαίσια του Δήμου Αθηναίων, εδράζεται ένα πλέγμα δομών και υπηρεσιών με αποστολή την εξυπηρέτηση και ελάφρυνση είτε των κοινωνικά ευπαθών ομάδων είτε κοινωνικών ομάδων. Σκοπός του κειμένου αποτελεί η γνωριμία με αυτές τις δομές και η κατανόησή τους.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=514:-a-&catid=55:koinoniapoliton&Itemid=61

  

Δομές και Υποδομές του Δήμου Αθηναίων για τα παιδιά, τις γυναίκες, την υγεία και την προληπτική ιατρική, την εκπαίδευση, τον εθελοντισμό, τις Τέχνες – Πολιτισμό – Αθλητισμό

Ο Δήμος Αθηναίων μας ξεναγεί στις δράσεις του προτρέποντάς μας να δούμε τα «όνειρα», τη «δημιουργία» αλλά και τα «εργαλεία» της Δημοτικής Αρχής για τους κατοίκους της, θυμίζοντάς μας ότι όνειρα και δημιουργία συμβαδίζουν, ενώ δημιουργία χωρίς όνειρο είναι απλή διεκπεραίωση και όνειρο χωρίς δημιουργία είναι ουτοπία.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=515:2012-10-05-17-45-06&catid=55:koinoniapoliton&Itemid=61

 

Tα κοινωνικά παντοπωλεία  στο Δήμο Αθηναίων και το ζήτημα άστεγων και άπορων

Η Social Activism επισκέφτηκε το Κέντρο Αστέγων και μίλησε με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Αστέγων, Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Αποστολόπουλο, για τις δομές που εξυπηρετούν σήμερα τους άστεγους και τους άπορους αλλά και την σίτηση τους.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=508;2012-10-05-12-19-03&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

 

Συνέντευξη με τον κ. Τζανέτο Αντύπα, Πρόεδρο της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Praksis»

Η διαφωτιστική συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρόεδρος της ΜΚΟ «Praksis», κ. Τζανέτος Αντύπας, στη «Social Activism Αθηνών»

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=506;-lpraksisr&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

 

Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί και ωφελούμενοι

Μια εξαιρετική αλλαγή στη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική κατάσταση, μπορεί να αποτελέσει και η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τις οποίες χτίζουν τοπικές, στέρεες και ενδυναμωμένες οικονομίες

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=507;2012-10-05-10-43-22&catid=53;koinoniki-oikonomia&Itemid=60

 

Επιστήμη κατά της φτώχειας και τα πλήγματα της κρίσης 

Ο εντοπισμός και η αναγνώριση του εκάστοτε προβλήματος, η σωστή περιγραφή και η σε βάθος ανάλυσή του αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=492:2012-09-30-12-04-47&catid=53:koinonikioikonomia&Itemid=60

 

Κοινωφελής Εργασία & Social Media 

Από τα ηλεκτρονικά έντυπα και τα blogs μέχρι τα forums, το Facebook, το Twitter ή τα μέσα διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού, όπως το YouTube και το Flickr, διαφαίνεται να ανοίγονται νέοι ορίζοντες αμφίδρομης επικοινωνίας, λιγότερο διαμεσολαβημένης ή και πλήρως αδιαμεσολάβητης.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=494;2012-10-01-14-56-28&catid=46;diktiosi&Itemid=52

 

Κοινωνικοί λαχανόκηποι, μια καλή πρακτική 

Οι κοινωνικοί λαχανόκηποι ξεκίνησαν ως «αντίδοτο» στην κρίση και την ανέχεια. Έχοντας στον πυρήνα τους την αλληλεγγύη, συνιστούν μια αναδυόμενη τάση κόντρα στην διατροφική ανεπάρκεια. Πρόκειται για δράσεις που «γεφυρώνουν» τον ακτιβισμό με την οικολογία και διαπνέονται από την κουλτούρα του «να μοιράζεσαι».

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=497;2012-10-02-15-22-34&catid=53;koinoniki-oikonomia&Itemid=60

 

Προγράμματα ένταξης

Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο: «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας εκπροσώπων των ενώσεων μεταναστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Προτεραιότητα 4: Ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και πληροφοριών για την ένταξη μεταξύ των Κρατών – Μελών.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=496;2012-10-01-15-12-30&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

 

Οι καλές πρακτικές του Κέντρου Θεραπείας εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ).

Η συνέντευξη της κας Δασκαλοπούλου, υπεύθυνης του τμήματος Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=495;2012-10-02-16-32-00&catid=42;kales-praktikes&Itemid=48

 

Από την ύφεση και την ανεργία στην «επιτυχία» (Μπορεί να καταστεί δυνατό;)

Μήπως η ανεργία, η φτώχεια, η οικονομική δυσπραγία είναι και δικό μας πρόβλημα ως προς τον επιμερισμό ευθυνών, τόσο των πολιτών όσο και των Αρμόδιων Αρχών;

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=510;——-lr—-&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»: Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Θέσης των Εργαζόμενων, Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών

Από 3/9/2012 έως 10/10/2012 είναι ανοικτό Πρόγραμμα για την Αναβάθμιση της επαγγελματική θέσης των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων γυναικών και συγκεκριμένα για την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης, mentoring, υποστήριξης, προώθησης της προσαρμοστικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των ωφελούμενων γυναικών.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=503;-l-r&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

 

Μέριμνα του Δήμου της Αθήνας και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε θέματα μετανάστευσης 

Οι ρατσιστικές επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας αποτελούν πλέον καθημερινό φαινόμενο. Πώς μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Συλλογικότητες Μεταναστών να δώσουν λύση στο πρόβλημα;

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=511;2012-10-05-13-04-37&catid=55;koinonia-politon&Itemid=61

 

Κοινωνικά Παντοπωλεία 

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων: Υπουργείο Εσωτερικών. Τα κοινωνικά παντοπωλεία, μια υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. 

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=505;2012-10-05-07-11-20&catid=53;koinoniki-oikonomia&Itemid=60

 

Λειτουργία  ΜΚΟ και «δάνειες» κακές πρακτικές

(Αντι)πρόταση. (Αντ)επιχείρημα. (Αντι)δραση: ποιοι είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες που εμποδίζουν τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών να ανταποκριθούν στην κύρια αποστολή και κύρια ευθύνη τους; Ή αλλιώς μια σύντομη καταγραφή των κυριότερων κακών πρακτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υιοθέτησαν και υιοθετούν ορισμένες οργανώσεις.

http://www.erymanthos.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=512;-lr-&catid=53;koinoniki-oikonomia&Itemid=60