Σκοπός της Social Activism Αθηνών είναι ο κοινωνικός ακτιβισμός και η ανάδειξη των μέτρων που λαμβάνει ο Δήμος για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού στο κέντρο της Αθήνας.


Στο δεύτερο τεύχος, θα ερευνήσουμε κάποιες από τις ήδη υπάρχουσες δομές του Δήμου – Κ.Υ.Α.Δ.Α. και θα προβάλουμε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η PRAKSIS, δια στόματος του αξιόλογου Προέδρου της, κυρίου Τζανέτου Αντύπα. Εν συνεχεία, θα προβάλλουμε μία θεωρητική πρώτη προσέγγιση στο ζήτημα της επιστήμης κατά της φτώχειας και θα προβληματιστούμε σε σχέση με τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει λάβει η ρατσιστική βία στο κέντρο της Αθήνας.


Επίσης, θα παρουσιάσουμε μια σύντομη καταγραφή των κυριότερων κακών πρακτικών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που υιοθέτησαν και υιοθετούν ορισμένες οργανώσεις.


Αλλάζοντας διάθεση, σε πείσμα των καιρών θα προβάλλουμε νέες ιδέες και καλές πρακτικές- κοινωνικοί λαχανόκηποι, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις- που οδηγούν σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.


Αυτά και άλλα περισσότερα στις σελίδες που ακολουθούν… Καλή σας ανάγνωση!

 

Διαβάστε το Newsletter του δεύτερού μας τεύχους…