Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

Την διερεύνηση της σύγχρονης οπτικής του επαγγελματία αγρότη, ως αυτοαπασχολούμενου επιχειρηματία, όπως και τόσα άλλα επαγγέλματα, θα αποτελέσει αντικείμενο της νέας προσέγγισης, στις 26 Οκτ 2012, στην Ρώμη, που ίσως δημιουργεί νέες προοπτικές στην καταξίωση των αγροτικών επαγγελμάτων.

Το Διεθνές Συνέδριο στα πλαίσια του έργου Euroirse (European industrial relations of self- employed- Ευρωπαϊκές Παραγωγικές Σχέσεις Αυτό-Απασχολούμενων) θα γίνει στην Ρώμη, 26 Οκτ 2012, με κύριο στόχο να διερευνήσει και να προσδιορίσει τις καλύτερες πρακτικές και τα ισχυρά σημεία της εκπροσώπησης των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Ειδικότερα θα αναλυθούν τα πρακτικά προβλήματα στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της στροφής που παρατηρείται στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης προς τη μείωση του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων, προς τις μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, στο πλαίσιο της συζήτησης που θα ακολουθήσει έπειτα από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης, η εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών θα μπορούσε να αναφερθεί στο ζήτημα της στροφής από το κλασικό μοντέλο του δικηγόρου-αυτοαπασχολούμενου στο μοντέλο των μεγάλων δικηγορικών εταιρειών και της μισθωτοποίησης (στην πράξη) των δικηγόρων, καθώς και στη δυσκολία της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των μισθωτοποιημένων δικηγόρων, δεδομένου ότι τα εργατικά σωματεία στην Ελλάδα είναι παραδοσιακά και βάσει νομοθεσίας σωματεία μισθωτών.

Η εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου θα μπορούσε να αναφερθεί στη συρρίκνωση του αριθμού των αυτοπασχολούμενων χωρίς προσωπικό, των οικογενειακών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ και στη στροφή προς τη μισθωτοποίηση, καθώς και στις δυσκολίες ή/& στις καλές πρακτικές στην εκπροσώπηση αυτής της κατηγορίας αυτοαπασχολουμένων.

Θα μπορούσαν επίσης να προσεγγισθούν τα νέα δεδομένα που δημιουργεί για τους μικρομεσαίους αγρότες η οικονομική κρίση, και η «επιδοματοποίηση» των μικρο-αγροτών ή/& οι αγροτικές εταιρείες, καθώς επίσης και τα ζητήματα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης ιδιαιτέρως των Νέων Αγροτών (προβλήματα ή/& καλές πρακτικές).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη φαίνεται ότι μία από τις εφαρμοζόμενες πρακτικές είναι η ενίσχυση και προώθηση της αυτοτελούς συνδικαλιστικής δράσης των Ενώσεων Νέων Αγροτών, σε πλήρη αναντιστοιχία με τις προθέσεις του Έλληνα νομοθέτη (4015/2011), που προσπαθεί να υποτάξει όλους στον κρατικά-κομματικά εξαρτώμενο και χρηματοδοτούμενο αγροτικό συνδικαλισμό και να εξαφανίσει την μόνη ελπιδοφόρα δραστηριότητα για την ανάπτυξη μιας νέας υγιούς αγροτικής συνδικαλιστικής προσπάθειας, που μπορεί να πηγάσει από τις Ενώσεις Νέων Αγροτών.

Σήμερα η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ είναι η μόνη αναγνωρισμένη συνδικαλιστική δομή για νέους αγρότες που ήδη το 2012 πραγματοποίησε 157 δημόσιες δημοσιευμένες εκδηλώσεις και έχει ενημερώσει για εκδηλώσεις στις 3/11/2012 (Λακωνία), 4/11/2012 (Ναύπλιο), στις 6/11/2012 (Αθήνα), στις 11/11/2012 (Λιτόχωρο), στις 17/11/2012 (Σκύδρα), στις 6/12/2012 (Βρυξέλλες), στις 15/12/2012 (Αθήνα) και στις 9/2/2013 (Θεσσαλονίκη, Παρουσίαση Πετυχημένων Πρακτικών στην Zootecnia).

Στις 26 Οκτ 2012, στην Ρώμη, στο Συνέδριο euroirse θα διερευνηθούν οι νέες συνθήκες συνδικαλιστκής εκπροσώπησης των αυτό-απασχολούμενων επαγγελματιών.