Σειρά : Κοινωνικός Ακτιβισμός, Βασίλης Τακτικός 

Εισήγηση Βασίλη Τακτικού στο Συνέδριο της Ηλείας 25-27 Ιουνίου

Αγαπητοί φίλοι

Από την περιφέρεια της Ηλείας και της Δυτικής Πελοποννήσου ξεκινάμε σήμερα ανοίγοντας μια θεματική για την Κοινωνική Οικονομία και πράσινη ανάπτυξη που θα ’πρεπε να είναι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η Ηλεία είναι ένας τόπος με τόσες πολλές φυσικές δυνατότητες και πολιτιστικές αναφορές που όφειλε η τοπική ηγεσία και το κάνει σήμερα με το συνέδριο να αναζητήσει ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα είναι ελπιδοφόρο ότι η τοπική ηγεσία έχει αντιληφθεί τον ρόλο της να βάλει την κοινωνία μπροστά με συμμετοχικές διαδικασίες για να δημιουργήσει ένα κλίμα ανάτασης και προοπτικής.

Ο συνδυασμός της κοινωνική οικονομίας με την πράσινη οικονομία είναι ακριβώς ένα άλλο μοντέλο για την αντιμετώπιση της κρίσης στην βάση της πραγματικής οικονομίας και αυτό τον συνδυασμό αλλά και σχεδιασμό καλούμαστε να αναδείξουμε..

Πρόκειται για ένα μείγμα που συνθέτει τα κοινωνικά δίκτυα με το κοινωνικό κεφάλαιο την συμμετοχική δημοκρατία και την επιστήμη για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Ένα μείγμα   το οποίο μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση της κρίσης που πλήττει τους κοινωνικά αδύναμους με την δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων αλληλέγγυας οικονομίας που δύναται να δημιουργήσει απασχόληση και πρόσθετα η συμπληρωματικά εισοδήματα.

Η πράσινη ανάπτυξη για παράδειγμα δεν κινείται κατά βάση από καταναλωτικές ανάγκες με την τρέχουσα έννοια του όρου. Δεν είναι καταναλωτική ανάγκη το πράσινο στην γειτονιά μας. Δεν είναι η εκβιομηχάνιση και φθηνότερο κόστος λειτουργίας το κίνητρο προσέλκυσης επενδύσεων για παράδειγμα στα βιολογικά προϊόντα. Δεν είναι ενδεχομένως κερδοσκοπική επιλογή ένα φυσικό η πολιτιστικό πάρκο. Είναι όμως επενδύσεις που μπορούν να τονώσουν την τοπική οικονομία να δημιουργήσουν ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον να κρατήσουν τους νέους στα χωριά τους.

Οι πράσινες επενδύσεις με εξαίρεση ίσως τους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν αποφέρουν κατ’ ανάγκη μεγάλα κέρδη για τον επενδυτή, αποφέρουν όμως κέρδη στην κοινότητα, την γειτονιά και την πόλη και για αυτό όπως θα αναλύσουμε παρακάτω η κοινωνική οικονομία είναι προαπαιτούμενο για την πράσινη ανάπτυξη.


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με προϋπόθεση την αναφορά στην πηγή.

Επικοινωνία ΙΝΜΕΚΟ, 2108813761