Ανάρτηση από oikopress.gr

… Παγκόσμια δέσμευση δημάρχων

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών οι δήμαρχοι 50 εκ των μεγαλυτέρων χωρών του κόσμου υπέγραψαν στο San Francisco την “Διακήρυξη για Πράσινες Πόλεις” και ανέλαβαν την πρωτοβουλία και τη δέσμευση για μια σειρά σημαντικών δράσεων για την περίοδο 2005- 2012.

Οι δράσεις αυτές, 21 τον αριθμό, αποτελούν τα ενδεδειγμένα πρώτα βήματα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος.

Αφορούν 7 κρίσιμους τομείς :

Ενέργεια – Μείωση Αποβλήτων – Πολεοδομικό Σχεδιασμό – Αστικό Περιβάλλον –  Μεταφορές – Δημόσια Υγεία – Νερό.

Κάθε τομέας εξειδικεύεται σε 3 βασικές δράσεις.  

Ξεχωρίζουν :  

– Στον τομέα της Ενέργειας η δράση Διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών στο 10 % του φορτίου αιχμής τα επόμενα 7 χρόνια.

– Στον τομέα της  Μείωσης των Αποβλήτων η υιοθέτηση πολιτικής με στόχο τον μηδενισμό της απόθεσης απορριμμάτων στους ΧΥΤΑ και στους αποτεφρωτές ως το 2040.

– Στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό  η δράση για την δημιουργία ενός πρασίνου προτύπου αξιολόγησης όλων των νέων κτιρίων, και

– Στον τομέα Αστικό Περιβάλλον η δράση για την εξασφάλιση ενός δημόσιου ελεύθερα προσβάσιμου χώρου πρασίνου ή αναψυχής σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από κάθε κάτοικο, ως το 2015.

Οι πόλεις θα αξιολογηθούν βάση του Προγράμματος Πράσινων Αστεριών Πόλεων.


ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ”

(πηγή : BBC)  Σχέδιο πρωτοποριακό και φιλόδοξο.

Πεζόδρομοι μήκους πολλών χιλιομέτρων, οικολογικά πάρκα αναπτυγμένα εντός των αστικών κέντρων, βιολογικός καθαρισμός των αποβλήτων, κατασκευή μη ενεργοβόρων κτιρίων και χρήση  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι μερικά από τα κύρια γνωρίσματα που πρέπει να έχουν οι σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον πόλεις. Ήδη πολλές γνωστές πρωτεύουσες θέλουν και φιλοδοξούν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «πράσινων πόλεων»

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει μια πόλη και οι δράσεις που πρέπει να αναπτύξει προκειμένου να χαρακτηριστεί «πράσινη» διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο. Τα προβλήματα και οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Η πρωτεύουσα της Ισλανδίας για παράδειγμα κατέχει τα πρωτεία στην παγκόσμια λίστα των «πράσινων πόλεων». Η θέρμανση κι ο ηλεκτρισμός προέρχονται αποκλειστικά  από ανανεώσιμές γεωθερμικές και υδροφόρες πηγές ενέργειας. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες που έχουν κάνει μεγάλα οικολογικά βήματα  και έχουν βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Παρ΄ότι δεν είναι εύκολο πράγμα μια πόλη από την μια στιγμή στην άλλη να μετατραπεί σε πράσινο παράδεισο, πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έχουν θέσει υψηλούς στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Κύριοι άξονες της πολιτικής που προβλέπονται στα περισσότερα σχέδια που εφαρμόζονται ή που πρόκειται να εφαρμοστούν είναι τα εξής :

Πρόγραμμα πράσινων κατοικιών ( υψηλές επιχορηγήσεις  προς τους κατοίκους για τη βελτίωση της μόνωσης και της κατανάλωσης ενέργειας)

Πρόγραμμα πράσινων επιχειρήσεων( ευαισθητοποίηση του ιδιωτικό και δημόσιου τομέα στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας)

Πρόγραμμα πράσινης ενέργειας( μέρος των αποθεμάτων ενέργειας κάθε πόλης να το διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες και όχι τα εθνικά δίκτυα)

Πρόγραμμα πράσινης συγκοινωνίας( επενδύσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατασκευή πεζοδρόμων και προώθηση των οικολογικών αυτοκινήτων)

Οι στόχοι των προγραμμάτων αυτών έχουν υιοθετηθεί σε μεγάλο βαθμό και από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πράσινων Πόλεων (EGCN), το οποίο δραστηριοποιείται από 1996. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Forum που κατατίθενται και διαδίδονται προτάσεις και ιδέες για βιώσιμη διαβίωση. Ένα από τα έργα  του το Green City Building, στοχεύει στη ανάπτυξη ενός δικτύου 6 ευρωπαϊκών δήμων, που θα θέσει σε εφαρμογή προγράμματα διαχείρισης και κατασκευής οικολογιών κτιρίων. Ο δήμος Συκεών στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ είναι ένας από  τους έξι δήμους.

Bioregionalism, Αστική Οικολογία και Πράσινες Πόλεις

Bioregionalism : Όρος προερχόμενος από την ελληνική λέξη βίο, που σημαίνει ζωή και regio που σημαίνει περιοχή. Ουσιαστικά σημαίνει μια περιοχή που ορίζεται από τις δικές της μορφές ζωής και την τοπογραφία της. Μια περιοχή δηλαδή που κυβερνάται από την φύση και όχι από την νομοθετική εξουσία. Είναι το φυσικό πλαίσιο για οικονομική και πολιτική αποκέντρωση και αυτοδυναμία. Τέλος μέσω μιας βιώσιμης ανάπτυξης, ικανοποιεί τις δικές μας ανάγκες, δίχως να υπονομεύει την δυνατότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους. 

Αστική οικολογία

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια παγκόσμια κίνηση η οποία επιζητά να δημιουργηθούν οικολογικές πόλεις, πόλεις, δηλαδή σε ισορροπία με την φύση. Είναι το φάρμακο του πλανήτη απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Εδώ και είκοσι χρόνια η αστική οικολογία ακολουθεί στην αποστολή της να δημιουργεί οικολογικές πόλεις τις παρακάτω 10 αρχές :

Αναθεώρηση των προτεραιοτήτων των χρήσεων γης, συντηρώντας ασφαλείς, ζωτικές ανάμικτες κοινωνίες, περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένες, κοντά σε κόμβους διέλευσης και άλλες λειτουργίες μεταφοράς.

Αναθεώρηση των προτεραιοτήτων μεταφοράς για χάρη της πεζοπορίας, του ποδηλάτου και έμφαση της ασφαλούς πρόσβασης.

Αποκατάσταση των κατεστραμμένων αστικών τοπίων, ειδικότερα των μικρών ποταμών, τις ακτές και των υγρότοπων.

Δημιουργία επιβιώσιμων, ασφαλών  και άνετων νοικοκυριών.

Φυσική, κοινωνική δικαιοσύνη και ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους έγχρωμους ανθρώπους και των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.

Υποστήριξη της τοπικής γεωργίας, των αστικών πράσινων προγραμμάτων και της αστικής κηπουρικής

Παρότρυνση της ανακύκλωσης, της καινοτομικής τεχνολογίας και διατήρηση των πόρων.

Συνεργασία με επιχειρήσεις για την υποστήριξη οικολογικών δραστηριοτήτων.

Παρότρυνση εθελοντικής εργασίας και αποθάρρυνση υπερβολικής κατανάλωσης υλικών αγαθών.

Μεγαλύτερη ενημέρωση για το τοπικό περιβάλλον, μέσω δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία αυξάνουν τις γνώσεις  για οικολογικά βιώσιμα ζητήματα.

Οι διαστάσεις των οικο- πράσινων πόλεων.

Περιλαμβάνουν: Υγιείς κοινωνίες, σωστή τεχνολογία, οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας, κοινωνική οικολογία, πράσινες πολιτικές κινήσεις, βιορεζιοναλισμός και βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τοπικοί δήμοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην δημόσια υγιεινή

( συστήματα καθαρισμού), στη διακίνηση των τροφών, στις μεταφορές, στην οικονομική ανάπτυξη και στον σχεδιασμό των χρήσεων γης. Η σωστή τεχνολογία για μια τέτοια πόλη περιλαμβάνει την ανάπτυξη της παθητικής ηλιακής ενέργειας, ηλιακών συλλεκτών και ανεμογεννητριών για παροχή ηλεκτρισμού, κήπους στις ταράτσες των κτιρίων και υδροπονικά θερμοκήπια στα σπίτια. Ο κύριος στόχος των τεχνολογιών αυτών είναι η αυτοεξυπηρέτηση των κατοίκων σε τοπικό επίπεδο.

Η κοινωνική οικολογία συνδυάζει την κοινωνική ισότητα με την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας και της σωστής τεχνολογίας. Είναι η μελέτη του ανθρώπου και των φυσικών οικοσυστημάτων και οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε κοινωνία και φύση. Μέσω των αρχών της κοινωνικής οικολογίας μπορεί οι πόλεις να οδηγηθούν σε μια οικολογική πορεία.

Γενικά τα πράσινα κόμματα πιστεύουν στον συνδυασμό της οικολογίας, της κοινωνικής υπευθυνότητας, της δημοκρατίας , της μη- βίας, προκειμένου η κοινωνία αυτό εξυπηρετούμενη, να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής , αρμονία με τη Φύση, αποκεντρωτισμό και ποικιλία.

Εθνικός διάλογος για αστική κινητικότητα στην Ευρώπη

Συνεργασίες : τα Χανιά συμμετέχουν στον εθνικό διάλογο για την αστική κινητικότητα στην Ευρώπη.

– ενημέρωση μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Χανίων –

Η αστική κινητικότητα είναι ίσως για πολλούς ένας νέος όρος στην Ευρωπαϊκή και βεβαίως στην Ελληνική πραγματικότητα. Η δράση αφορά γενικά τις μεταφορές και τις υποδομές τους , οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός τόπου.

Η πρόκληση που τίθεται, είναι ο συγκερασμός της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων με την διευκόλυνση της προσβασιμότητας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή τα κράτη μέλη δεν έχουν ενιαία πολιτική αντιμετώπισης της αστικής κινητικότητας, η ΕΕ υιοθέτησε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2007 την Πράσινη Βίβλο, η οποία περιλαμβάνει 25 βασικά ερωτήματα και σηματοδοτεί μια νέα φάση διαβούλευσης – αυτήν που ήδη διάνυσαν τα Χανιά – με την συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Η ΕΕ θα συγκεντρώνει παλιά και νέα στοιχεία  μέχρι το Φθινόπωρο του 2008 και θα διαμορφώσει το νέο Σχέδιο Δράσης θα ορίζει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής  και ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Ήδη από την 8η – 1-  08,  σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ,δημιουργήθηκε μια ειδική επιτροπή με πρόεδρο τον συγκοινωνιολόγο κ. Χρόνη Ακριτίδη. Σκοπός γενικότερα της επιτροπής  είναι η σύνταξη σχεδίου δράσης με προτάσεις , πρωτοβουλίες και μέτρα, προκειμένου να απαντήσει στον δημόσιο διάλογο που οργανώνει η Κομισιόν. Η  ίδια επιτροπή θα διερευνήσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών  στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη δημόσια διαβούλευση για τα θέματα μετακινήσεων στην πόλη των Χανίων.

Απόψεις της Νομαρχιακής επιτροπής για την αστική κινητικότητα για τα πέντε σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις.

  1. Για την πρώτη ενότητα «πόλεις ελεύθερης ροής»: είναι υπέρμαχοι στην προώθηση του βαδίσματος και της ποδηλασίας, καθώς και στη συλλογική χρήση αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν περισσότερα άτομα, στη διαμόρφωση πολιτικών στάθμευσης, στη βελτίωση της υφιστάμενης υποδομής, στην ευέλικτη χρήση των υποδομών και την χρήση έξυπνων συστημάτων μεταφορών (ιτς), που συντελούν στη βέλτιστη διαχείριση της κυκλοφορίας. Επίσης η ενσωμάτωση των εμπορικών μεταφορών στα παραπάνω.
  2. Για την δεύτερη ενότητα «Πιο πράσινες πόλεις – περιορισμός της μόλυνσης», είναι σύμφωνοι με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα προκύψουν σε συνεργασία με αυτοκινητοβιομηχανίες, με την συνέχιση της έρευνας, τον καθορισμό εναρμονισμένων προτύπων, την παροχή οικονομικών και μη κινήτρων  και γενικά την διάχυση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από τις κοινοτικές πρωτοβουλίες. Οι πράσινες συμβάσεις, οι κοινές πράσινες συμβάσεις, οι νέοι τρόποι οδήγησης και οι περιορισμοί στην κυκλοφορά θα συμβάλλουν στον επιδιωκόμενο σκοπό.
  3. Στην τρίτη ενότητα «Πιο έξυπνες αστικές συγκοινωνίες» Τα έξυπνα ζητήματα χρέωσης και η δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης θα διευκολύνουν τα μέγιστα την αστική κινητικότητα.
  4. Για την τέταρτη ενότητα «Προσβάσιμες αστικές συγκοινωνίες», θα πρέπει να επιδιωχθεί ώστε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών με χρήση βασικών δικαιωμάτων των επιβατών και ειδικά σε αυτούς με μειωμένη κινητικότητα( ΑΜΕΑ) σε όλους τους τρόπους μεταφοράς. Επίσης να υπάρχει συντονισμός μεταξύ ΜΜΜ  Αστικής και Περιαστικής συγκοινωνίας και θα πρέπει να γίνει Προσπάθεια για ευέλικτους τρόπους μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων. Η στήριξη των παραπάνω σε ένα κατάλληλο κοινοτικό πλαίσιο θα βοηθήσει τα μέγιστα. Ο ισόρροπος συντονισμός της χρήσης γης και η ολοκληρωμένη προσέγγιση της αστικής κινητικότητας είναι αναγκαίες δράσεις.
  5. Στην ενότητα πέντε «Ασφαλείς αστικές μεταφορές», η ασφαλέστερη συμπεριφορά  και τα ασφαλέστερα οχήματα αποτελούν την βασική πολιτική πολιτική, που βοηθάει όχι μόνο τα επιβατικά ή φορτηγά οχήματα, αλλά και τους πεζούς και τους ποδηλάτες. Οπωσδήποτε απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η διαμόρφωση νέας παιδείας, που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση της χρήσης του αυτοκινήτου.