Γράφει η Νίκη- Αικατερίνη Μπαρπαγιάννη

Κλινική Ψυχολόγος

«Υπάρχοντας στην Άκρη της Κολάσεως – Οι Συνθήκες Διαβίωσης των Άστεγων Μεταναστών στην Ευρώπη», αποκαλείται το Ευρωπαϊκό Συνέδριο, που διοργανώνει η FEANTSA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων για τους Αστέγους και θα διεξαχθεί στις 16 Νοεμβρίου 2012, στη Βαρκελώνη. To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη τοπικών εταίρων όπως η fePsh, της Ισπανικής Ομοσπονδίας Οργανώσεων Υποστήριξης Αστέγων και του Caixa Forum.

Ειδικότερα, η FEANTSA κάνει λόγο για έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη οι οποίοι βιώνουν στεγαστική κρίση ενώ οι μετανάστες αποτελεί μία από τις ομάδες ανθρώπων που πλήττονται ιδιαιτέρως και συχνά αποκλείονται επί μονίμου βάσεως.

Μία μεγάλη μερίδα μεταναστών έρχονται αντιμέτωποι με συνθήκες υπερσυγκέντρωσης, κακών εγκαταστάσεων και κακής υγιεινής και όσοι δεν έχουν νόμιμα έγγραφα συχνά εξαναγκάζονται να ζουν ως νομάδες, εξαιτίας της αβεβαιότητας του νομικού τους καθεστώτος και σε ανεπιθύμητες περιοχές που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την υγεία και την ευημερία τους. Η διάκριση, η μειονεξία και ο διαχωρισμός διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρεμπόδιση πρόσβασης σε στέγαση, στην υγεία και σε κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και σε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα για ομάδες μεταναστών. Το γεγονός ότι παρόμοιες πρακτικές διάκρισης συμβαίνουν σε πολύ διαφορετικές χώρες, τούτο μας οδηγεί στο να θεωρηθούμε τις μορφές διακρίσεων ως συστηματικές και επίμονες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι στα περισσότερα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μετανάστες συχνά υπόκεινται σε κακή μεταχείριση η οποία κυμαίνεται από την άρνηση παραχώρησης ακινήτου λόγω καταγωγής έως και τη σωματική βία, ο στόχος της οποίας είναι να κρατηθούν εκτός μίας συγκεκριμένης γειτονιάς, ενισχύοντας επομένως ή δημιουργώντας τον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Το συνέδριο θα απευθυνθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα και πολλά άλλα κατά τη διάρκεια δύο ολομελειών με ειδικούς και μετανάστες που έχουν βιώσει την έλλειψη στέγασης, καθώς και κατά τη διάρκεια 8 διαδραστικών εργαστηρίων που θα διοργανωθούν θεματικά γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την έλλειψη στέγασης.


Πηγές:

http://www.feantsa.org/code/en/pg.asp?Page=1419 

http://www.localit.gr/?p=16999