Κατάθεση των αιτήσεων από 22/10 – και 31/10/2012 για:

1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

2) ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

3) ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ


Κατάθεση των αιτήσεων από 25/10 – και 05/11/2012 για:

ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


  • Τρόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο κτίριο του Δήμου Αθηναίων, «Κόμβος αλληλοβοήθειας πολιτών ΚΑΛΗ ΠΟΛΙ», στο «Παλαιό Φρουραρχείο», οδός Δομοκού και Ιουλιανού – έναντι Σταθμού Λαρίσης και ώρες από 10.00 έως 14.00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γλάδστωνος 10, Τ.Κ. 10677, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ ΜΚΟ (Για ΔΗΜΟ ………..), υπόψη κ. Χρήστου Δάμπαση, τηλ: 210 3820997 ή στο 15422 10.00-14.00.
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.


Πρακτικό Ανάρτησης της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 51.901/1/2012 ανακοίνωσης

ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ Μ.Κ.Ο.
Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677                                               Αριθ.Πρωτ: 64/ 18-10-2012
τηλέφ/fax: 210 – 3820997
e-mail: info@rixikelefthos.com
e-mail: rixikelefthos@otenet.com

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

της υπ’αριθμ. ΚΟΧ 51.901/1/2012 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης με το διακριτικό τίτλο «ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ Μ.Κ.Ο.», στην οδό Γλάδστωνος 10, Αθήνα 10677 αναρτήθηκε 18/10/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, η υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 51.901/1/2012 Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς(Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ , η ΑΙΤΗΣΗ και ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ, αναρτήθηκαν:

– στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ Γ.Ν.Α στο Μαρούσι

– στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ.Συγγρού15

– στον πίνακα ανακοινώσεων στο κτίριο του Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

– στον πίνακα ανακοινώσεων της ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ Μ.Κ.Ο. οδό Γλάδστωνος 10,Αθήνα

– στο site της ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ Μ.Κ.Ο. www.rixikelefthos.com

– στα Κ.Π Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ -Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

-στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσία Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

-στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει
την Δευτέρα στις 22/10/2012 και λήγει την Τετάρτη στις 31/10/2012

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο κτίριο του Δήμου Αθηναίων, «Κόμβος αλληλοβοήθειας πολιτών ΚΑΛΗ ΠΟΛΙ», στο «Παλαιό Φρουραρχείο», οδός Δομοκού και Ιουλιανού  – έναντι Σταθμού Λαρίσης και ώρες από 10.00 έως 14.00, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γλάδστωνος 10, Τ.Κ. 10677, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στην ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ ΜΚΟ (Για την Π.Ε. ΒΟΡ.ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ), υπόψιν κ. Χρήστου Δάμπαση (τηλ. επικοινωνίας: 210-3820997). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΜΠΑΣΗΣ

 


ΠΗΓΗ : ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ Μ.Κ.Ο.