Από: OikoPress

Το περιβάλλον της χώρας μας είναι ένας ανεκτίμητος πλουτοπαραγωγικός πόρος! Η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξαντλείται στο φύτεμα ενός δέντρου ή στο ενδιαφέρον για τα είδη της πανίδας που εξαφανίζονται, αλλά απαιτεί την σύγχρονη προσπάθεια κυβερνήσεων, πολιτών και επιστημόνων, και τη λήψη και τήρηση «οδυνηρών» αποφάσεων.

Γι’ αυτό επειδή το μέλλον φαντάζει ακόμα περισσότερο δυσοίωνο, χρειαζόμαστε ιδέες, χρειαζόμαστε προτάσεις. Πρέπει να υπάρχει όρεξη και κέφι για να αλλάξουμε τον “γκρίζο” κόσμο που ζούμε. Πρέπει να βάλουμε χρώμα στις ζωές μας και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ομορφύνουμε την ελληνική κοινωνία. Εμείς πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε για ένα καλύτερο αύριο και εμείς πρέπει να βρούμε λύσεις.

Η Οίκοpress προτείνει για το δημόσιο διάλογο επτά (7) θεματικές για το περιβάλλον, όπου ο εθελοντισμός παίζει σημαντικό ρόλο ως κοινωνικό κεφάλαιο και προπομπός της πράσινης οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Αυτές οι θεματικές έχουν ως εξής:

Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές

Η μετάβαση από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα στις ήπιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ κρίσιμο σημείο είναι ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας με πρωτοβουλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Οικολογική διαχείριση του νερού για την οικοανάπτυξη

Π.χ. ταμιευτήρες νερού, αρδευτικά συστήματα με έργα υποδομής και δίκτυα που αντιμετωπίζουν φαινόμενα ερημοποίησης και εξασφαλίζουν πράσινα βιολογικά προϊόντα, με έργα υποδομής και δίκτυα που αντιμετωπίζουν φαινόμενα ερημοποίησης.

Δάση και φυσικό περιβάλλον – οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα

Η προσέγγιση της οικοπροστασίας της άγριας πανίδας, χλωρίδας ως προϋποθέσεις για τον οικοτουρισμό και την οικοανάπτυξη.

Ανακύκλωση – πρώτων υλών και προϊόντων

Τεχνολογίες ανακύκλωσης και επιχειρηματικότητα, καθώς θα αναφερθούν πρακτικές πώς μπορεί να διευκολύνει ο εθελοντισμός στη συγκομιδή απορριμμάτων και πρώτων υλών, π.χ. χαρτιού, αυτοκινήτων, μπαταριών κ.τ.λ.

Πράσινες πόλεις – βιοκλιματικά κτίρια – πράσινες προμήθειες

Οι πράσινες πόλεις ως όραμα και ζήτημα συνειδητότητας του ενεργού πολίτη, προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικές για πράσινα βιοκλιματικά κτίρια – πράσινες στέγες κ.τ.λ.

Περιβάλλον, υγεία και διατροφή

Η αναγνώριση του περιβάλλοντος ως παράγοντα ρυθμιστή της υγείας, με μια σειρά από καλές πρακτικές με τις οποίες οι ενεργοί πολίτες μπορούν να θεσμοθετήσουν μέσα από συλλογικές ενέργειες και δράσεις με αντικείμενο την υγιεινή διατροφή και κατοικία.

Πράσινη επιχειρηματικότητα

Η πράσινη επιχειρηματικότητα ορίζεται από τη χρήση νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλλον, και από συνθήκες βιολογικής ισορροπίας με οικοσυστήματα και ανακύκλωση προϊόντων και πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τις παραπάνω θεματικές, οι επενδύσεις σε πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες βρίσκουν πλέον ένα πρόσφορο έδαφος για ν’ αποδώσουν, και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και προστιθέμενη αξία σε κάθε περιοχή, παράλληλα με την εξασφάλιση των απαιτούμενων επενδύσεων προς αυτό το σκοπό.