Γράφει ο Ορέστης Λαγκαδινός,

Δημοσιογράφος

ΟΣΟ πράσινο και να βάλουμε στις θεωρήσεις μας για ένα βιώσιμο μέλλον, τα νέα για το περιβάλλον έχουν πάντοτε μια ανησυχητικά σκούρα απόχρωση. Φυσικά και τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Θα λέγαμε ότι ο αναπτυσσόμενος κόσμος ένιωσε πολύ απλά ότι δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα του αναπτυγμένου κόσμου, συμπεριλαμβανομένων και των δικών του μικρότερων σε κλίμακα ατασθαλιών. Δεν θέλουμε να μηδενίσουμε τις προσπάθειες που σήμερα καταβάλλονται είτε από μεμονωμένα άτομα είτε από φορείς, που προβάλλουν τον εθελοντισμό, είναι αλήθεια ότι υπάρχει σήμερα ένα εκτενές σύστημα για την προστασία του περιβάλλοντος που βρίσκεται σε ισχύ: από τον θόρυβο μέχρι τα απόβλητα και από τα χημικά μέχρι τις εκπομπές καυσαερίων, από το καθαρό νερό μέχρι ένα δίκτυο που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Είναι απαραίτητο να δεχθούμε ότι υπάρχει ανάγκη να μοιραστούμε ένα κοινό όραμα για τη βελτίωση των συνθηκών στις σύγχρονες πόλεις, αφού η ποιότητα της ζωής και της υγείας μας επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του αστικού μας περιβάλλοντος. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πόλεις ευθύνονται για το 75% του συνόλου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για την κατανάλωση του 75% των φυσικών πηγών. Με δεδομένο ότι δεν μπορούμε λοιπόν να μεταναστεύσουμε σύσσωμοι, είναι εύλογο να επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε έναν παράδεισο (απαλλαγμένο από εκπομπές CO2) στον ανθρώπινο «ζωολογικό κήπο», στον οποίο μένουμε κολλημένοι.
Η Oikopress φιλοξενεί κείμενα που προβάλλουν ιδέες, εναλλακτικές λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα, και προσφέρουν τη δυνατότητα ενημέρωσης, και συμμετοχής σε δράσεις που θα συνεισφέρουν στο σύνολο των αρμονικών σχέσεων μεταξύ ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και του φυσικού περιβάλλοντος