Γράφει ο Βασίλης Τακτικός

Ο κοινωνικός ακτιβισμός των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με συνέργειες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι το αντίδοτο στη γραφειοκρατία και τη σπατάλη ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων.

Είναι το κοινωνικό κεφάλαιο που ο κάθε Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει δημιουργικά, με κινητήρια δύναμη τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη, την κοινωνική εταιρική ευθύνη και τις καλές πρακτικές. Είναι ένας τρόπος δράσης σε κάθε τοπική κοινωνία για την αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων σε βέλτιστο επίπεδο.

Ο Δήμος της Αθήνας, ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, έχει μεγάλο πλέγμα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που λειτουργούν σε αυτό το επίπεδο και προσφέρουν κοινωφελείς υπηρεσίες στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, αστέγους κοινωνικά αποκλεισμένους και νεόπτωχους.

Αυτό το φάσμα των οργανώσεων και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου σίγουρα μπορούν να συντονιστούν καλύτερα μέσα από ένα τοπικό σύστημα επικοινωνίας χρηστικής ενημέρωσης και ανταλλαγής γνώσεων.

Αυτόν το στόχο εξυπηρετεί η SOCIAL ACTIVISM Αθηνών, μέσα από το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας της Α.Μ.Κ.E. Ερύμανθος με συμπράττοντα το Δήμο Αθηναίων, και με τη διαδραστική συμμετοχή όλων των οργανώσεων που ανταποκρίνονται σε αυτόν το σκοπό να συμβάλλουν στο διάλογο που αναπτύσσεται.