Αναδημοσίευση από το μηνιαίο περιοδικό της ΠΑΣΕΓΕΣ

«Αγροτικός Συνεργατισμός», ΤΕΥΧΟΣ 110

Επιμέλεια: Ευαγγελία Χ. Κωτσοβίνου, Γεωπόνος

Όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία ο εξαγωγικός κλάδος και κυρίως οι εξαγωγές αγροτοδιατροφικών προϊόντων εμφανίζουν θετικά πρόσημα παρά την οικονομική κρίση. Ποια νομίζετε ότι είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί αυτή η τάση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην βελτίωση του ισοζυγίου της Ελληνικής οικονομίας;

Απαντούν: ο Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος της Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, ο Δημήτρης Λακασάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, η Χριστίνα Σακελλαρίδη, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και ο Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου.

F7_3.a.MpakatselosΝικόλαος Μπακατσέλος

Πρόεδρος Ελληνοαμερικανικού

Επιμελητηρίου Β. Ελλάδος

Βασικές συνισταμένες των στόχων και του επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη των εξαγωγών που πρέπει να τονιστούν, είναι οι εξής:

Ενίσχυση της εξωστρέφειας: Υποκατάσταση εισαγωγών – Αύξηση εξαγωγών

Μεταφορά πόρων (εργασία – κεφάλαιο) από κλάδους εσωστρεφείς προς κλάδους εξωστρεφείς

Ρευστότητα που θα διοχετευθεί στην οικονομία. Η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών πρέπει να συνοδευθεί από ένα σύστημα κινήτρων / αντικινήτρων που θα ευνοεί τις τράπεζες εκείνες που διοχετεύουν ρευστότητα στις φερέγγυες επιχειρήσεις

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με: μείωση του σχετικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, αύξηση της ολικής παραγωγικότητας και μείωση των σχετικών τιμών

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κράτους

Μείωση του μεγέθους του κράτους

Επενδύσεις ως βασικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη. Το ΕΣΠΑ θα στηρίξει τις επενδύσεις σε υποδομές

Μείωση της εξάρτησης των επιχειρήσεων από το κράτος

F7_3.b.LakasasΔημήτρης Λακασάς

Πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Ο ΣΕΒΕ έχει ως πάγια θέση την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας μας με έμφαση στην παραγωγή και στην εξωστρέφεια. Υιοθετώντας το δόγμα «Παράγω και εξάγω» και δημιουργώντας ένα ευνοϊκό και σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον με αναπτυξιακό χαρακτήρα μπορούμε:

να παράγουμε ποιοτικά, πιστοποιημένα, καινοτόμα και ανταγωνιστικά προϊόντα

να διασφαλίσουμε την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς και να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές

να καταρτίσουμε εθνική στρατηγική για τις εξαγωγές μέσω ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου, μιας Γενικής Γραμματείας Εξωστρέφειας υπό τον Πρωθυπουργό, για συντονισμό και συνέργιες υπουργείων και φορέων και εξοικονόμηση πόρων

να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα συστηματικά σε στοχευμένες αγορές

να διεκδικήσουμε μερίδιο στις διεθνείς αγορές

να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό brand για τα ελληνικά προϊόντα και την χώρα

να διασφαλίσουμε την επιβίωση υγιών και δυναμικών επιχειρήσεων

να διασφαλίσουμε θέσεις εργασίας

να διασυνδέσουμε τις εξαγωγές με τον τουρισμό και τις άμεσες ξένες επενδύσεις

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας με έμφαση στην ελληνική παραγωγή και στην εξωστρέφεια είναι ο υγιής πυλώνας για μια οικονομία που προσπαθεί να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Με αυτά τα δεδομένα απαιτείται ένα πλαίσιο συνεκτικών δράσεων, από την παραγωγή ως τη στοχευμένη διαρκή παρουσία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, υπό ένα εθνικό, ισχυρό Brand Name.

F7_3.C.KrokidisΒασίλης Κορκίδης

Πρόεδρος ΕΣΕΕ

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά περιθώρια να αναπτυχθεί πραγματικά και ουσιαστικά η εξαγωγική δραστηριότητα. Διότι σαφώς η εξαγωγή των αδιάθετων υπολοίπων δεν μπορεί να λογίζεται ως εξαγωγική ανάπτυξη. Πρώτη προϋπόθεση είναι η βελτίωση των όρων διεθνοποίησης της αγοράς.

Επίσης, πρέπει να δοθούν κίνητρα ώστε οι μικροεισαγωγικές επιχειρήσεις να γίνουν μικροεξαγωγικές. Η ΕΣΕΕ προτείνει τη δημιουργία ειδικών οικονομικών περιοχών (ΕΟΠ) σε παραμεθόριες περιοχές της χώρας και στα λιμάνια. Στις περιοχές αυτές προτείνεται να υπάρχει ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς και transit υπηρεσίες οι οποίες θα ενισχύσουν το διαμετακομιστικό εμπόριο.

Αυτό που χρειαζόμαστε ως Έλληνες επιχειρηματίες για να ανοιχτούμε και σε άλλες αγορές είναι μέτρα φιλικά και όχι στραγγαλισμού. Ένα βιώσιμο φορολογικό σύστημα και όχι φοροεπιδρομή. Ρευστότητα και όχι κλειστές τράπεζες. Είναι απαράδεκτο η φορολογία στο εσωτερικό να κινείται μεταξύ 40% και 49%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ να είναι στο 33%. Ειδικότερα, είναι ανάγκη για:

Δημιουργία εξαγωγικών πάρκων.

Απλοποίηση εμπορικών συναλλαγών με την εφαρμογή του e – invoicing, τη στιγμή που στην Ελλάδα διακινούνται ετησίως περίπου 40 εκατομμύρια τιμολόγια τον χρόνο (η εξοικονόμηση κόστους ετησίως μπορεί να ανέλθει σε 1,5 δισ.ευρώ).

Επανεξέταση των προϋποθέσεων αδειοδότησης και άρση των πολλών περιορισμών αναφορικά με τους χώρους αποθηκών (π.χ. περιβαλλοντικές μελέτες, αρχαιολογία, πυροσβεστική, υπ. Υγείας κ.ά.).

• Κατάργηση θεσμικών περιορισμών στην ανάπτυξη των logistics.

• Άρση απαγόρευσης συνδυαστικών μεταφορών νωπών με άλλα προϊόντα.

• Μείωση γραφειοκρατίας τελωνείων.

 

F7_3.dsakelΧριστίνα Σακελλαρίδη

Πρόεδρος ΠΣΕ

Είναι δεδομένο, ότι δεν περισσεύει χρόνος για προσαρμογή. Πρώτον, η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης προς τις προοπτικές και τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, δεύτερον, η ουσιαστική τόνωση της ρευστότητας στην εγχώρια αγορά και τρίτον, η υποστήριξη διεθνοποίησης ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελούν Εθνικά Ζητούμενα και προτεραιότητες άμεσης ανάγκης για τη διατήρηση θετικών ρυθμών αύξησης των ελληνικών εξαγωγών.

Τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων δείχνουν ότι έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες για να επανακάμψουν οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ και ταυτόχρονα να διευρυνθούν περαιτέρω τα ελληνικά μερίδια σε αναπτυσσόμενες και δυναμικές αγορές της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η ταχεία υλοποίηση των στόχων μίας επιθετικής Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές, θα έχει σωρευτικά θετικά αποτελέσματα για την οικονομία, την κοινωνία, την ίδια την καθημερινότητα των Ελλήνων.

Ο Σύνδεσμός μας, είναι για μία ακόμη φορά έτοιμος να συνεισφέρει στην εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη και θα υποστηρίξει κάθε δράση, ενέργεια, πρωτοβουλία ή μεταρρύθμιση, που στόχο θα έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας, σε όλα τα επίπεδα.

 

F7_3.lazΑλκιβιάδης Καλαμπόκης

Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΕ

Στην πολύπλευρη οικονομική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα μας οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν έναν από τους λίγους πυλώνες αισιοδοξίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Τα ελληνικά προϊόντα έχουν ποιότητα, αυθεντικότητα, κρυμμένες αξίες, έχουν δύναμη και χώρο ανάδειξης στην παγκόσμια πλέον αγορά. Η ενδυνάμωση των ελληνικών εξαγωγών και η ενίσχυση της εξωστρέφειας είναι τομείς στρατηγικής σημασίας για την οικονομία και ανάπτυξη της χώρας μας. Η επιτυχία του έργου χρειάζεται τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων παραγόντων με συντονισμένες δράσεις προβολής, προώθησης και ανάδειξης.

Ο ΟΠΕ αλλάζει και αναδιοργανώνεται με σκοπό να παίξει πραγματικά ενεργό ρόλο στο διεθνές εμπόριο προς το συμφέρον των Ελλήνων εξαγωγέων και των ελληνικών προϊόντων. Πλέον δεν είναι ζημιογόνος μετά από χρόνια, παρά τον αυξημένο αριθμό δράσεων τις οποίες διοργανώνει. Η φιλοσοφία της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό έχει πλέον αλλάξει, η οποία πλέον παρουσιάζεται ως ένα ενιαίο brand το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε σε διεθνή διαγωνισμό.

Σε ότι αφορά στο κομμάτι της γραφειοκρατίας βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία έτσι ώστε να μειωθούν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για εξαγωγές από 96 που ήταν σε κάτω από 30.