Γράφει η Λένα Κατσίμπρα,

Γεωγράφος

Τα γεγονότα τρέχουν, οι εξελίξεις ραγδαίες και η τρέλα βαράει κόκκινο. Κι όμως υπάρχει διέξοδος… Η πράσινη ανάπτυξη παρέχει τις δυνατότητες για την αντιμετώπιση οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και την ανάδειξη νέων πηγών ανάπτυξης. Δεν υπάρχει μία ενιαία συνταγή για την εφαρμογή στρατηγικών για την πράσινη ανάπτυξη, όρεξη μόνο χρειάζεται, και τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν.

Ο περιβαλλοντικός προσανατολισμός της αναπτυξιακής πορείας μίας οικονομίας εξαρτάται από τα πλαίσια πολιτικών και θεσμών, το επίπεδο ανάπτυξης, τους διαθέσιμους πόρους και τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές πιέσεις. Μία στρατηγική για την πράσινη ανάπτυξη επικεντρώνεται σε αμοιβαία ενισχυόμενες πτυχές της οικονομικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη τη συνολική αξία του φυσικού κεφαλαίου ως συντελεστή παραγωγής και το ρόλο του στην ανάπτυξη. Ήδη κάποιες οικολογικές πρακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές και πρωτοβουλίες, αναδεικνύουν μερικές πόλεις της Ευρώπης σε υποδείγματα για τον υπόλοιπο κόσμο, όσον αφορά σε θέματα περιβάλλοντος. Πρέπει να παραδειγματιστούμε ώστε να δούμε τη θετική πλευρά και να γίνουμε και εμείς με τη σειρά μας, υπόδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Η στροφή προς την πράσινη οικονομία εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός αειφόρου αστικού περιβάλλοντος για το μέλλον αυτής της κοινωνίας. Τώρα είναι η ώρα να θέσουμε τα σωστά θεμέλια ώστε η επόμενη γενιά να μην κάνει τα ίδια λάθη με εμάς για να απολαύσει περισσότερα. Τελικά εμείς, Θα μπορέσουμε να σώσουμε τη γενιά μας;