Η ΑΜΚΕ Ερύμανθος ανακοινώνει ότι σήμερα 20/11/2012, ημέρα Τρίτη, αναρτήθηκαν εκ νέου οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων, ωφελουμένων και απορριπτέων που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά σαράντα οχτώ (48) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφέρεια Αττικής – Κεντρικός Τομέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΚΟΧ 44.903/1/2012 σχετική ανακοίνωση.


Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά ΑΜΚΑ

Πίνακας κατάταξης ωφελουμένων κατά ΑΜΚΑ

Πίνακας απορριπτέων


Η υποβολή των ενστάσεων κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510). Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/11/2012 εώς και 23/11/2012.