Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ προσφέρει σε όλους όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν τα αγροτικά επαγγέλματα (γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς και δασοκόμος) την ευκαιρία να δουν και να συζητήσουν με τους πρωταγωνιστές παραγωγής πλούτου στην Ελλάδα, τους Νέους Γεωργούς, σε περίπτερο μέσα στην Zootechnia (Θεσσαλονίκη, 7-10 Φεβ 2012), με την μορφή ενός εκθεσιακού αγροτικού «χωριού», του χωριού ΑΓΡΟΡΑΜΑ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του διευρυμένου Διοικητικού της Συμβουλίου της ΠΕΝΑ, που έγινε στις 11/11/2012, στο Λιτόχωρο, Πιερίας.

Η ΠΕΝΑ δημιουργεί αυτό το «χωριό» σαν ένα σταυροδρόμι ενημέρωσης και απ’ ευθείας άντλησης πληροφοριών, και γι’ αυτό ή ΠΕΝΑ προσκαλεί όλους τους επαγγελματίες αγρότες, 19-40 ετών, να παρουσιάσουν τις πετυχημένες αγροτικές επαγγελματικές τους δραστηριότητες, προβάλλοντας και καταξιώνοντας τους επαγγελματίες αγρότες.

Ιδιαίτερα η ΠΕΝΑ θα συνεκτιμήσει την πειστικότητα της επιτυχίας λαμβάνοντας υπ’ όψη την ηλικία (19-40 ετών), την ασφάλιση στον ΟΓΑ, την συμμετοχή στην τοπική αγροτική κοινωνική ζωή, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την συμμετοχή σε τοπικό αγροτικό συλλογικό σχήμα (Συνεταιρισμός, Τοπικό Σύμφωνο κλπ), την επίτευξη στόχων και βιωσιμότητας, την δημιουργία αγροτικής οικογένειας, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας κλπ.

Στο αγροτικό «χωριό» ΑΓΡΟΡΑΜΑ θα παρουσιασθούν τελικά μόνο πρακτικές που εφαρμόσθηκαν ήδη και αποδίδουν αξιόλογα αποτελέσματα. Οι εκμεταλλεύσεις πρέπει να είναι κυρίως από την κτηνοτροφία ή/και την γεωργία, την αλιεία, την δασοκομία και μόνο συμπληρωματικά θα μπορούν να έχουν αξιοποίηση παραγωγής ενέργειας, μεταποίηση ή/& εμπορία της δικής του καθετοποιημένης παραγωγής, αγροτουριστικές υπηρεσίες κλπ, όπως προβλέπεται από τα αγροτικά επαγγέλματα.

Η παρουσίαση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων θα γίνει σε επιφάνεια 2x2 περίπου με φωτογραφίες και αφίσες-πόστερ, καθώς και με δείγματα από τα επώνυμα τελικά προϊόντα, που παράγει και προσφέρει στην κατανάλωση ο επαγγελματίας αγρότης.

Από όσες εκμεταλλεύσεις παρουσιασθούν, και με την συμβολή των επισκεπτών, η ΠΕΝΑ θα επιλέξει τις πέντε αντιπροσωπευτικότερες που θα μπορούν να είναι οι πρεσβευτές της ελληνικής αγροτικής επιχειρηματικότητας σε δημόσιες εμφανίσεις της ΠΕΝΑ εντός και εκτός Ελλάδος, κατά το 2013.

Το Σάββατο, 9 Φεβ 2012, στις 11.00, στην «κεντρική πλατεία» προτίθεται η ΠΕΝΑ να οργανώσει συνάντηση-συζήτηση «Ενώπιος Ενωπίω» με ανθρώπους της έρευνας & της επιστήμης, σε μια προσπάθεια προσέγγισης και προσανατολισμού των δομών έρευνας και μεσιτείας της τεχνολογίας στις ανάγκες των Ελλήνων επαγγελματιών Νέων Αγροτών.

Πληροφορίες: 2310271950, φαξ-2310 271959, info@neoiagrotes.gr