Γράφει ο Ορέστης Λαγκαδινός
Δημοσιογράφος

Μόνιμο αίτημα είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω δραματική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και η υιοθέτηση τεχνολογιών, που κυμαίνονται από την πυρηνική ενέργεια και την καλή μόνωση νέων κτιρίων μέχρι τη διαχείριση των περιττωμάτων των ζώων, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιοκαυσίμων. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνειαντιληπτό και από τις κυβερνήσεις και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και από τους πολίτες ότι το περιβάλλον και η προστασία του, όπως επίσης και ο συντονισμός όλων προς τη δημιουργία μιας νέας αντίληψης γι’ αυτό, είναι ανάγκη επιτακτική.

Πράσινες πόλεις, οικοκοινότητες, βιολογική γεωργία, σκουπίδια και ανακύκλωση, χωματερές κ.λπ. είναι ζητήματα που απασχολούν σήμερα μεγάλες ομάδες πολιτών και φορέων που προτείνουν,  και προγραμματίζουν  δράσεις ώστε ν’ αλλάξει το τοπίο και να υπάρξει επιτέλους μια νέα αρχή. Για να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις απαιτείται σοβαρή μεταστροφή στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων, ενώ καίρια είναι η πολιτική βούληση των μεγάλων ανεπτυγμένων οικονομιών. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την κατασκευή των προηγμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας απορριμμάτων είναι πολλαπλάσιες του κόστους λειτουργίας των χωματερών. Αν αυτό μπορούσαν οι κυβερνήσεις να το κατανοήσουν, και να βοηθήσουν προς την ίδια κατεύθυνση και τους πολίτες, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και οι χωματερές θα καταργούνταν. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι πέρα από την καθαρά περιβαλλοντική υπάρχει και η οικονομική διάσταση…

Υπάρχουν λόγου χάρη νέες πρακτικές γεωργίας, που μπορούν να ληφθούν χωρίς ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Η δημιουργία δασών βοηθάει στη δέσμευση του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και παρεμποδίζει την εξάπλωση των ερήμων. Ορισμένα κράτη, έχουν δρομολογήσει προγράμματα δενδροφύτευσης. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις τα νέα δέντρα για να αναπτυχθούν δεσμεύουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ύδατος, γεγονός που ασκεί ακόμα μεγαλύτερες πιέσεις στους ήδη ελλειμματικούς υδάτινους πόρους. Δηλαδή, είναι αυτονόητο ότι δεν είναι πάντα εύκολη η αξιοποίηση νέων πρακτικών γιατί ελλοχεύουν άλλοι κίνδυνοι, αν λάβει κανείς υπόψη στην προκειμένη περίπτωση ότι η αλόγιστη εκμετάλλευση των καλλιεργήσιμων εδαφών και οι εσφαλμένες πρακτικές άρδευσης δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, ενώ κομβικό ρόλο στη δραματική εξέλιξή της διαδραματίζει και η κλιματολογική μεταβολή…

Θα πρέπει να επισημάνουμε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό σε έργα και ενέργειες για την αντιμετώπιση πολύ σοβαρών προβλημάτων, αλλά και σε δράσεις για την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος. Κι αυτό είναι παρήγορο, στο μέτρο που οι πολίτες θα ανταποκρίνονται στις δράσεις της Περιφέρειας για να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η Oikopress με την αρθρογραφία των συνεργατών της αγγίζει τα μείζονα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία μας σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, επισημαίνει αξιόλογες προσπάθειες που κατατείνουν στο να αντιμετωπιστούν με εναλλακτικούς τρόπους τα προβλήματα που γεννιούνται από τη μόλυνση και την καταστροφή του.