Συνέντευξη με τον κ. Βασίλη Τακτικό

“Στην Ελληνο-Γερμανική συνέλευση αναγνώρισαν όλοι οι συμμετέχοντες την ευκαιρία που δόθηκε για εναλλακτικές μεθόδους και τεχνογνωσίες με τις οποίες μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει ώθηση στην πράσινη ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα σε αυτό τον τομέα. Αναγνώρισαν τη σημασία των μεταρρυθμίσεων μέσω της συμμετοχικότητας των δημοτών για την καλύτερη οργάνωση και τις βέλτιστες πρακτικές. Πολλοί από τους δήμους και τους φορείς ενδεχομένως θα βρουν με αυτό τον τρόπο πρόσθετες λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες στον τομέα της αειφορικής ανάπτυξης, ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης, να βρουν εταίρους ενδεχομένως συμβούλους και υποστηριχτές στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τους δήμους τους.”

Ένα από τα πρώτα θέματα στα οποία δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην Ελληνογερμανική Συνέλευση ήταν η πράσινη ανάπτυξη με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον πράσινο τουρισμό την οικοδιαχείριση του νερού, πράσινη γεωργία και αγροτουρισμός. Τα θέματα δεν τα ακούμε πρώτη φορά. Ανάλογες διακηρύξεις έχουν γίνει και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τι παραπάνω θα μπορούσε να προσθέσει μία τέτοια συζήτηση που έγινε στην ελληνογερμανική συνέλευση;

Β.Τ.: Πράγματι, διακηρύξεις δεν ακούμε πρώτη φορά αλλά εδώ δεν πρόκειται για διακηρύξεις. Πρόκειται για μία διαδικασία που σκοπό είχε -και σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε- να φέρει σε επαφή οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους της Γερμανίας με δήμους της Ελλάδας, όπως ήταν ο δήμος Θεσσαλονίκης και άλλοι 40 δήμοι που πήραν μέρος στη συνέλευση, ώστε να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να εφαρμόσουν καλές πρακτικές οι οποίες αποδίδουν ήδη στους δήμους της Γερμανίας με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ανθρωπίνων πόρων. Επίσης, σε πρακτικό επίπεδο, δίνεται η ευκαιρία για διακρατικές συνεργασίες και τοπικές συμπράξεις με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να υποβάλουν προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ ή μπορούν να προκαλέσουν και το ενδιαφέρον ιδιωτών επενδυτών από τις δύο χώρες. Το σημαντικότερο, το οποίο μπορεί να προκύψει, είναι το ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφέρον γερμανικών εταιριών στην Ελλάδα για τον πράσινο τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την πράσινη γεωργία. Επομένως, έχουμε μία διαδικασία η οποία μπορεί να μας μεταφέρει από το στάδιο των διακηρύξεων μίας πολιτικής στο επίπεδο της εφαρμοσμένης πράσινης ανάπτυξης με υποκείμενο κινητοποίησης την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης δε συζητιούνται τέτοια θέματα; Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα υποπρογράμματα δράσης για το περιβάλλον στο ΥΠΕΚΑ και στις περιφέρειες της χώρας. Έχουμε ακούσει διάφορα προγράμματα, όπως π.χ.: εξοικονομώ, πράσινη ζωή στην πόλη, πράσινος τουρισμός κ.τ.λ. Αυτά ΔΕΝ μας καλύπτουν;

Β.Τ.: Ασφαλώς και τα προγράμματα ΕΣΠΑ έχουν συγκεκριμένες προβλέψεις και κατευθύνσεις για την πράσινη ανάπτυξη στη χώρα μας. Ασφαλώς και λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για την Αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά κινούνται σε ένα γραφειοκρατικό πλαίσιο τεχνοκρατικό και στις περισσότερες περιπτώσεις δε γίνονται κτήμα γνώσης για όλη την κοινωνία και προπαντός δεν κινητοποιούν επαρκώς την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να αξιοποιήσει διαθέσιμους υλικούς πόρους σε ακίνητα και διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι χρηματικοί πόροι και τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι το ένα σκέλος της πράσινης ανάπτυξης και της αειφορίας. Το άλλο σκέλος είναι η αξιοποίηση των υλικών και ανθρώπινων πόρων που εντέλει από αυτή την αξιοποίηση κρίνεται και η ποιοτική διαφορά και η ποιοτική διαφορά εδώ προσμετράται από έννοιες, όπως: οργανωτική κουλτούρα, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, επιχειρηματικότητα, συλλογικότητα, συνεργατισμός και άλλες έννοιες που είναι οι μεταβλητές της πράσινης ανάπτυξης. Όλα αυτά μαζί τα ονομάζουμε Κοινωνικό Κεφάλαιο. Η Ελληνογερμανική συνέλευση, συνετέλεσε στη μόχλευση του κοινωνικού κεφαλαίου στην Ελλάδα με σκοπό τη βέλτιστη αποδοτικότητα των διαθέσιμων πόρων. Προφανώς, δεν είναι η μόνη διαδικασία που χρειαζόμαστε αλλά πολλές ανάλογες πρωτοβουλίες που έχουν ως σκοπό τη σύζευξη του δικού μας διαθέσιμου κοινωνικού κεφαλαίου με το κοινωνικό κεφάλαιο των εταίρων μας στην ΕΕ.

Δε συμμερίζεστε τον προβληματισμό που υπάρχει όσον αφορά τις κινήσεις της Γερμανίας στην Ελλάδα, που τουλάχιστον από μία συντηρητική πλευρά και όχι μόνο, έχουν κατηγορηθεί;

Β.Τ.: Το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκινάει από τη γερμανική πλευρά δεν πρέπει να προκαλεί διάφορες καχυποψίες αλλά να δούμε την ουσία των πραγμάτων και να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης όχι μόνο με τους γερμανούς αλλά και με όλους του Ευρωπαίους εταίρους. Μακάρι να έχουμε και άλλες τέτοιες συνεργασίες και να υπάρξει Ελληνοϊταλική, Ελληνογαλλική, Ελληνοαγγλική κ.τ.λ. συνεργασία. Θα πρέπει να δούμε εάν αυτή η συνεργασία οικοδομείται στη βάση της τοπικής κοινωνίας και στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όχι στην κορυφή της εξουσίας, όπου μπορούν να εισχωρήσουν εθνικιστικές λογικές.

Οι δήμοι που έλαβαν μέρος και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πώς αποδέχθηκαν τις εισηγήσεις; Τι προσέθεσαν από την πλευρά τους; Πότε θα είναι η επόμενη συνάντηση;

Β.Τ.: Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Νοέμβριο του 2013 στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά τους δήμους και όλους τους συμμετέχοντες φορείς στις εργασίες της συνέλευσης, υπήρξε μία πολύ θετική ανταπόκριση. Στην Ελληνο-Γερμανική συνέλευση αναγνώρισαν όλοι οι συμμετέχοντες την ευκαιρία που δόθηκε για εναλλακτικές μεθόδους και τεχνογνωσίες με τις οποίες μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να δώσει ώθηση στην πράσινη ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα σε αυτό τον τομέα. Αναγνώρισαν τη σημασία των μεταρρυθμίσεων μέσω της συμμετοχικότητας των δημοτών για την καλύτερη οργάνωση και τις βέλτιστες πρακτικές. Πολλοί από τους δήμους και τους φορείς ενδεχομένως θα βρουν με αυτό τον τρόπο πρόσθετες λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες στον τομέα της αειφορικής ανάπτυξης, ειδικά αυτή την περίοδο της κρίσης, να βρουν εταίρους ενδεχομένως συμβούλους και υποστηριχτές στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τους δήμους τους. Αυτή την εικόνα έδωσαν οι σημαντικότεροι δήμοι με πρώτο το δήμο της Θεσσαλονίκης που φιλοξένησε για τρίτη φορά της Ελληνογερμανική συνέλευση.

Κύριε Τακτικέ, συμμετείχατε ως μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου. Ποιός ήταν ο δικός σας ρόλος και ο χαρακτήρας της δικής σας συμμετοχής στην Ελληνογερμανική συνέλευση;

Β.Τ.: Πρέπει να πω ότι το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο εκπροσωπήθηκε από τους κυρίους Μπάμπη Παπαϊωάννου και Γκαμπριέλα Σάινερ, οι οποίοι ήσαν και μέλη της οργανωτικής επιτροπής. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δραστηριότητα των περιφερειακών παρατηρητηρίων της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιφέρειες της χώρας και κυρίως να συμβάλουμε στη διάδοση των θετικών αποτελεσμάτων μέσω των κοινωνικών μας δικτύων σε όλη τη χώρα και πιο συγκεκριμένα από την Oikopress και Social Activism που σε μεγάλο βαθμό εκφράζουν τη δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου στην Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο Αθηναίων.