Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης

 

Πραγματοποιήθηκε με προσέλευση από πολλά μέρη της Ελλάδος η ημερίδα λήξης των εκδηλώσεων του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ στην αίθουσα Λόγου & Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Δευτέρα, 19 Νοε 2012, με την παρουσία και κεντρική ομιλία του Διευθυντή Συνεταιρισμών κ. Klaus Niederlander, από την Cooperatives Europe, της International Cooperatives AllianceICA (Διεθνής Συμμαχία Συνεταιρισμών).

Τον λόγο πήραν πολλοί με συντονιστή τον κ. Λουκά Μπρέχα (Δίκτυο ΚΑΠΑ), και ανάμεσά τους επισημαίνουμε τον καθ Χρήστο Μπαϊκούση, τον ομ. καθ Σταύρο Μαριάδη, τον κ Marc Noel (CE), τον βουλευτή κ. Χρήστο Μαντά, τον κ. Μιχάλη Ζωϊδη και κ. Βασίλη Τσουκανέλη (Συνεταιριστική Τράπεζα), τον κ Χρήστο Σταμάτη (Λαμία), τον κ. Μανώλη Κουτσιούκη (Κομοτηνή), την κα Δέσποινα Λαγγη (Κατερίνη), τον κ. Δημήτριο Μιχαηλίδη (Θεσσαλονίκη), την κα Αλεξάνδρα Καλαμποκίδου (Δήμος Θερμαϊκού), τον κ. Δημήτρη Κιτσικόπουλο, τον κ. Γεώργιο Μπαλταγιάννη (ΕΑΣ Ιωαννίνων) και πολλούς άλλους.

Μερικές θλιβερές επισημάνσεις με την λήξη του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ θα μπορούσαν να είναι:

  1. Στην Διεθνή Συμμαχία Συνεταιρισμών-ICA και ειδικότερα στην Cooperatives Europe με 90 οργανώσεις συνεταιρισμών, δεν είναι μέλος καμία οργάνωση από την Ελλάδα, ούτε καν η ΠΑΣΕΓΕΣ
  2. Ακρογωνιαίος λίθος, αλλά και κεντρικός και τα πάντα, για την ίδρυση και λειτουργία ενός συνεταιρισμού είναι η συνεταιριστική εκπαίδευση.
  3. Μεγάλη πυκνότητα συνεταιρισμένων πολιτών καταγράφεται στην Ιρλανδία και την Φιλανδία (50-75%), ενώ αμέσως μετά έρχονται οι Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία Δανία & Σουηδία (μεταξύ 25-50%), με την Γαλλία & Γερμανία να έχουν περισσότερους από 20.000.000 συνεταιρισμένους πολίτες η κάθε μία.
  4. Η Ελλάδα έχει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης συνεταιρισμών (sic).
  5. Η Συνεταιριστική απάντηση είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα σε κρίση.
  6. Η αγροτική CUMA στην Γαλλία έχει συσταθεί από 13.400 συνεταιρισμούς και συμμετέχουν 1 στους 2 αγρότες.
  7. Οι 8.000 Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί στην Ιταλία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για υγεία, φροντίδα ηλικιωμένων, εκπαίδευση , εργασιακή ενσωμάτωση ΑΜΕΑ κλπ
  8. Στο Βέλγιο η ενέργεια προσφέρεται από 40.000 συνεταιρισμένους συμπολίτες με κεφάλαιο 40.000.000€, που καλύπτουν 31.495 πελάτες (2011) με 11 ανεμογεννήτριες (20,86MW) και 27 Φωτοβολταϊκά (2,25ΜW).
  9. Στο Trento της Ιταλίας οι μικροί αγρότες-μεταποιητές (λιγότερα από 12 στρ/μο) έχουν συμπράξει στην δημιουργία Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας με όλα τα καταστήματα σε 190 δήμους (από τους 223 συνολικά της περιοχής) και με τις τοπικές τράπεζες να επενδύουν όλα τα κεφάλαια (97%) στην τοπική ανάπτυξη.
  10. Στον τραπεζικό τομέα έχουν ηγετική θέση στην Γαλλία η Confederation Nationale du Credit Mutuel, στην Ολλανδία η Rabobank και στην Γερμανίαη R+V Versicherung AG.
  11. Στον αγροδιατροφικό τομέα ηγετική θέση στην Δανία έχει η Arla Foods, στην Ολλανδία η Campina και στην Γερμανία η AGRAVIS Raiffeisen AG.
  12. Στον βιομηχανικό τομέα ηγετική θέση στην Ισπανία έχει η Mondragon Corporation.
  13. Στον προμηθευτικό/καταναλωτικό τομέα ηγετική θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει η The Cooperative Group και στην Φινλανδία η SOK Corporation.
  14. Οι οργανωμένοι τομείς συνεταιρισμών στην ΕΕ είναι: γεωργικός, προμηθευτικός/καταναλωτικός, βιομηχανικός/υπηρεσιών και στεγαστικός.
  15. Σήμερα έντονα ανερχόμενες συνεταιριστικές μορφές δημιουργούνται στις ΑΠΕ (ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), Εκπαίδευση, Υπηρεσίες υγείας και Τουρισμός/Πολιτισμός.
  16. Οι συνεταιρισμοί είναι μια ηχηρή υπενθύμιση προς όλους, ότι είναι δυνατόν να έχεις ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ οικονομική βιωσιμότητα και κοινωνική μέριμνα.
  17. Στους συνεταιρισμούς τα οικονομικά οφέλη, που παράγονται με κοινωνική φροντίδα, μοιράζονται σε όλους, ενώ στις επιχειρήσεις της αγοράς οδηγούνται ΜΟΝΟ στους επενδυτές, όχι πάντα με προσοχή στο περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό, πολιτιστικό οικονομικό κλπ).
  18. Οι επτά συνεταιριστικές αρχές του συνεργατισμού, που βέβαια μπορεί να προσαρμόζονται στις σημερινές συνθήκες ενιαία και συμφωνημένα είναι: 1-Εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή, 2-Δημοκρατικός έλεγχος των μελών, 3-Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4-Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5-Εκπαίδευση, κατάρτιση και πληροφόρηση, 6-Συνεργασία μεταξύ συνεταιριστικών εταιρειών και 7-Κοινοτικό ενδιαφέρον
  19. Οι συνεταιριστικές αξίες, που είναι αμετάβλητες, είναι: της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Σύμφωνα με τη συνεταιριστική παράδοση, τα μέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων πιστεύουν στις ηθικές αξίες:·της εντιμότητας,·της ειλικρίνειας,·της κοινωνικής ευθύνης και της μέριμνας για τους άλλους.
  20. Συνεργατισμός (συνεταιρισμός) είναι μια αυτόνομη οργάνωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά για την κάλυψη των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεών τους, μέσω μιας από κοινού ιδιόκτητης και δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης.

  Το 1945 Γερμανία-Ιαπωνία «κρατήθηκαν» με την ίδρυση καταναλωτικών συνεταιρισμών.

  Το 1991 η Φιλανδία, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης παρουσίασε ανεργία 22% και σήμερα έχει ευημερούσα οικονομία, λόγω κυρίως την ικανότητας να δημιουργήσει 1.200 εργασιακούς συνεταιρισμούς σε ένα χρόνο.

  Το σοκ της συνένωσης της Γερμανίας, το ξεπέρασε η Ανατολική Γερμανίας με την ίδρυση 400 συνεταιρισμών σε ένα χρόνο.

  Στην κρίση του 2008 τα κράτη με ισχυρούς συνεταιρισμούς επιβίωσαν με τις μικρότερες επιδράσεις, όπως συνέβη στην Ολλανδία, την Δανία και την Σουηδία, ενώ οι 300 μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί στον κόσμο παρά την ύφεση κατά το 2008, παρουσίασαν αύξηση στην ανάπτυξή τους 14%, με κύκλο εργασιών 1,1 τρις USD.

  Σήμερα στην Ισπανία με ανεργία 26%, καθώς φαίνεται να μπαίνει σε κρίση, η χώρα των Βάσκων έχει μόνο 13% ανεργία, κυρίως λόγω του υψηλού βαθμού συνεταιρισμένων συμπολιτών.

  Ίσως και για την Ελλάδα η απάντηση στην σημερινή οικονομική κρίση να είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και των συνεταιρισμών, που βέβαια προϋποθέτει συνεταιριστική εκπαίδευση για όλους ανεξαιρέτους τους συμμετέχοντες.

  Ο πρώτος σύγχρονος συνεταιρισμός του Rochdale αφιέρωνε το 3% του ετήσιου πλεονάσματος του στην συνεταιριστική εκπαίδευση όλων των μελών.

  Η σύγχρονη ΠΑΣΕΓΕΣ, αφού εισέπραξε και κατασκεύασε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις για συνεταιριστική εκπαίδευση στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, σταμάτησε την λειτουργούσα μέχρι τότε Συνεταιριστική Σχολή, και σήμερα νοικιάζει τα κτίρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο … …

  Η όποια προσπάθεια προαπαιτεί δημιουργία συνεταιριστικής εκπαίδευσης. Αξίζει συγχαρητήρια το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης-Δίκτυο ΚΑΠΑ, για την διάχυση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

  www.diktio-kapa.dos.gr/