Γράφει ο Δημήτρης Μιχαηλίδης


Το Σάββατο, 24 Νοε 2012, στις 17.30, στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στα Μέγαρα Αττικής, οργανώνεται η εκδήλωση «Το μελλοντικό internet και οι νέες τεχνολογίες ως μέσο εξυπηρέτησης του αγρότη», από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων (Ο.Π.), την Ένωση Νέων Αγροτών Αττικής και τους Συλλόγους Λαχανοκηπουρών Μεγάρων.

Ενώ κάθε εργαλείο γίνεται για συγκεκριμένη δουλειά, οι πληροφορική είναι ένα εργαλείο που προσαρμόζεται και προσφέρει σε κάθε μια δουλειά. Ενώ ένα συγκεκριμένο εργαλείο επαυξάνει την ισχύ του κάθε ανθρώπου, οι τεχνολογίες πληροφορικής (ΙΤ) επαυξάνουν την υπολογιστική ισχύ του μυαλού του κάθε ανθρώπου, και το internet προσφέρει ευκαιρίες δικτύωσης και σύνδεσης ή ακόμα και μεταφοράς στοιχείων μεταξύ σημείων σε όλο τον πλανήτη. Ξαφνικά η μικρή μας επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω του internet, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά.

Η Eurostat καταγράφει διείσδυση του internet στην Ελλάδα στο 56%. Αλλά η στατιστική είναι περίπου ως εξής: αν έχεις τα πόδια σου μέσα σε φούρνο 120ο C, και το κεφάλι σου μέσα σε καταψύκτη -20ο C, τότε κατά μέσο όρο είσαι σε κανονική θερμοκρασία. Έτσι με τα αστικά κέντρα της Ελλάδας (6.000.000 αστοί) να έχουν πρόσβαση στο internet κατά 90%, και συνολικό μέσο όρο της Ελλάδος 56%, καταλαβαίνουμε ότι οι αγροτικές περιοχές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο internet μόλις κατά 6%.

Αντιθέτως η κινητή τηλεφωνία, και οι εφαρμογές τους, έχουν πολύ μεγάλη διάδοση στις αγροτικές περιοχές, αλλά δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς όλες οι εφαρμογές των προγραμμάτων της πληροφορικής σε εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας, που θα ήταν πολύ χρήσιμες για τους αγρότες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πετύχει πάρα πολύ στις εφαρμογές του με τα στοιχεία που έχει και θα μπορούσε να αποτελέσει μια πολύ αξιόλογη βάση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Μένει να περιλάβει όλες τις επιφάνειες, και όχι μόνο όσες είχαν ενδιαφέρον επιδοτήσεων.

Με το ενδιαφέρον της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (2014-2020) να προτείνεται να εστιασθεί στην φροντίδα του περιβάλλοντος και στην διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας, ίσως θα έπρεπε να περιληφθούν στην γεωστατική βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ψηφιοποιημένες και οι επιφάνειες των δασών, λιβαδιών και λειμώνων, και αυτή η βάση να εξελιχθεί σε ένα GIS με στοιχεία για όλες τις εκτάσεις, ώστε να βοηθηθεί η λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση μιας κάποιας αγροτικής πολιτικής, που συνεχίζει να είναι ζητούμενο ακόμα και σήμερα.

Ακόμα η «Γεωργία Ακριβείας» (που είναι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας στην καλλιέργεια σε ανάλυση που να προσεγγίζει το ένα τετραγωνικό μέτρο) θα μπορούσε να είναι το ουσιαστικό μέλλον για όλους τους ασχολούμενους στον αγροτικό τομέα για εξοικονόμηση πόρων, και βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος όλων μας, με προσανατολισμό στην βιωσιμότητα-αειφορία του αγροτικού τομέα.

Το σημαντικότερο όμως για την επίτευξη αποτελεσμάτων δεν είναι μόνο οι γνώσεις και οι τεχνολογίες-ικανότητες-επενδύσεις, αλλά η οργάνωση και η θέληση των αγροτών, και κυρίως των Νέων Αγροτών, για να «βγάλουν το κάρο από την λάσπη». Και παρά τις διακηρύξεις δεν φαίνεται ορατή η καταξίωση των επαγγελματιών αγροτών, ενώ δεν γίνεται δεκτή η συμμετοχή των οργανωμένων Νέων Αγροτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης των θεμάτων που τους αφορούν για το μέλλον.

Στα Μέγαρα, η Ένωση Νέων Αγροτών Αττικής, μαζί με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων και τους Συλλόγους Λαχανοκηπουρών Μεγάρων, προσεγγίζει το Σάββατο, 24 Νοε 2012, στις 17.30, στο Στρατουδάκειο «το internet & τις νέες τεχνολογίες», με την βοήθεια του ΟΠΕΚΕΠΕ.