Γράφει η Ελένη Βενιέρη

Πολιτικός Επιστήμων, Διεθνολόγος

Μέρος Β’ : Μαζί για μια νέα ανάπτυξη

Έως τις 19 Οκτωβρίου, νέοι ηλικίας 18-22 ετών που ζουν στην Ελλάδα, μπορούσαν να συμμετέχουν στο ηλεκτρονικό παιχνίδι που δημιούργησε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες. Το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.generation92.gr και η κλήρωση των 20 νικητών που θα ταξίδευαν στις Βρυξέλλες θα γινόταν στο τέλος του επετειακού διημέρου. Συγκεκριμένα, έγινε την Παρασκευή 19/10 στις 14.00, όπως είχε προγραμματιστεί.

Στο newsletter αυτό θα πραγματευτούμε το πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι-θεματική. Τα υπόλοιπα δύο θα παρουσιαστούν στα αντίστοιχα δύο επόμενα newsletters. Το πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι, λοιπόν, άνοιξε ο συντονιστής καθ. Ναπολέων Μαραβέγιας υπενθυμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς το 1992 ήρθε ως συνέχεια της Τελωνειακής Ένωσης για να σημάνει την εξάλειψη όλων των μη δασμολογικών εμποδίων. Ακολούθησε η τεράστια αλλαγή της νομισματικής Ένωσης που ολοκλήρωσε την εσωτερική αγορά και την άρση των εμποδίων.

Το χαιρετισμό απηύθυνε ο καθ. Γιώργος Μέργος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών εκ μέρους του Υπουργού των Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα. Ο κ. Μέργος μετέφερε τις ευχές του Υπουργού –ο οποίος εκπροσωπούσε τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής- να είναι οι συζητήσεις εποικοδομητικές και να συμβάλουν στη δημιουργία μίας νέας οικονομίας, νέας Ευρώπης, πιο ανταγωνιστικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναφέρθηκε στις θετικές και στις αρνητικές πτυχές που έχει αναδείξει η εικοσαετής πορεία της ενιαίας αγοράς. Τέτοιες θετικές πτυχές είναι η αύξηση της απασχόλησης, της κινητικότητας των εργαζομένων, του ΑΕΠ, αλλά και η δημιουργία μίας ευρωπαϊκής κοινωνίας και συνείδησης, μίας συνείδησης του ανήκειν σε μία κοινή κουλτούρα. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις Πράξεις της Ενιαίας Αγοράς (Ι & ΙΙ), οι οποίες προσπαθούν να διαχειριστούν τις αρνητικές πτυχές της. Το έγγραφο «Ενιαία Αγορά – Πράξη ΙΙ: Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» παρουσιάστηκε ουσιαστικά, είπε, πριν από λίγες μέρες (03/10/12) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιέχει 12 δράσεις-κλειδιά για την περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Εστιάζει στα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, στη διασυνοριακή κινητικότητα, στην υποστήριξη της ψηφιακής οικονομίας και στην ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ο στρατηγικός στόχος της Πράξης ΙΙ είναι η δημιουργία των συνθηκών για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση της δημοσιονομικής πολιτικής των κρατών μελών. Στόχος της συνάντησης, είπε ο κ. Μέργος, θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων και των διεξόδων που προσφέρει η Ενιαία Αγορά, για να πετύχουμε τη ζητούμενη ανάπτυξη, απασχόληση και πρόοδο. Τέλος, «ανέγνωσε» την πρόσφατη απονομή του βραβείου Νομπέλ Ειρήνης στην ΕΕ ως αναγνώριση της προσπάθειας δύο περίπου γενεών στην ευρωπαϊκή ήπειρο για ενοποίηση, ειρήνη, συμφιλίωση των λαών, δημοκρατία, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τον κύκλο του πρώτου στρογγυλού τραπεζιού με τίτλο «Νέα ώθηση στην Οικονομία» ξεκίνησε ο κ. Ανδριανός Μέξης, Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνεχίζοντας την παρουσίαση της Πράξης ΙΙ, των προτεραιοτήτων της και της σημασίας τους για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεχούς –ακόμα και σήμερα- εξέλιξης της ενιαίας αγοράς.

F10 Venieri3

3: Μέρος παρουσίασης Ανδριανού Μέξη, 4 κινητήριες δυνάμεις

Τόνισε την ανάγκη η ενιαία αγορά να ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων και να τους αποφέρει απτά καθημερινά οφέλη. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή έχει επικεντρώσει τις βασικές δράσεις της στις παραπάνω 4 κινητήριες δυνάμεις. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στις σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές, στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο, οι πολίτες πληρώνουν αδικαιολόγητα υψηλές τιμές που οφείλονται στις ανεπαρκείς και κατακερματισμένες αγορές μεταφορών και ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την εξαιρετική σημασία της ανάπτυξης της υποδομής επικοινωνιών υψηλής

F10 Venieri4

4: Μέρος παρουσίασης Ανδριανού Μέξη, Πολίτες και καταναλωτές

ταχύτητας σημείωσε ότι μόνο το 14% των ελλήνων αγοράζει online –λιγότερο από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου- λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Σχετικά με την έμφαση της Επιτροπής στην κινητικότητα, επισήμανε την ανάγκη να γνωστοποιηθεί περαιτέρω η πύλη του EURES και να αυξηθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει στα πεδία μάθησης και πρακτικής άσκησης. Καθώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη διάφορα δικαιώματα για σπουδές ή εργασία και ότι οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται από τα μέσα του 2009, εμφανίζεται το παράδοξο σε πολλά κράτη -όπως στην Ελλάδα- να σημειώνονται μεγάλα επίπεδα ανεργίας.

F10 Venieri5

5: Μέρος παρουσίασης Ανδριανού Μέξη, Επιχειρήσεις & ιδιαίτερα ΜΜΕ

Τέλος, αναφερόμενος στις Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επικεντρώθηκε στην ανάγκη απλούστευσης των λογιστικών οδηγιών και των διαδικασιών ΦΠΑ, ειδικά για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι θα προτείνει την καθιέρωση τυποποιημένων δηλώσεων ΦΠΑ. Τέλος, αναγνώρισε την εξαιρετική σημασία των θαλάσσιων μεταφορών για την Ελλάδα.

Την σκυτάλη της συζήτησης ξαναπήρε ο κ. Μέργος. Ξεκίνησε συγκρίνοντας το σήμερα με το χθες για να καταδείξει την επίτευξη του στόχου της αύξησης της κοινωνικής ευημερίας από τη δημιουργία μίας καλύτερα οργανωμένης και καλύτερα λειτουργούσας αγοράς.

Εργαλεία διακυβέρνησης και επίτευξης του στόχου είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  1. 1)Internal Market Information System (IMI) – εφαρμογή λογισμικού για διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών.
  2. 2)Solvitonline επίλυση προβλημάτων κακής εφαρμογής νομοθεσίας εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές.
  3. 3)Το EU Pilot – ηλεκτρονικό σύστημα παροχής ταχύτερων και πληρέστερων απαντήσεων.
  4. 4)Το EURES – παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών πρόσληψης/τοποθέτησης σε υποψήφιους εργαζόμενους και εργοδότες.

Διερευνώντας την αποτελεσματικότητα των εργαλείων αυτών, εντόπισε τα οφέλη στην ενιαία αγορά των 550 εκατομμυρίων καταναλωτών, στη μείωση των τιμών, στη δυνατότητα απασχόλησης και διασυνοριακής μετακίνησης. Η έμφαση της Πράξης ΙΙ στα δίκτυα, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επίτευξη της σύγκλισης μεταξύ των περιφερειών. Ειδικά για την Ελλάδα, χαρακτήρισε σπατάλη και ζημία τα χρήματα που δίνονται σε επιδοτήσεις, τη στιγμή που η Ελλάδα στερείται οδικών αξόνων και φυσικών διασυνδέσεων με τον κορμό της Ευρώπης.

Επιπλέον, ο κ. Μέργος εντόπισε στην ελλιπή απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μία από τις αιτίες της ελληνικής κρίσης σε σχέση με την ενιαία αγορά. Απαιτείται ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς μέσω των δικτύων, της κινητικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Άλλωστε οι οικονομίες των περιοχών του κόσμου διασυνδέονται. Αυτό που συμβαίνει στην Κίνα μας αφορά. Ακροτελεύτιο μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών ήταν η ενίσχυση των διαφορετικοτήτων μεταξύ βορείων και νοτίων, δημοσιονομικά σωστών και δημοσιονομικά σπάταλων, εργαζόμενων σκληρά και τεμπέληδων του νότου. Παρατήρησε ότι αυτού του είδους τα στερεότυπα δημιουργούν πολύ μεγάλο ρήγμα στο όραμα που έχτισαν δύο γενιές από το 1950 μέχρι σήμερα.

Τέλος, το λόγο πήρε η κ. Συλβάνα Ράπτη, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενταγμένη στους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D Group). Αναμενόμενα έθεσε το ζήτημα σε μία πιο πολιτική βάση και χρησιμοποίησε πολλά παραδείγματα και παρομοιώσεις για να βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει τη «φυσιογνωμία» της ενιαίας αγοράς. Είπε χαρακτηριστικά ότι για να συμβάλουμε στην υλοποίηση των στόχων της ενιαίας αγοράς πρέπει να τη «νιώθουμε» όχι απλά να την περιγράφουμε. Για παράδειγμα, η ενιαία αγορά και η εφαρμογή των κανόνων της επέτρεψε στο ευρύ κοινό να έχει κινητό τηλέφωνο. Τώρα πλέον πληρώνουμε το roaming 73% φθηνότερα απ΄ ό,τι 7 χρόνια πριν. Το ξεπέρασμα της κρίσης περνάει και μέσα από την εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην υπόθεση παραπομπή στο δικαστήριο της Ε.Ε. για μη εκτέλεση και εφαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων. Έχουμε, λοιπόν, ποσοστό ευθύνης για την κρίση. Είναι μεγάλη η βεντάλια αρμοδιοτήτων που έχει η ενιαία αγορά, αφού εκτός από τον κ. Barnier, ο οποίος είναι ο πιο σημαντικός Επίτροπος από άποψη αρμοδιοτήτων σε σχέση με την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, εμπλέκονται σε διαφορετικά στάδια, άλλοι 5 επίτροποι. Τελικά, η ενιαία αγορά είναι μέσα στα σπίτια μας, είναι γύρω μας, αλλά εμείς είτε απλά το αγνοούμε είτε την «αντιπαθούμε». Ακόμα και η ασφάλεια ενός παιχνιδιού εξασφαλίζεται χάρη στις ενέργειες στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.

Η κ. Ράπτη μας μετέφερε τη σημαντική επισήμανση του αυστριακού επικεφαλής του S&D Group στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Hannes Swoboda για την ενιαία αγορά: «…είναι πρακτικό εργαλείο, δεν είναι όμως, και δεν πρέπει να γίνει ιδεολογία, διότι τότε κάτι θα χαλάσει». Η ενιαία αγορά είναι ο καθένας μας, είπε, είναι ο καταναλωτής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς να εμπεδωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης στον ευρωπαίο πολίτη και καταναλωτή. Η αρχική έκθεση των 12 δράσεων του 2009 είναι το μείγμα που βρήκε ο τότε καθηγητής και νυν πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Mario Monti για το “lifting” στη «γεμάτη ρυτίδες» ενιαία αγορά που του παρήγγειλε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. José Manuel Barosso.

Επιπλέον, η ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εντόπισε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης του ευρωπαίου πολίτη για τα διάφορα εργαλεία (ΙΝΙ, Solvit και διάφορα άλλα). Τέλος, αναφέρθηκε στον άλλοτε Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jacques Delors, τον άνθρωπο που δεν έπεσε ποτέ στην παγίδα των αριθμών ξεχνώντας τους ανθρώπους. Είχε πει ότι η ενιαία αγορά δεν είναι ερωτεύσιμη ούτε συμπαθής, αλλά σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία όσο ποτέ. Συνεχίζοντας το συλλογισμό του, η κ. Ράπτη παρομοίασε την ενιαία αγοράς με μία μεγαλοκοπέλα για την οποία κάνουμε κάθε προσπάθεια να γίνει lifting, έχει μία πολύ καλή προίκα την οποία μας διαθέτει. Την προίκα αυτή μας προέτρεψε να επωφεληθούμε…

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Μαραβέγιας και συμφώνησε, μεταξύ άλλων, με τη λογική να χρησιμοποιούμε τους αριθμούς και τις μετρήσεις για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, κάτι που θα έπρεπε να έχει ήδη αντιληφθεί και η περίφημη τρόικα. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κοινό.

Η 1η ερώτηση αφορούσε την επιχειρηματικότητα στην κρίση και έγινε από τον κ. Αχιλλόπουλο Βαγγέλη, επικεφαλής της επιτροπής θεσμικών παρεμβάσεων της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών Ελλάδος-ΟΕΣΥΝΕ. Έθεσε το θέμα του discrimination (=διάκριση). Λέξη κλειδί στην Ενιαία Αγορά. Είναι, είπε, σαν να αλλάξαμε τον όρο του nationality (= εθνικότητα) με τον όρο country of residence (= διαμονή), τον οποίο ανακάλυψαν οι επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα συστήματα. Και όλα αυτά παρά την οδηγία της μη διάκρισης λόγω εθνικότητας και παρά την υπόσχεση που πήραν οι ΜΜΕ με την είσοδο στο ευρώ για ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων-καταθέσεων. Απέδωσε στα εμπόδια αυτά τεράστια συμβολή στην κρίση που ζούμε σήμερα και παρατήρησε ότι αν το 2009 ή το 2010, οι ΜΜΕ μπορούσαν να δανειστούν χωρίς αυτό τον όρο, το barrier του country of residence, σήμερα η ύφεση στην Ελλάδα θα ήταν η μισή. Σήμερα θα είχαμε βγει από το μνημόνιο.

Ο κ. Μέξης απάντησε ότι η επίλυση των επιμέρους προβλημάτων της Ενιαίας Αγοράς είναι στις προτεραιότητες της Επιτροπής. Όπου υπάρχει discrimination χωρίς justification (= δικαιολόγηση) εξετάζεται. Ως Επιτροπή γνωρίζουν για τα credit rating και ότι οι τράπεζες κάνουν τρομερό lobbying για να κρατήσουν τα σύνορα. Όπως είπε και η ευρωβουλευτής Ράπτη υπάρχει τώρα πρόταση της Επιτροπής για την πρόσβαση σε βασικούς λογαριασμούς πληρωμών, οπότε είμαστε ακόμα στην αρχή των διαδικασιών της Ευρώπης για τον καταναλωτή. Η κρίση συνέβαλλε στον επαναπροσανατολισμό των προτεραιοτήτων προς την σταθερότητα των τραπεζών.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Μέργος αναγνωρίζοντας ότι ο κ. Αχιλλόπουλος έθιξε ένα από τα πιο καίρια σημεία λειτουργίας της ενιαίας αγοράς. Το country region (=χώρα διαμονής) το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει το credit rating (=αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας) όλων των επιχειρήσεων είναι τόσο καθοριστικό, ιδιαίτερα μετά την κρίση, που ουσιαστικά αποκλείει «αναξιοκρατικά» τις ελληνικές επιχειρήσεις από τη δυνατότητα τραπεζικής πίστωσης. Η ιστορία του «κουρέματος» του ελληνικού χρέους έχει ουσιαστικά βγάλει εκτός αγοράς όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αν λοιπόν, αυτό δε διορθωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν δε γίνει προσπάθεια ενοποίησης του τραπεζικού συστήματος, δε νομίζει ο κ. Μέργος ότι θα έχουμε ενιαία Ευρώπη με την έννοια που τη φανταστήκαμε. Αν δούμε τα παγκόσμια παραδείγματα, κάθε νόμισμα έχει και ένα επιτόκιο. 1 νόμισμα με 17 επιτόκια μόνο το ευρώ έχει αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να το αντιληφθούμε άμεσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι άνευ αντικειμένου.

Η 2η ερώτηση αφορούσε το ανισοβαρές μοντέλο ανάπτυξης βορρά και νότου της Ευρώπης, το οποίο έχει ως συνέπεια, είπε χαρακτηριστικά, οι χώρες του βορρά να δίνουν κεφαλαιουχικό εξοπλισμό προς τις χώρες των BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Ρωσία, Κίνα, Ν. Αφρική) και να επιτρέπουν αντίστοιχα τη ροή αγαθών, παραγωγικών συντελεστών φθηνών από αυτές τις χώρες καταστρέφοντας την παραγωγική βάση όλων ημών που επιχειρούμε εξαγωγικά.

Ο κ. Μέργος έσπευσε να συμφωνήσει και να ενισχύσει με παλιότερες παραδοχές των κ. Monti και της κ. Lagarde ότι τα εμπορικά πλεονάσματα του βορρά στην ενιαία Ευρώπη είναι ουσιαστικά το mirror image (= είδωλο) των ελλειμμάτων του νότου. Αναφέρθηκε, επιπλέον, στην ύπαρξη μελέτης της Τραπέζης Ελλάδος η οποία έχει κάνει μία αξιολόγηση της πορείας του ισοζυγίου των πληρωμών από την περίοδο που μπήκε η Ελλάδα στην Ε.Ε. μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά συνάγεται ότι αν βάλουμε στη ζυγαριά από τη μία πλευρά τις εισροές που παίρνουμε από τα Κοινοτικά Ταμεία μέσω είτε Διαρθρωτικών είτε από το Ταμείο Συνοχής και από την άλλη πλευρά τις μεταβιβάσεις οι οποίες γίνονται μέσω των εμπορικών ροών, οι εμπορικές μεταβιβάσεις ξεπερνούν τις εισροές των κοινοτικών πόρων.

Στο σημείο αυτό αποχωρούν ο κ. Μέργος και η κ. Ράπτη, εξαιτίας του βεβαρυμμένου προγράμματός τους.

Την 3η παρέμβαση έκανε ο κ. Σκλαβούνος, σύμβουλος επιχειρήσεων & επί 19 χρόνια στο χώρο του διεθνούς εμπορίου ως διευθυντικό στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, επιβεβαιώνοντας αρχικά, μέσα από τα ταξίδια του, την όξυνση του χάσματος ανάμεσα στο βορρά και στο νότο της Ευρώπης. Στη συνέχεια σημείωσε ότι η ίδια η χώρα έχει κλειστά τα σύνορά της με αποτέλεσμα η έξοδος από τη χώρα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να είναι ένας Γολγοθάς. Οι Έλληνες δε γνωρίζουν, την ίδια στιγμή που οι Ολλανδοί διακινούν τα εμπορεύματα τουλάχιστον μία δεκαετία ηλεκτρονικά. Εντόπισε το έλλειμμα επαγγελματικής κατάρτισης και πρότεινε την κατεύθυνση των ανέργων σε παραγωγικές δομές. Τέλος, επισήμανε μέσα από την προσωπική του εμπειρία το έλλειμμα εξειδίκευσης των ανέργων στην εξωστρέφεια, αλλά και το έλλειμμα εργασιακής εμπειρίας στον τομέα αυτό. Με συνέπεια να έχουμε κλειστεί στη χώρα και να πεθαίνουμε μόνοι μας.

Ανάμεσα στις επόμενες παρεμβάσεις του κοινού ήταν και αυτή του κ. Θεμιστοκλή Πετεινάτου, ο οποίος εργάζεται στην Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Τόνισε ότι κατά τον ενάμιση χρόνο λειτουργίας τους, έχουν κάνει, σαν ελληνικό member state (= κράτος-μέλος), σχεδόν όλα τα απαιτούμενα βήματα για πλήρη harmonization (=εναρμόνιση) και integration (=ολοκλήρωση) της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής νομοθεσίας. Όμως, δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταπόκριση από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, πάντα μέσα στα πλαίσια της Ενιαίας αγοράς, να αντιμετωπίσει σημαντικές διαφοροποιήσεις (= differentiations) οι οποίες πηγάζουν από τις διαφορετικότητες διοικητικής οργάνωσης των επιμέρους κρατών-χωρών.

Η απάντηση στον κ. Θεμιστοκλή Πετεινάτο ήρθε από τον κ. Μέξη, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν ήδη πολύ δύσκολο να ανοίξουν οι routes (= διαδρομές) μεταξύ των χωρών για μεταφορές, αλλά και ότι η 1η Δράση στην καινούργια Πράξη της ενιαίας αγοράς είναι το άνοιγμα των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών επιβατών εσωτερικού σε επιχειρήσεις.

Η απάντηση του κ. Μέξη στον κ. Σκλαβούνο έθεσε το γενικό πρόβλημα της χρηματοδότησης. Παρά την ύπαρξη αρκετών χρημάτων, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, το πρόβλημα να βρουν αυτά τα χρήματα αποδέκτες επένδυσης είναι σοβαρό. Είναι θέμα του πώς φτιάχνονται οι αιτήσεις για τα χρήματα, πώς βρίσκονται projects (= έργα) για να επενδυθούν αυτά. Μόνο οι διαδικασίες για τη λήψη των χρημάτων δημιουργούν κάπως δραστηριότητα.

Το Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκλεισε με την πολύ αισιόδοξη εξέλιξη της Ελλάδας, η οποία κατέγραψε τα δύο τελευταία χρόνια το καλύτερο ποσοστό της σε μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Πριν τη μεταρρύθμιση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα στα υπουργεία τον Ιούνιο του 2010, το 2,5% (10δες χιλιάδες) των ευρωπαϊκών οδηγιών δεν είχαν μεταφερθεί. Έγινε τρομερή δουλειά σε 2 χρόνια, ώστε σήμερα να υπολείπεται μόνο το 0,5% των οδηγιών. Η εξέλιξη αυτή είναι μέρος της λύσης για όσα εμπόδια υπάρχουν στην Ελλάδα, ωστόσο είναι ακόμα νωρίς για να φανούν οι συνέπειες.

Παρακολουθήστε τη συνέχεια αυτού του εξαιρετικά ενημερωτικού επετειακού διημέρου στα επόμενα δύο newsletters μας.


Πηγή: http://www.blod.gr/lectures/