Γράφει ο Ορέστης Λαγκαδινός

Δημοσιογράφος

Αρχίζοντας από τα απλά και καθημερινά!

Η Oikopress δεν χαράσσει την κυβερνητική πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος, αλλά επιδιώκει με απλά μέσα, κεντρίζοντας τις ευαισθησίες των πολιτών, να δώσει ερεθίσματα και να προβάλλει μια διαφορετική αντίληψη για την  προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι οι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί ηγέτες να αναθεωρήσουν τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας με τρόπο ώστε να περιοριστεί η ζημιά που προκαλούμε στο περιβάλλον με συνέπειες καταστροφικές για το είδος μας.

Αλλά, επίσης πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν εξαντλείται, όπως έχουμε συχνά διατυπώσει,  στο φύτεμα ενός δέντρου ή στο ενδιαφέρον για τα είδη της πανίδας που εξαφανίζονται, αλλά απαιτεί τη σύγχρονη προσπάθεια κυβερνήσεων, πολιτών και επιστημόνων, και τη λήψη και τήρηση «οδυνηρών» αποφάσεων, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το μέλλον φαντάζει ακόμα περισσότερο δυσοίωνο.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μονάχα η χώρα μας αλλά ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι σύνθετα. Η ερημοποίηση και η ξηρασία που απειλεί την Ευρώπη, είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών παραγόντων και οδηγεί σε υποβάθμιση του εδάφους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να αναπτυχθεί ούτε γεωργία, ούτε κτηνοτροφία, ούτε δάση. Στην εποχή μας, το φαινόμενο έχει επιταχυνθεί λόγο της υπερεκμετάλλευσης των αγροτικών εκτάσεων, της υπερκατανάλωσης νερού αλλά και των κλιματικών αλλαγών και των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η μόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλεί δεκάδες ασθένειες στους πολίτες και καταστρέφει την αρχαία κληρονομιά είναι μια μόνιμη απειλή. Οι επιστήμονες και οι οικολογικές οργανώσεις ανά τον κόσμο κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και να επιταχυνθούν οι αλλαγές προς μία κοινωνία νέων καθαρών πηγών ενέργειας και ενεργειακής συντήρησης. Ο ρυθμός και η κλίμακα των κλιματικών αλλαγών δείχνει ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Απαιτούνται απαντήσεις και λήψη μέτρων.

Οι συνεργάτες της Oikopress με τη θεματολογία του τεύχους αγγίζουν ζητήματα της καθημερινότητας και δίνουν μια άλλη προοπτική στη σχέση μας με το περιβάλλον. Ας μην περιμένουμε πάντα τις κυβερνήσεις. Ας αρχίσουμε από τα απλά και καθημερινά…