Η βιοκλιματική πολιτική περιλαμβάνει: έρευνα, αναζήτηση, σχεδιασμό, υλοποίηση, και παράδοση έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την πράσινη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας. Υποκατηγορίες και αξιόλογες θεματικές που εντάσσονται στην βιοκλιματική πολιτική είναι: τα βιοκλιματικά κτίρια με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας,  ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, τα παθητικά συστήματα ψύξης, οι πράσινες στέγες (εντατικές και εκτατικές), τα βιοκλιματικά υλικά αλλά και η βιοκλιματική δόμηση αστικών δομικών χώρων που αποτελεί και πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ. Πολλές από τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν θα εξεταστούν λεπτομερώς παρακάτω.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρόλο που ζούμε σε ένα αιώνα με καταπληκτικά τεχνολογικά επιτεύγματα και συνεχώς εξελισσόμενα δομικά στοιχεία, τα σύγχρονα ελληνικά σπίτια, στην πλειοψηφία τους, κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο που τα καθιστούν ενεργειακά σπάταλα. Οι συνθήκες της σύγχρονης εποχής επιβάλουν την εξοικονόμηση ενέργειας με κάθε τρόπο και από οποιοδήποτε μέσο. Η αρχή μπορεί να γίνει από το ίδιο μας το σπίτι.

spitia

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ονομάζεται ο σχεδιασμός των κτηρίων που λαμβάνει υπ’ όψη το τοπικό κλίμα μιας περιοχής και εξασφαλίζει τις κατάλληλες εσωκλιματικές συνθήκες με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, αξιοποιώντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή, χρησιμοποιεί την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση των κτηρίων, τους δροσερούς ανέμους για την ψύξη, τη βλάστηση για τη σκίαση και το φυσικό φως για το φωτισμό. Συνεπώς, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αντιμετωπίζει το κτήριο, τον αστικό χώρο και το κλίμα της περιοχής ως μία ενότητα, στοχεύοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Η θέρμανση, η ψύξη, ο μηχανικός αερισμός και ο τεχνητός φωτισμός χρησιμοποιούνται μόνο για να συμπληρώσουν όσα η φύση έχει ήδη προσφέρει.

Πολλοί θεωρούν ότι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός αποτελεί μία νέα θεώρηση στην αρχιτεκτονική, που έχει σχέση περισσότερο με την οικολογία και λιγότερο με την εξοικονόμηση ενέργειας.

Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα παθητικά συστήματαcψύξης που ενσωματώνονται στα κτήρια με στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών (πχ: ήλιο, αέρα – άνεμο, βλάστηση, νερό, έδαφος, ουρανό), για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων.

Τα Παθητικά Ηλιακά Συστήματα είναι αναπόσπαστα κομμάτια – δομικά στοιχεία ενός κτιρίου που λειτουργούν χωρίς μηχανολογικά εξαρτήματα ή πρόσθετη παροχή ενέργειας και με φυσικό τρόπο θερμαίνουν, αλλά και δροσίζουν τα κτίρια. Τα παθητικά συστήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Θέρμανσης :Τα παθητικά ηλιακά συστήματα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση των χώρων το χειμώνα, καθώς και για παροχή φυσικού φωτισμού. Τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν υπό μορφή θερμότητας και τη διανέμουν στο χώρο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων συστημάτων είναι: ηλιακοί τοίχοι, θερμοκήπια (ηλιακοί χώροι), ηλιακά αίθρια.

Παθητικά Συστήματα και Τεχνικές Φυσικού Δροσισμού: Οι πιο συνηθισμένες και απλές μέθοδοι φυσικού δροσισμού είναι:

1)Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους και μέσα, όπως η φυσική βλάστηση, τα γεωμετρικά στοιχεία (προεξοχές) του κτιρίου, σκίαστρα μόνιμα ή κινητά, εξωτερικά ή εσωτερικά των ανοιγμάτων, υαλοπίνακες με ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής επεξεργασίας (ανακλαστικοί, επιλεκτικοί, ηλεκτροχρωμικοί, κ.λ.π.).

2)Ο φυσικός εξαερισμός με κατάλληλο σχεδιασμό και λειτουργία των ανοιγμάτων στο κέλυφος και θυρίδες στο πάνω και κάτω τμήμα των διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.

Συστήματα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισμού: Ο φυσικός φωτισμός στοχεύει στην επίτευξη οπτικής άνεσης μέσα στα κτίρια, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα στους χώρους, συνδυάζοντας φως, θέα, δυνατότητα αερισμού, αξιοποίηση και ρύθμιση της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό των συστημάτων φυσικού φωτισμού έχει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων σε φωτισμό από το φυσικό φως, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και την εργασία που επιτελείται μέσα στους χώρους.

Μέσω των κατάλληλων συστημάτων και τεχνικών εξασφαλίζεται στους εσωτερικούς χώρους επαρκής ποσότητα (στάθμη φωτισμού), αλλά και ομαλή κατανομή, ώστε να αποφεύγονται έντονες διαφοροποιήσεις της στάθμης, οι οποίες προκαλούν φαινόμενο «θάμβωσης». Τα συστήματα φυσικού φωτισμού διακρίνονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

1)Ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία

2)Ανοίγματα οροφής

3)Αίθρια

4)Φωταγωγοί

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ενός κτιρίου συνεπάγεται τη συνύπαρξη και συνδυασμένη λειτουργία όλων των συστημάτων, ώστε να συνδυάζουν θερμικά και οπτικά οφέλη καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.

Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτηρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μέσω του προγράμματος του ΥΠΕΚΑ «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» μπορεί να γίνει μια αναφορά ώστε να γίνει κατανοητό από όλους τι είναι.. Και γιατί εφαρμόζεται…

Λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις σύγχρονες πόλεις από την έλλειψη ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, την ασφυκτική δόμηση, την έλλειψη πρασίνου και την αύξηση της θερμοκρασίας από τα οχήματα και τα κλιματιστικά μηχανήματα επιχειρεί να δώσει το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων». Το Πρόγραμμα προβλέπει βιοκλιματικές επεμβάσεις σε αστικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κλιματικό πρόβλημα και έχει ως κεντρικούς στόχους την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, την επιβράδυνση και τελικώς την αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής, αλλά και τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών παραμέτρων που σχετίζονται με αυτή.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν σε :

•  Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

•  Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

•  Μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή


Πηγές:

1) Πρόσκληση για ένταξη στο πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων» απευθύνει το ΚΑΠΕ

2)Βιοκλιματικός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά συστήματα

3) http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/mhx/2011/KaniadakiMargianna/attached-document-1327313119-642860-21198/Kaniadaki2011.pdf