Γράφει ο Αθανάσιος Κόκκοτος
Διαχειριστής Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντολόγος

Η πράσινη ανάπτυξη συγχέεται πολλές φορές ως έννοια με την αειφορική ανάπτυξη. Οι δύο έννοιες έχουν πολλά κοινά σημεία ωστόσο δεν ταυτίζονται. Η αειφορική ανάπτυξη σημαίνει, ανάπτυξη που λαμβάνει υπ’όψιν όλους τους παράγοντες, υλικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και την μη-εξάντληση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών. Με αυτή την έννοια,ταυτίζεται με την βιώσιμη ανάπτυξη, διότι εξασφαλίζει την διαρκή ανανέωση των πρώτων υλών και αναπροσαρμογή στις συνθήκες των αθρώπινων πόρων.

Η διαφοροποίηση της πράσινης ανάπτυξης σε σχέση με την αειφορική, είναι ότι εκφράζει περισσότερο πολιτικές, με αποτέλεσμα να μπορεί να εφαρμοστεί απο οικονομικές ολιγαρχίες αλλά και απο την συμμετοχική δημοκρατία, με διαφοροποιημένους κοινωνικούς στόχους. Εν κατακλείδη,η αειφορική ανάπτυξη συνδυάζεται περισσότερο με την κοινωνική οικονομία, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων, στο οικονομικό περιβάλλον και την πράσινη κατανάλωση. Αντιθέτως, η πράσινη ανάπτυξη, όταν δεν ταυτίζεται με την συμμετοχική οικολογία, δεν έχει σχέση με την κοινωνική οικονομία.


Πηγές:

  Τα επτά βήματα της αειφορίας

Μα τι είναι αυτή η “πράσινη” ανάπτυξη;

Καθηγητής Ιωάννης Βάβουρας, Πράσινη ανάπτυξη: Ορισμένες επισημάνσεις και συγκρίσεις με την αειφόρο ανάπτυξη

Ευθύμης Ζαγοριανάκος, Οικονομία, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες της επιστήμης των οικονομικών του περιβάλλοντος