Γράφει ο Αθανάσιος Κόκκοτος

Διαχειριστής Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντολόγος


κοινσεπ 5Το μότο με το οποίο διαφημίζονται είναι, «Συνενώνουν δυνάμεις ανθρώπων, Δημιουργούν θέσεις εργασίας, Στηρίζουν την τοπική κοινωνία», ένα μότο που τις περιγράφει απόλυτα, αφού οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, έρχονται σαν φως ελπίδας για τους πολίτες αυτής της χώρας, λόγω του μέγιστου κοινωνικού οφέλους το οποίο προσπαθούν να επιτύχουν μέσω της λειτουργίας τους.

Τι είναι μια Κοιν.Σ.Επ.;

Η Κοιν.Σ.Επ. είναι μια νέα οικονομική μορφή επιχείρησης που λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας. Θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας με τον νόμο 4019/2011 ο οποίος έθεσε και το νομοθετικό πλαίσιο που στηρίζει τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλους εκείνους που αναζητούν μια ευκαιρία για να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες εργαζόμενοι συλλογικά, δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και στο συλλογικό όφελος.

Ποια τα κίνητρα για την σύστασή τους;

Τα κίνητρα για την σύστασή τους πολλά:

Τις στηρίζει το κράτος στην αρχή λειτουργίας τους με επιδόματα έναρξης λειτουργίας.

Το κράτος διευκολύνει την πρόσβασή τους σε χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως επιδοτούμενα τραπεζικά δάνεια, εγγυήσεις κ.α.) για την ενίσχυση και επέκτασή τους.

Τους παρέχεται από τις κρατικές υπηρεσίες συμβουλευτική και ένα προστατευμένο περιβάλλον ανάπτυξης (θερμοκοιτίδα).

Δεν φορολογούνται τα κέρδη τους.

Αναπτύσσονται σε ένα ξεχωριστό δικό τους χώρο με χαμηλό ανταγωνισμό.

Αποκτούν και αξιοποιούν άμεσα πόρους εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Γιατί το κράτος δημιουργεί τέτοιες επιχειρήσεις και τις στηρίζει τόσο ανοιχτά; 

Σκοπός του κράτους είναι να προωθήσει αυτές τις νέες επιχειρηματικές μορφές και αυτό, διότι μέσα από την λειτουργία τους, μπορεί να επιτευχθεί το μέγιστο κοινωνικό όφελος, που δεν μπορούν να προσφέρουν οι ιδιωτικές εταιρείες της αγοράς και το ίδιο το κράτος. Συγκεκριμένα επιτυγχάνεται: 

  • Μείωση της ανεργίας.
  • Παροχή εργασίας σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
  • Αύξηση της επιχειρηματικότητας.
  • Αύξηση της κοινωνικής ωφέλειας από την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών σε τοπικό επίπεδο.
  • Ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος.
  • Ορθή διαχείριση και διατήρηση του τοπικού πολιτισμικού περιβάλλοντος.

Στα επόμενα τεύχη θα ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα των Κοιν.Σ.Επ. και αυτό, γιατί πιστεύουμε πως αποτελεί ένα φάρο ελπίδας για πολλούς πολίτες αυτής της χώρας και μια μικρή ένδειξη καλής θέλησης από το κράτος για μια ουσιαστική ανάπτυξη. Για μια ανάπτυξη, που στοχεύει στην οικονομία, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Τέτοιες πράξεις πρέπει να γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό με σκοπό την ενίσχυσή τους και την ευρύτερη εμπλοκή των πολιτών σε αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες με το θέμα, μπορείτε να ανατρέξτε στα link των πηγών του άρθρου.


Πηγές:

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)

«Πρότυπο» Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με περιβαλλοντικά οφέλη

Κοινωνική Οικονομία – Ευρωπαικές πολιτικές και εξελίξεις

Κοινωνική Οικονομία