Γράφει ο Αθανάσιος Κόκκοτος

Διαχειριστής Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντολόγος

Η πράσινη ανάπτυξη συγχέεται πολλές φορές ως έννοια με την αειφορική ανάπτυξη. Οι δύο έννοιες έχουν πολλά κοινά σημεία ωστόσο δεν ταυτίζονται. Η αειφορική ανάπτυξη σημαίνει, ανάπτυξη που λαμβάνει υπ’ όψιν όλους τους παράγοντες, υλικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τη μη-εξάντληση των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών. Με αυτή την έννοια, ταυτίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, διότι εξασφαλίζει τη διαρκή ανανέωση των πρώτων υλών και αναπροσαρμογή στις συνθήκες των αθρώπινων πόρων.

Η διαφοροποίηση της πράσινης ανάπτυξης σε σχέση με την αειφορική, είναι ότι εκφράζει περισσότερο πολιτικές, με αποτέλεσμα να μπορεί να εφαρμοστεί από οικονομικές ολιγαρχίες αλλά και από τη συμμετοχική δημοκρατία, με διαφοροποιημένους κοινωνικούς στόχους. Εν κατακλείδι, η αειφορική ανάπτυξη συνδυάζεται περισσότερο με την κοινωνική οικονομία, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων, στο οικονομικό περιβάλλον και την πράσινη κατανάλωση. Αντιθέτως, η πράσινη ανάπτυξη, όταν δεν ταυτίζεται με τη συμμετοχική οικολογία, δεν έχει σχέση με την κοινωνική οικονομία.


Πηγές: 

1. oikopress.gr,  Τα επτά βήματα της Aειφορίας

2. oikopress.gr, Μα τι είναι αυτή η “πράσινη” ανάπτυξη;

3. Ιωάννης Βαβούρας, Πράσινη ανάπτυξη: Ορισμένες επισημάνσεις και συγκρίσεις με την αειφόρο ανάπτυξη

4. Ευθύμης Ζαγοριανάκος, Οικονομία, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Βασικές έννοιες της επιστήμης των οικονομικών του περιβάλλοντος