Γράφει ο Ορέστης Λαγκαδινός
Δημοσιογράφος

Είναι γνωστά σε όλους τα άλυτα μαθηματικά προβλήματα. Είναι το Δήλιο πρόβλημα ή ο διπλασιασμός του κύβου, η τριχοτόμηση οξείας γωνίας και ο τετραγωνισμός του κύκλου. Για να τα λύσουν ασχολήθηκαν δεκάδες μαθηματικοί και ειδικότερα γεωμέτρες από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Και δεν τα έλυσαν… Θα μπορούσε σήμερα να πει κανείς το ίδιο και για τη μόλυνση και προστασία του περιβάλλοντος; Πιθανόν. Διότι φαίνεται ότι είναι ένα άλυτο πρόβλημα η αντιμετώπιση των επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον η μόλυνση και η κλιματική αλλαγή, η υπεράντληση των φυσικών πόρων, η εξαντλητική καλλιέργεια των εδαφών και η μείωση της οργανικής ύλης. Οι απειλές τόσο για το έδαφος, το περιβάλλον και τον άνθρωπο είναι πολύπλοκες.

Εκείνο που έχει καταφέρει ο άνθρωπος είναι να μην μπορεί ο ίδιος να αντιμετωπίσει τον εαυτό του. Δηλαδή, η σχέση του με το περιβάλλον πάντοτε ήταν συναρτημένη με την ανευθυνότητά του, την αδιαφορία του, και την αυθαιρεσία με την οποία δραστηριοποιείται μέσα σ’ αυτό.

Οι επιπτώσεις της αυθαίρετης, ανεύθυνης και μολυσματικής δραστηριότητας του ανθρώπου έχει συντελέσει ώστε, σε συνάρτηση με τα όποια «αέρια» προκαλούνται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματολογικές αλλαγές, να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα δυσεπίλυτα. Δυστυχώς είναι κακή η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Είπαμε σε παλιότερο άρθρο μας ότι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε οι πολίτες και να «στριμώξουμε» και το κράτος αλλά και όλους εκείνους που ευθύνονται για να υπάρξει μια πολιτική φιλική προς περιβάλλον. Αλλά να προσέχουμε τη διατροφή μας, να φροντίζουμε για την αξιοποίηση των σκουπιδιών, να δώσουμε προτεραιότητα στο πράσινο, να γεμίσουμε τα μπαλκόνια μας με λουλούδια.

Είναι φανερό ότι τα σκουπίδια κυρίως στις πόλεις πολλαπλασιάζονται καθημερινά και αλματωδώς. Καμιά σχέση δεν υπάρχει με τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο καταναλωτισμός έχει δημιουργήσει προβλήματα, αφού πολλά από τα σκουπίδια δεν είναι καν ανακυκλώσιμα. Αλλά κι αυτή η ανακύκλωση είναι σχεδόν γράμμα κενό ακόμη! Δεν υπάρχει καν η ανάλογη κουλτούρα στους πολίτες και δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση πέρα από την εναπόθεση κάποιων κάδων με διαφορετικό χρώμα για τα «σκουπίδια» που είναι για ανακύκλωση, δεν έχει στηρίξει την «πολιτική» της ανακύκλωσης. Είναι άθλιο το φαινόμενο της εναπόθεσης σκουπιδιών σε όλους τους κάδους, χωρίς να προηγείται η ανάλογη διαλογή. Οι χωματερές που πολλαπλασιάστηκαν κι αυτές έχουν μολύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα σε πολλές περιοχές.

Η Oikopress με αυξημένη την αίσθηση ευθύνης, προβάλλει τα θέματα που σήμερα επιζητούν τη λύση τους ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες τέτοιες που θα επιτρέπουν να ζήσουμε σ’ ένα περιβάλλον βιώσιμο, καθαρό, και προπαντός φιλικό και όχι εχθρικό. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το περιβάλλον εκδικείται!