Το “Social Activism” συμπληρώνει τρείς μήνες παρουσίας με αναφορές στους τομείς κοινωνικού ακτιβισμού, κοινωνικής αρωγής και ανθρωπιστικής δράσης στην περιοχή του Δήμου της Αθήνας. Στο διάστημα αυτό αναδείχθηκε ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών δομών του Δήμου που λειτουργούν και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που συμπράττουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ομάδες κοινωνικού αποκλεισμού  και θεσμοί αλληλεγγύης. Αυτό το εγχείρημα φιλοδοξεί να ανοίξει μια μόνιμη επικοινωνιακή βάση της «δημοσιογραφίας πολιτών» σε αυτό το χώρο. Η πρόταση μας είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο αλληλεγγύης και συμμετοχής των πολιτών στην πόλη για την αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής και κοινωνικής παρακμής. Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου και ώρα 6:45 η «ΑΜΚΕ Ερύμανθος», δικαιούχος του προγράμματος της “Social Activism” με συμπράττοντα τον Δήμο Αθηνών παρουσιάζει την δράση της μαζί με την άλλη ηλεκτρονική της εφημερίδα “Oikopress” στα πλαίσια του φεστιβάλ “Money Show”.