Ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ορίζονται οι ενεργειακές πηγές οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον.Είναι ο ήλιος,οάνεμος,τονερό,ηβιομάζα,η γεωθερμία.

Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος σχεδόν αποκλειστικά μέχρι τις αρχές του προηγούμενου αιώνα οπότε και στράφηκε στην έντονη χρήση των ορυκτών καυσίμων.

Υδροηλεκτρική ενέργεια

Η υδραυλική ενέργεια,η ενέργεια του νερού,είναι μια ανανεώσιμη παραδοσιακή και αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας.Μας τη δίνει η κίνηση του νερού και δεν είναι παρά η ανάκτηση της ηλιακής ενέργειας.

Η θερμότητα του ήλιου εξατμίζει το νερό από τις λίμνες,τις θάλασσες και τους ποταμούς οι υδρατμοί ανεβαίνουν ψηλά στην ατμόσφαιρα και σχηματίζουν τα σύννεφα.Κάποια στιγμή τα σύννεφα,συμπυκνώνονται και το νερό πέφτει σαν χιόνι ή βροχή.Έτσι το νερό μεταφέρεται στα βουνά και με την πτώση του δίνει την υδραυλική ενέργεια.Υπηρέτησε και υπηρετεί πιστά τον άνθρωπο στο δρόμο της ανάπτυξής του.

Η εξέλιξη των μηχανισμών αξιοποίησης,με περιστροφική κίνηση αυτής της ενέργειας χάνεται στα βάθη των αιώνων.Στην πατρίδα μας πολυάριθμοι υδραυλίκοι τροχοί, νερόμυλοι, δριστέλλες, υδροτριβεία, πριονιστήρια, κλωστοϋφαντουργεία και άλλοι μηχανισμοί, υδροκίνησης συνεχίζουν και σήμερα να χρησιμοποιούν τη δύναμη του νερού συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομία πολλών περιοχών της χώρας,με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.Επίσης η αξιοποίηση της ενέργειας του νερού βρίσκει εφαρμογή στους υδροηλεκτρικούς σταθμους οι οποίοι εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικού μπορούν να εξυπηρετούν και άλλες ανάγκες (ύδρευσης, άρδευσης, αναψυχής, αθλητισμού).

Πηγή: lykeio5ioanninon.tripod.com